» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Apak, S., E. Tunalı ve E.S. Kurt (2008), “Economy in EU Countries’ Constitutions and Turkish Constitution (I),” The Economy 21 Journal of the Faculty of Economics, „Petre Andrei” University of IASI, Year VI, No. 1(19), Trim. I, ISSN: 1584–1170, 6–10; “Economy in EU Countries’ Constitutions and Turkish Constitution (II),” The Economy 21 Journal of the Faculty of Economics, „Petre Andrei” University of IASI, Year VI, No. 4(22), Trim. 4, ISSN: 1584–1170, 9–16.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Arda, E., A. İşcanoğlu Çekiç ve S. Uzunoğlu (2017): "Geleneksel ve Alternatif Yatırım Araçları ile Optimal Portföy Oluşturma Üzerine Bir Araştırma", International Economics Research and Financial Markets Congress IERFM, Edirne, 12-13 Mayıs, Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, 358-380. (Mayıs 2017)
  • Arda, E. (2016), “SWOT Analysis Assessment of E-commerce in Organic Product Marketing”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research and University of Sapienza in Rome, 1-4 September, Rome, Italy. (Eylül 2016)
  • Karalar, S., E. Tunalı ve D. Küçükaltan (2009), “Entrepreneurship in the Globalization Process and the Sample of Edirne Province,” Modern Management Practices VI, Burgas Free University, 156-161, 20-22 February, Burgas, Bulgaria. (Şubat 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Apak, S., E. Tunalı ve S. Süzen (2007), “Sanayi Sektöründe Nakit Yönetimi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27.Ulusal Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 02-04 Temmuz, İzmir. (Temmuz 2007)
  • Apak, S. ve E. Tunalı (2007), “Otomotiv Yan Sanayi ve KOBİ’ler”, X.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bildiriler kitabı, MMO Yayın no: E/2007/432, ISBN: 978-9944-89-284-1, 82-90, 25-26 Mayıs, Bursa. (Mayıs 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Arda, E. (2021), Risk Yönetiminde Aktife Dayalı Finansal Enstrümanlar ve Portföy Optimizasyonu, Efe Akademi Yayınları (Aralık 2021)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA EDİRNE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN BÖLGE EKONOMİSİNE KATKILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (2009)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret

Ekonominin Temel İlkeleri

Finansal Ekonomi

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Finansal Matematik

İktisatta Yöntem

Mühendislik Ekonomisi I