» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Fındık ÜY, Yeşilyurt DS, Makal E. "Determining student nurses’ opinions of the low-fidelity simulation method". Nursing Practice Today Spring Volume:6, Issue:2, Pages: 68-73. (Nursing Practice Today 2019;6(2):68-73) (E-ISSN: 2383-1162) (Nisan 2019)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Topçu SY, Makal E. Is There A Relation Between Psychological Well-Being And Postoperative Pain? (Ameliyat Sonrası Ağrının Psikolojik İyilik İle İlişkisi). 3. Uluslararası & 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2019, İzmir, Türkiye, pp. 934-935. (Ekim 2019)
  • Makal E, Topçu SE, Özkan M. Reasons For Hospitalization Of Patients With Intestinal Stoma And The Role Of Nursing Care (Bağırsak Stoması Bulunan Hastaların Tekrar Hastaneye Yatış Nedenleri Ve Hemşirelik Bakımının Rolü). 3. Uluslararası & 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2019, İzmir, Türkiye, pp. 622-623. (Ekim 2019)
  • Irmak, B., Makal, E., Bulut, H., Güler Demir, S. Organ Transplantatıon Process: Cultural Dımensıon And The Role Of The Nurses. Internatıonal Congress On Ethıcs In Nursıng Applıcatıons, 11-12 September 2017, İzmir/Turkey, (p367). (Eylül 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Yeşilyurt, DS., Ünver, S., Makal, E., Fındık ÜY. Mesleki Yaşamlarında Çocuk Cerrahisi Hemşirelerini Etkileyen Hastalar: Bir Nitel Araştırma. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne. (sözel bildiri). (Ekim 2017)
  • Seymen, M., Makal, E., Yacan, L., Tuna, Z. "Hemşirelerin Elindeki Dİnamik Güç 'Kariyer' ''. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya. (sözel bildiri) (Nisan 2013)