» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • BENİAN, E., MISIRLI, A., "Edirne Hasan Sezai Dergâhı Üzerine Bir İnceleme", Turkish Studies, 15(2), 807-830.
 • A. MISIRLI, E. BENIAN, Evaluation of The Historical City Edirne through Cultural Assets, Humanities and Social Sciences Review (HSSR), vol. 3, no. 2, pp. 309-325, -ITALYA, 2014
 • E. BENIAN, D. ATIK, H. Ç. KiRAN, Interpratation of Culture Through Housing Formations, Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of Trakia University, vol. 7, no. 2, pp. 240-244, BULGARISTAN, 2009
 • D. ATIK, H. Ç. KIRAN, E. BENIAN, The Importance of City Image Elements through Recognazing and Introducing of Cities Edirne Example, Trakia Journal of Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 246-251, BULGARISTAN, 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BENİAN, E., MISIRLI, A., “Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi: Edirne II. Bayezid Külliyesi Tıp Medresesi Örneği”, 5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Konferansı, Trakya Üniversitesi, II. Bayezid Külliyesi, Edirne, 3-5 Mayıs 2018, s.103-104 (Mayıs 2018)
 • E. BENIAN, B. A. KARAKAYA, Tarihsel Süreçte Toplumsal Eylemlerin Sinirlandirildigi Kentsel Mekanlar Meydanlar, IX. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, pp. 561-568, EDIRNE-TÜRKIYE
 • E. BENIAN, A. MISIRLI, Kent Üzerinden Sinirlarin Okunmasi Edirne Örneklemesi, IX. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, pp. 463-470, EDIRNE-TÜRKIYE
 • E. BENIAN, B. A. KARAKAYA, Geçmisten Günümüze Meydanlarin Tasarim ve Kullanim Baglaminda Gelisimi ve Degisimi, 1. Uluslararasi Kentsel Planlama, Mimarlik ve Tasarim Kongresi, pp. 71-, KOCAELI-TÜRKIYE
 • A. MISIRLI, E. BENIAN, D. ATIK, Edirne de Yersiz Yerler Çocuk Oyun Alanlari, VIII. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, pp. 181-188, Edirne-TÜRKIYE
 • D. ATIK, S. ARABULAN, E. BENIAN, S. KARTAL, Effect of Structure on Facade, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), pp. 34-40, Varna-BULGARISTAN
 • E. BENIAN, S. KARTAL, S. ARABULAN, D. ATIK, The Effects of Structural Developments on Architecture and Architectural Form Since The Beginning, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), pp. 214-220, Varna-BULGARISTAN
 • S. KARTAL, E. BENIAN, Ö. CHOUSEIN, Climate Conditions for the Use of Renewable Energy Resources in Europe Opportunities in Architecture, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), pp. 79-85, Varna-BULGARISTAN
 • E. BENIAN, G. DALGIÇ, S. ARABULAN, Remarks On Symbol Buildings Sampling of Edirne Selimiye Complex and Giza Pyramids, International Scientific Conference for The Centennial of The Faculty of Fine Arts, no. -, pp. 46-54, Kahire-MISIR
 • E. BENIAN, G. DALGIÇ, Edirne Karaagaç Mahallesinde Sosyo kültürel Yapinin Konut Mimarligina Yansimalari, III. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, no. -, pp. 55-60, Edirne-TÜRKIYE
 • E. BENIAN, Edirne de Bulgar Mirasi Bulgar Kiliseleri, II. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, pp. 35-46, Edirne-TÜRKIYE
 • S. AKANSEL, A. SIREL, E. BENIAN, Tarihi Kentlerde Atil Kaynaklarin Kullanabilirliginin Kentsel Tasarim Boyutu Edirne Kaleiçi Maarif Caddesi, Uluslararasi 14. Kentsel Tasarim ve Uygulamalar Sempozyumu,, pp. 325-339, Istanbul-TÜRKIYE
 • SİREL, A., BENİAN E., “Kentsel Kimlik Öğesi Olarak Dini Yapılar ve İnanç Turizmi; Edirne Örneği”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, 23-27 Eylül 2002, Mersin, s. 891-918. (Eylül 2002)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ARABULAN,S., BENİAN, E., “Tarihi Yapıdaki Eğitim İşlevi İle Gelişen Sosyo-Kültürel Doku”, Sosyo-Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, IJOPEC Publication Limited, Londra, İngiltere, s. 273-286, ISBN: 978-1-912503-19-3 (Aralık 2017)
 • BENİAN, E., MISIRLI, A., “Mekan Deneyiminin Mimarlık Tarihi Eğitimine Katkısı”, Sosyo-Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, IJOPEC Publication Limited, Londra, İngiltere, s. 171-186, ISBN: 978-1-912503-19-3 (Aralık 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. MISIRLI, E. BENIAN, Edirne Baba Demirtas Timurtas Mahallesi Geleneksel Konutlari Mimari Özellikleri Potansiyelleri ve Sorunlari, Trakya University Journal of Engineering Sciences, vol. 17, no. 1, Edirne-TÜRKIYE, 6, 2016

