» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. MISIRLI, E. BENIAN, Evaluation of The Historical City Edirne through Cultural Assets, Humanities and Social Sciences Review (HSSR), vol. 3, no. 2, pp. 309-325, -ITALYA, 2014
 • D. ATIK, H. Ç. KIRAN, E. BENIAN, The Importance of City Image Elements through Recognazing and Introducing of Cities Edirne Example, Trakia Journal of Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 246-251, 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • E. BENIAN, B. A. KARAKAYA, Tarihsel Süreçte Toplumsal Eylemlerin Sinirlandirildigi Kentsel Mekanlar Meydanlar, IX. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, pp. 561-568, EDIRNE-TÜRKIYE
 • E. BENIAN, A. MISIRLI, Kent Üzerinden Sinirlarin Okunmasi Edirne Örneklemesi, IX. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, pp. 463-470, EDIRNE-TÜRKIYE
 • E. BENIAN, B. A. KARAKAYA, Geçmisten Günümüze Meydanlarin Tasarim ve Kullanim Baglaminda Gelisimi ve Degisimi, 1. Uluslararasi Kentsel Planlama, Mimarlik ve Tasarim Kongresi, pp. 71-, KOCAELI-TÜRKIYE
 • A. MISIRLI, E. BENIAN, D. ATIK, Edirne de Yersiz Yerler Çocuk Oyun Alanlari, VIII. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, pp. 181-188, Edirne-TÜRKIYE
 • D. ATIK, S. ARABULAN, E. BENIAN, S. KARTAL, Effect of Structure on Facade, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), pp. 34-40, Varna-BULGARISTAN
 • E. BENIAN, S. KARTAL, S. ARABULAN, D. ATIK, The Effects of Structural Developments on Architecture and Architectural Form Since The Beginning, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), pp. 214-220, Varna-BULGARISTAN
 • S. KARTAL, E. BENIAN, Ö. CHOUSEIN, Climate Conditions for the Use of Renewable Energy Resources in Europe Opportunities in Architecture, International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), pp. 79-85, Varna-BULGARISTAN
 • E. BENIAN, D. ATIK, H. Ç. KiRAN, Interpratation of Culture Through Housing Formations, Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of Trakia University, vol. 7, no. 2, pp. 240-244, Yambol-BULGARISTAN
 • E. BENIAN, G. DALGIÇ, S. ARABULAN, Remarks On Symbol Buildings Sampling of Edirne Selimiye Complex and Giza Pyramids, International Scientific Conference for The Centennial of The Faculty of Fine Arts, no. -, pp. 46-54, Kahire-MISIR
 • E. BENIAN, G. DALGIÇ, Edirne Karaagaç Mahallesinde Sosyo kültürel Yapinin Konut Mimarligina Yansimalari, III. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, no. -, pp. 55-60, Edirne-TÜRKIYE
 • E. BENIAN, Edirne de Bulgar Mirasi Bulgar Kiliseleri, II. Uluslararasi Sinan Sempozyumu, no. -, pp. 35-46, Edirne-TÜRKIYE
 • S. AKANSEL, A. SIREL, E. BENIAN, Tarihi Kentlerde Atil Kaynaklarin Kullanabilirliginin Kentsel Tasarim Boyutu Edirne Kaleiçi Maarif Caddesi, Uluslararasi 14. Kentsel Tasarim ve Uygulamalar Sempozyumu, no. -, pp. 325-339, Istanbul-TÜRKIYE

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. MISIRLI, E. BENIAN, Edirne Baba Demirtas Timurtas Mahallesi Geleneksel Konutlari Mimari Özellikleri Potansiyelleri ve Sorunlari, Trakya University Journal of Engineering Sciences, vol. 17, no. 1, Edirne-TÜRKIYE, 6, 2016
 • E. BENIAN, Mimar Sinan ve Osmanli Cami Mimarisinin Gelisimindeki Rolü, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, no. 518, pp. 40-47, -TÜRKIYE, 1, 2011

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • E. BENIAN, Osmanli Camilerinde Mimar Sinan in Yorumlari, Mimar Koca Sinan'i Anma Etkinligi, Edirne-TÜRKIYE
 • E. BENIAN, G. DALGIÇ, Degismeyen Mimarileri Degisen Rolleriyle 21 Yüzyilda Üsküdar Külliyelerine Bakis, IV. Üsküdar Sempozyumu, pp. 73-88, Istanbul-TÜRKIYE
 • A. SIREL, Ü. O. SIREL, E. BENIAN, Kirkpinar Güres Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Turizm Açisindan Degerlendirilmesi ve Sarayiçi Bölgesi Için Düzenleme Önerileri, I. Tarihi Kirkpinar Sempozyumu, pp. 17-36, Edirne-TÜRKIYE
 • Ü. O. SIREL, A. SIREL, E. BENIAN, Kirkpinar Güreslerinin Baslangiç Noktasi Olan Pehlivanlar Mezarligi ve Yakin çevresinin Düzenlenmesi Üzerine Düsünceler, I. Tarihi Kirkpinar Sempozyumu, pp. 61-82, Edirne-TÜRKIYE

