» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tokatlı, C., Gürbüz, E., 2015. ETHNİCİTY AND THE ENVİRONMENTAL AWARENESS: ROMANI OF İPSALA. International Journal of Social and Economic Sciences. 5 (1): 09-14. •
 • • Tokatlı, C., Gürbüz, E., 2014. SOCİOECONOMİCAL AND SOCİOECOLOGİCAL ASSESMENT ON THE PERCEPTİONS OF LOCAL PEOPLE OF THE ENEZ AND YENİ KARPUZLU DİSTRİCTS (EDİRNE) ON THE GALA LAKE NATİONAL PARK. International Journal of Social and Economic Sciences, 4 (2): 01-05.
 • • Tokatlı, C., Gürbüz, E., 2014. GALA LAKE NATİONAL PARK PERCEPTİONS OF LOCAL PUBLİC: AS AN AGRİCULTURE CİTY PERSPECTİVE. Balkan Agriculture Congress, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gürbüz, E., 2013. CROSS-BORDER COOPERATION THROUGH THE PROVISION OF REGIONAL DEVELOPMENT AND THE CASE OF CROSS-BORDER COOPERATION IN BULGARIA AND TURKEY. 16th Internatıonal Students’ Conference On Economıcs, 24 – 26 April 2013, İzmir, Turkey.
 • Gürbüz, E.,Tokatlı, C., Arslan, N., 2013. SOCIO – ECOLOGICAL AND ECONOMICAL INTERACTIONS BETWEEN LOCAL PUBLIC (ENEZ) WITH THE GALA LAKE NATIONAL PARK (EDIRNE, TURKEY). Unitech 2013, 22-23 November 2013, Gabrovo, Bulgaria, 383-386.

Projeler

 • GALA GÖLÜ SU, SEDİMENT VE BALIKLARINDA AĞIR METAL AKÜMÜLASYONLARI, BİYOEKOLOJİK RİSK ANALİZİ VE YEREL HALKLA SOSYO - EKOLOJİK VE EKONOMİK AÇIDAN ETKİLEŞİMİ , (2013/73 Nolu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi), (2013 – 2014)

Sertifikalar

 • ISO 19011 INTERNAL AUDİTOR TRAİNİNG
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • BAŞARILI İŞ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
 • BAŞARILI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • OHSAS 18001:2007 OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM TRAİNİNG
 • ISO 9001:2008 QUALİTY MANAGEMENT SYSTEM TRAİNİNG
 • STANDARDİZATİON OF FOREİGN TRADE AND THE WORLD TRADE ORGANİZATİON (WTO)
 • ISO 9001:2008 QUALİTY MANAGEMENT SYSTEM INTERNAL AUDİTOR TRAİNİNG
 • ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ZAMAN YÖNETİMİ
 • STRES YÖNETİMİ
 • BEDEN DİLİ, İLETİŞİM DİLLERİ EĞİTİMİ
 • KİŞİSEL GELİŞİM, NLP, MOTİVASYON
 • ISO 22000 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
 • ISO 9001:2008 INTERNAL ASSESSOR
 • STRATEGIC MANAGEMENT
 • ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

» Verdiği Dersler

E-Ticaret

Genel Hukuk

Genel Hukuk Bilgisi

Genel İşletme

Halkla İlişkiler

İletişim

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Makro Ekonomi

Marka Yönetimi

Meslek Etiği

Mikro Ekonomi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Pazarlama Araştırması

Pazarlamada İletişim Teknikleri

Satış saha planlaması

Tüketici Davranışı

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

Uluslararası İktisat

Uluslararası Pazarlama

Yönetim ve Organizasyon