» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Irmak, B., Makal, E., Bulut, H., Güler Demir, S. Organ Transplantatıon Process: Cultural Dımensıon And The Role Of The Nurses. Internatıonal Congress On Ethıcs In Nursıng Applıcatıons, 11-12 September 2017, İzmir/Turkey, (p367). (Eylül 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Yeşilyurt, DS., Ünver, S., Makal, E., Fındık ÜY. Mesleki Yaşamlarında Çocuk Cerrahisi Hemşirelerini Etkileyen Hastalar: Bir Nitel Araştırma. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Edirne. (sözel bildiri). (Ekim 2017)
  • Seymen, M., Makal, E., Yacan, L., Tuna, Z. "Hemşirelerin Elindeki Dİnamik Güç 'Kariyer' ''. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya. (sözel bildiri) (Nisan 2013)