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • E. BENIAN, G. DALGIÇ, Degismeyen Mimarileri Degisen Rolleriyle 21 Yüzyilda Üsküdar Külliyelerine Bakis, IV. Üsküdar Sempozyumu, pp. 73-88, Istanbul-TÜRKIYE
 • A. SIREL, Ü. O. SIREL, E. BENIAN, Kirkpinar Güres Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Turizm Açisindan Degerlendirilmesi ve Sarayiçi Bölgesi Için Düzenleme Önerileri, I. Tarihi Kirkpinar Sempozyumu, pp. 17-36, Edirne-TÜRKIYE
 • Ü. O. SIREL, A. SIREL, E. BENIAN, Kirkpinar Güreslerinin Baslangiç Noktasi Olan Pehlivanlar Mezarligi ve Yakin çevresinin Düzenlenmesi Üzerine Düsünceler, I. Tarihi Kirkpinar Sempozyumu, pp. 61-82, Edirne-TÜRKIYE

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • BENİAN, E., "Da Vinci Şifresi", Sinemada Mimarlık, Kolektif Çalışma, YEM Yayınevi, Bölüm Yazarlığı (Temmuz 2020)
 • BENİAN, E., "Louıs I. Kahn’a Yolculuk", Sinemada Mimarlık, Kolektif çalışma, Yem Yayınevi, Bölüm Yazarlığı (Temmuz 2020)
 • E. BENİAN, Edebiyatta Mimarlık, Ulusal, Bölüm: Kurgusal Karelerde Mekanın ve Rengin Kullanımı Üzerine İzlenimler, Basım Türü: Basılı, pp. 79-85, TÜRKİYE-İstanbul, ISBN978-605-4793-57-0, YEM YayIn, 2016.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Erzurum İli Oltu İlçesinin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme (M.Ö. 4. Yüzyıl – 1923) (Temmuz 2020)
 • İstanbul, Beşiktaş-Köyiçi Yerleşimi Konutları Üzerine Bir Araştırma (Eylül 2019)
 • Sosyalist Yugoslavya Mimarisinde Modernizmin Dönüşümü:(1943-1991) (Mayıs 2018)
 • Tarihsel Çevre ve Mimari Oluşum Üzerine Bir Alan Çalışması: Edirne Baba Timurtaş Mahallesi (Ocak 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası (Eylül 2000)

Editörlük / Yayınlama

 • 1. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü, Trakya üniversitesi, Edirne (Kasım 2018)
 • IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2015)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2013)
 • V. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2009)

Yapılan Hakemlikler

 • “Hikmet Temel Akarsu’nun “Konstantinopolis Kapılarında” Adlı Tarihî Romanında Mimarî Mekân”, başlıklı makalede hakemlik, TROYACADEMY (Şubat 2021)
 • "Bizans Dönemi’nde Kentin Dönüşümü: Hamam ve Hamam-Gymnasium Yapılarının Yeniden Kullanımı”, başlıklı makalede hakemlik, ORTAÇAĞ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Kasım 2020)
 • "Edirne Atatürk Anıtı" başlıklı makalede hakemlik, THE MERIC JOURNAL dergisi (Aralık 2018)
 • “Konut Alanlarının Oluşumunda Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İrdelenmesi: Edirne-Binevler” başlıklı makalede hakemlik, THE MERIC JOURNAL dergisi (Temmuz 2018)
 • “Edirne’de Muradiye Külliyesi ve Camii Üzerine Bazı Düşünceler”, başlıklı makalede hakemlik, THE MERIC JOURNAL dergisi (Nisan 2018)
 • “İzmir’de Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Toponimisi ve Milliyetçi, Etnik İzlerin Sosyal Yapı Oluşumuna Katkıları” başlıklı makalede hakemlik, TRAKYA UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG SCİENCES dergisi (Nisan 2018)
 • “Zile’de Geleneksel Konutların Mimari Bezemeleri” başlıklı makalede hakemlik, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (Ocak 2018)
 • "Kadim Türk Kültür ve Medeniyeti ve İnşa Sürecinde İlk İnşaat Mühendisi Mimar Sinan'ın Yeri ve Önemi"başlıklı makalede hakemlik, SÜLEYMEN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE TASARIM DERGİSİ (Ağustos 2017)
 • "Comparasion of Hagia Sophia and Selimiye in Context of Space Hierarchy Related to Privacy" başlıklı makalede hakemlik, ARTİUM Dergisi (Ocak 2016)
 • “Ortaçağ'dan Günümüze Bir Anıt: Mardin Ulu Cami” başlıklı makalede hakemlik, ARTİUM dergisi (Ekim 2015)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Edirne Anitlari Serisi 1 Dini Yapilar, Edirne kentine özellikle günümüzün ve gelecegin arastirmacilarina Osmanli döneminden günümüze ulasan camilerle ilgili kaynak olusturulmasi amaçlanan çalismada tescilli olan mevcut olan izleri kalan ya da yeri bilinen 42 adet cami ele alinmistir Camilerin mimari özellikleri incelenmis geçirdikleri onarimlar arastirilmis ve özellikle günümüzdeki durumlari belgelenmeye çalisilmistir , Baslangiç Tarihi: 28.05.2012, Bitis Tarihi : 12.08.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • 1. KITOV V., EROL,A., BENİAN, E., “Sv. Konstantin ve Helena Bulgar Ortodoks Kilisesi Restorasyon Projesi”, 2004

