» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ömer E.,"Karaktere (Personazhe) nga Ballkani në Dy Vepra të Orhan Kemalit", Seminari XXXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2016. (Ağustos 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ömer Ulukaya, E., Demirkıran, S., "European Union and Women Entrepreneurship", 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 29-30 November 2019, Istanbul. (Kasım 2019)
 • Ömer Ulukaya, E., "The European Union's Policy for the Western Balkans After 1990's", 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 29-30 November 2019, Istanbul. (Kasım 2019)
 • Demirkıran S., Ömer E., "Stratejik Kent Yönetiminde Markalaşmanın Önemi", X. IBANESS Congress Series - Ohrid, Macedonia, October 27-28, 2018, Ss. Cyril and Methodius University, Ohrid, Macedonia, 2018. (Ekim 2018)
 • Musaoğlu N., Ömer E., "Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlara Yönelik Genişleme Politikası Kapsamında Hırvatistan'ın AB Üyeliği", X. IBANESS Congress Series - Ohrid, Macedonia, October 27-28, 2018, Ss. Cyril and Methodius University, Ohrid, Macedonia, 2018. (Ekim 2018)
 • Demirkıran S., Civanoğlu A., Ömer E.,"Farabi El-Medînetü’l-Fâzıla Adlı Temel Eserinin Devlet ve Yönetici Tanımları Kapsamında İncelenmesi", II. Uluslararası Multidisipliner Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2018. (Mayıs 2018)
 • Ömer E., Demirkıran S., "Küresel Bir Sorun Olarak Göç ve Avrupa Birliği'nin Göç Politikaları", II. Uluslararası Multidisipliner Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2018. (Mayıs 2018)
 • Demirkıran S., Şener T., Ömer E., “Time Management in Accordance with Kaizen”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, Italy, 2016. (Eylül 2016)
 • Ömer E., “Dünden Bugüne Kosova ve AB’ye Uyum Politikaları”, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, 2.Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, 2016.
 • Ömer İ., Ömer E., Vardar L., “Kosova’da Türk Dilinin Resmiyeti Sorunu”, IV. Multidisciplinary Congress of Euroasia, Rome, August, 23-25, Italy, 2017.
 • Ömer E., Ömer İ., "Social Status and Migration to Turkey of Turks Who Live in Kosovo From the Balkan Wars Until Today", 4th Turkish Migration Conferance 2016 Vienna, Austria, 2016.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Seminari XXXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2016. (Ağustos 2016)
 • Seminari XXXIV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2015. (Ağustos 2015)
 • Seminari XXXIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2014. (Ağustos 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ortaokul 6. Sınıf Arnavutça Dersi Öğretim Materyali (Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı) (Kasım 2018)
 • Ortaokul 5. Sınıf Arnavutça Dersi Öğretim Materyali (Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı) (Mart 2018)

» Projeler

Ulusal » Başbakanlık - Tanıtma Fonu » Diğer

Balkan Spor Oyunları Projesi
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

II. Balkan Üniversiteler Birliği Toplantısı
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

ADE 104 Arnavutça Dinleme Becerileri I

ADE 203 Arnavutça Konuşma Becerileri II

ADE 204 Arnavutça Dinleme Becerileri II

ADE 303 Arnavutça Okuma Becerileri I

ADE 304 Arnavutça Yazma Becerileri I

ADE 404 Arnavutça Yazma Becerileri II

ADE 502 Arnavutça Yazılı Basın Çevirisi

ADE 602 İş Dünyası İçin Arnavutça Metin Çevirisi

ADE 703 Arnavutça Bilimsel ve Teknik Metin Çevirisi

ADE 705 Arnavutluk Tarihi I

ADE 802 Arnavutça Edebi Metin Çevirisi

ARD 321 Arnavut Kaynaklarında Türkler

ARD 332 Arnavutça Sözlü Çeviri

ARD 421 Türkçe-Arnavutça Güncel Çeviri II

BDB 725 Türkiye - AB İlişkileri

BDB 825 AB ve Balkanlar

» Duyurular

08 Mayıs 2020 » 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Ödevleri İle İlgili