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tarihsel Çevre ve Mimari Oluşum Üzerine Bir Alan Çalışması: Edirne Baba Timurtaş Mahallesi (Ocak 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası (Eylül 2000)

Editörlük / Yayınlama

 • IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2015)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2013)
 • V. Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı editörlüğü (Nisan 2009)

Yapılan Hakemlikler

 • Kadim Türk Kültür ve Medeniyeti ve İnşa Sürecinde İlk İnşaat Mühendisi Mimar Sinan'ın Yeri ve Önemi (Ağustos 2017)
 • Ayasofya ve Selimiye’nin Mahremiyet Olgusuna Bağlı Mekân Kademelenmesi Kapsamında Karşılaştırılması (Kasım 2015)
 • Ortaçağ'dan Günümüze Bir Anıt: Mardin Ulu Cami (Kasım 2015)

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Edirne Anitlari Serisi 1 Dini Yapilar, Edirne kentine özellikle günümüzün ve gelecegin arastirmacilarina Osmanli döneminden günümüze ulasan camilerle ilgili kaynak olusturulmasi amaçlanan çalismada tescilli olan mevcut olan izleri kalan ya da yeri bilinen 42 adet cami ele alinmistir Camilerin mimari özellikleri incelenmis geçirdikleri onarimlar arastirilmis ve özellikle günümüzdeki durumlari belgelenmeye çalisilmistir , Baslangiç Tarihi: 28.05.2012, Bitis Tarihi : 12.08.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • 1. KITOV V., EROL,A., BENİAN, E., “Sv. Konstantin ve Helena Bulgar Ortodoks Kilisesi Restorasyon Projesi”

Diğer

 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliği (Mart 2017)
 • Bir Osmanli Kenti: Edirne, Trakya Üniversitesi Mimarlik Fakültesi, SERGILER/Grup Sergiler /, , Edirne-TÜRKIYE, 15.09.2017-22.09.2017
 • Bir Osmanli Kenti: Edirne, , WORKSHOP /, , Edirne-TÜRKIYE, 15.09.2017-22.09.2017
 • Osmanli Dönemi Edirne Medreseleri, II. Uluslararasi Stratejik Arastirmalar Kongresi, SERGILER/Karma sergiler /, , Antalya-TÜRKIYE, 28.09.2017-01.10.2017
 • E. BENIAN, Edebiyatta Mimarlik, Ulusal, Bölüm: Kurgusal Karelerde Mekanin ve Rengin Kullanimi Üzerine Izlenimler, Basim Türü: Basili, pp. 79-85, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-4793-57-0, YEM Yayin, 20161. Basim
 • Antik Dönem Yapilari, Kirklareli Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Mimarlar Haftasi Etkinlikleri, SERGILER/Grup Sergiler /, , Esin Benian, Arif Misirli, Asli Meral, Kirklareli-TÜRKIYE, 10.10.2016-14.10.2016
 • Ege Bölgesi Antik Kentler Gezisi: Mekani Deneyimlemek, Trakya Üniversitesi Mimarlik Fakültesi, SERGILER/Grup Sergiler /, , Esin Benian, Selin Arabulan, Arif Misirli, Edirne-TÜRKIYE, 30.05.2016-04.06.2016
 • IX. Uluslararası Sinan Sempozyumu düzenleme kurulu üyeliği (Temmuz 2014)
 • VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu bilim kurulu üyeliği (Kasım 2012)
 • V. Uluslararası Sinan Sempozyumu sekreterliği (Nisan 2009)

» Verdiği Dersler

Diploma Projesi (Mimarlık Bölümü)

Edirne Anıtları (Lisans seçmeli)

İlkçağ ve Ortaçağ Mimarlığı (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Mimari Proje 2 (Mimarlık Bölümü)

Mimari Proje 3 (Mimarlık Bölümü)

Mimaride İç-Dış İlişkisi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Mimarlığın Temsilcileri (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 1 (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 2 (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 3 (Mimarlık Bölümü)

Mimarlık Tarihi 4 (Mimarlık Bölümü)

Modern Mimaride İdeolojik Yaklaşımlar (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Osmanlı Mimarisi (Fen Bilimleri Enstitüsü)

Yapı Projesi I (Mimarlık Bölümü)

Yapı Projesi II (Mimarlık Bölümü)

Yeniçağ ve Yakınçağ Mimarlığı (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)