Diğer

 • 15th International Conferance "Standardization, Protypes & Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration" Düzenleme Kurulu üyeliği (Ekim 2019)
 • 5. XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Düzenleme kurulu üyeliği, 11-12 Nisan 2019, Edirne (Nisan 2019)
 • "Sinan Günü Maket Atölye Çalışması", Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği, Mimarlık Bölümü Öğrencileri ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri ortak çalışması, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Maket Atölyesi, 11.04.2019 (Nisan 2019)
 • XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği (Nisan 2019)
 • 1. Uluslararası Osmanlı izleri Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği (Kasım 2018)
 • 1. Uluslararası Osmanlı izleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyeliği (Kasım 2018)
 • 1. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu sekreterliği (Kasım 2018)
 • “Vakıf Eserleri Eskiz Atölyesi”, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 3-5 Mayıs 2018, Edirne. (Mayıs 2018)
 • BENİAN E., KARTAL, S., UMAROĞULLARI, F., ATİK, D., ARABULAN, S., AKINCI, H., MISIRLI, A., “Edirne’de Tek Kubbeli Camiler”, 5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu- Aşevi 2018 sergisi, 5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Konferansı, Trakya Üniversitesi, II. Bayezid Külliyesi, Edirne, 3-5 Mayıs 2018 (Mayıs 2018)
 • “geçmişi okumak, geleceği dokumak”, T.Ü. Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Avlu ve Yakın Çevresi Peyzaj Tasarımı Fikir Projesi ve Öğrenci Çalıştayı, T.Ü. Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi, Edirne, 14-18 Nisan 2018 (Nisan 2018)
 • Benian, E., Mısırlı, A., "Osmanlı Dönemi Edirne Medreseleri" Sergisi, II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, 28 Eylül-1 Ekim 2017. (Eylül 2017)
 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyeliği (Mart 2017)
 • Kültür Mirası "Bir Osmanli Kenti: Edirne" Sergisi, Trakya Üniversitesi Mimarlik Fakültesi, SERGILER/Grup Sergiler /Edirne-TÜRKIYE, 15.09.2017-22.09.2017
 • Kültür Mirası "Bir Osmanli Kenti: Edirne", WORKSHOP / Edirne-TÜRKIYE, 15.09.2017-22.09.2017
 • Benian, E., Mısırlı, A., Meral, A., “Antik Dönem Yapıları”, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Haftası Etkinlikleri, Kırklareli, 10-14 Ekim 2016. (Ekim 2016)
 • Benian, E., Arabulan, S., Mısırlı, A., "Ege Bölgesi Antik Kentler Gezisi: Mekanı Deneyimlemek" Sergisi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 30.05.2016-04.06.2016, Edirne. (Mayıs 2016)
 • Tarih ve Kültür Kenti Edirne, Arkitera (Nisan 2016)
 • E. BENIAN, Osmanli Camilerinde Mimar Sinan in Yorumlari, Mimar Koca Sinan'i Anma Etkinligi, Edirne-TÜRKIYE
 • IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliği (Temmuz 2014)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu bilim kurulu üyeliği (Kasım 2012)
 • E. BENIAN, Mimar Sinan ve Osmanli Cami Mimarisinin Gelisimindeki Rolü, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, no. 518, pp. 40-47, -TÜRKIYE, 1, 2011
 • V. Uluslararası Sinan Sempozyumu sekreterliği (Nisan 2009)

» Verdiği Dersler

Diploma Projesi (Mimarlık Bölümü)

Edirne Anıtları (Lisans seçmeli)

İlkçağ ve Ortaçağ Mimarlığı (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Mimari Proje 2 (Mimarlık Bölümü)

Mimari Proje 3 (Mimarlık Bölümü)

Mimaride İç-Dış İlişkisi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Mimarlığın Temsilcileri (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 1 (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 2 (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 3 (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 4 (Mimarlık Bölümü)

Modern Mimaride İdeolojik Yaklaşımlar (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Osmanlı Mimarisi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Yapı Projesi I (Mimarlık Bölümü)

Yapı Projesi II (Mimarlık Bölümü)

Yeniçağ ve Yakınçağ Mimarlığı (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)