» Biyografi

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı - Grafik Eğitimi Bilim Dalında yaptı. Sinema ve Televizyonun “Hareketli Grafik Tasarımı” alanında uzmanlaşan sanatçı bir çok ulusal ve uluslararası belgesel ve televizyon programlarının “Teaser” “Jenerik” tasarımına imza attı.  Uluslararası Yayın yapan Televizyon Kanallarında bir çok Sanat, Siyasi, Müzik ve çocuk programlarının yönetmenliğini yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan sanatçı uluslararası ve ulusal birçok sergide yer aldı. Türkiye Basın Yayın Enformasyon Kurumunun Üyesi ve Basın Kartı Sahibi, “Türk Dili Konuşan Ülkelerin ve Toplulukların Medya Platformu” Kurucu Üyesidir.

Halen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak görevini sürdürmektedir.


Tasarım Programları Bilgisi:
3ds Max, InDesign,  Illustrator, Photoshop, After Affects, ParticleIllusion, Combusition, LightWave, Corel Draw, MorphVOX Pro.

Video Editing Programları Bilgisi:
Final Cut Pro Dijital Editing, Adobe Premiere, Edius Dijital Editing, Avid Dijital Editing, Motion 2 Pinacal Liquid Edition, Senior Post Production Editor.        

Akademik Çalışmalar:  

-“TRT Program Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi 12. Sayı, Ankara, Aralık 2013.
-“Grafik Tasarım Eğitiminde Hareketli Grafik Tasarım Dönemi”, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi 14. Sayı, Ankara, Aralık 2014.
-Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar kapsamında "Grafik Tasarımında Yüzeylerin Sınırlanışı" adlı bildiri yayınlanmıştır (Nisan 2015)
-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler kapsamında “Hareketli Tipografide Ses ve Görüntünün Korelasyonu” konulu bildiri yayınlanmıştır (Nisan 2015)
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla kişisel etkinlikler (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) :
-15-21 MART 2016 “SINIRLAR” KİŞİSEL GRAFİK TASARIM VE RESİM SERGİSİ, KİRİL KIRESTEV SANAT GALERİSİ, YANBOL-BULGARİSTAN
-28 Nisan-12 Mayıs 2016   “GRAFİK İŞLER”  Kişisel Grafik Tasarım Sergisi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ - SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GALERİSİ, ANKARA 

Yürüttüğü Proje: 

-TRAKYA ÜNİVERSİTESİ "Bilimsel Araştırma Projeleri" kapsamında (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GRAFİK BÖLÜMÜ FOTOĞRAF VE VİDEO STÜDYOSU KURULUMU İÇİN GEREKLİ ARAÇLARIN KAZANDIRILMASI) projesi. (Tamamland)

B  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B.1  SARIKAHYA Ersan (2015).  Grafik Tasarımında Yüzeylerin Sınırlanışı.  "SINIRLA-MA" 9.Uluslararası Sinan Sempozyumu, ISBN:978-975-374-180-4, Yayın NO. 161,  21-22 Nisan 2015, S.551-560. (Tam Metin Bildiri)

 D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 D.1  SARIKAHYA Ersan (2013).  Jeneriklerin Grafik Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi ISSN:1308-2264, ARALIK 2013,SAYI:12, S.117-136.

 D.2   SARIKAHYA Ersan (2014).  Grafik Tasarım Eğitiminde Hareketli Grafik Tasarım Dönemi, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi. ISSN:1308-2264, ARALIK  2014 SAYI: 14, S.103-119.

 E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 E.1   SARIKAHYA Ersan (2015).  Hareketli Tipografide Ses Ve Görüntünün Korelasyonu.  2. Sanat ve Tasarım  Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı Disiplinlerarası Tasarım, Başkent Üniversitesi, 27-28 Nisan, s. 47-53.

F. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri :

-     2016 - “GRAFİK İŞLER” Kişisel Grafik Tasarım Sergisi, 28 Nisan-02 Mayıs 2016, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu-Ankara

-    2016- “SINIRLAR” Kişisel Grafik Tasarım ve Resim Sergisi 15-21 Mart 2016, Yambol Kültür Müdürlüğü – Kiril Kristev Sergi Salonu Yambol - BULGARİSTAN

-    Edirne Atatürk Ortaokulu Tanıtım Filmi- Edirne TV’de Yayınlanan Grafik Tasarım İçerikli Tanıtım Filmi/  10-17.10.2015.

 -   Trakya Üniversitesi Tanıtım Filmi, "TRT Okul" Kanalı Programında Yayınlanan Grafik Tasarım İçerikli Tanıtım Filmi  01-03.05.2015.

 -   ‘Uyuşturucu İle Mücadele’ Kamu Spotu Filmi, Sağlık Bakanlığı İçin Hazırlanan  Kamuoyunu Bilgilendirme Spotu Ulusal, 18-19.04.2015

-    Edirne Atatürk Ortaokulu İçin Özgün Logo Tasarımı, 04.03.2015

-   Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Dergisi Özgün Logo Tasarımı,  İnternational Journal Of Health Administration And Aducation-Romanya/Sanitas Magisterium Doi:10.12738/Sm/2015.2.12 ISSN:2149-4738, / 2014 - 2015 Romanya

-    Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi İçin Özgün Logo Tasarımı, 14.11.2014

-     Trakya Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Özgün Logo Tasarımı, 09.02.2015

-    ‘23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Karma Sergisi’ Devecihan Kültür Merkezi Edirne, 23.04.2016-26.04.2016

-     Uluslararası "Üç Sergide Tunca" Sergisi, Edirne, 14-27.04.2016

-     Uluslararası, SERGİLER/Bianeller, trianeller /ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ/ “GELENEK” İsimli Uluslararası Mail Art Posta Sanatı Bienali/Tekirdağ  23.03.2016-27.04.2016


Uzmanlık Alanları:

DİJİTAL İLLÜSTRASYON

İllüstrasyon tarihi ve kuramı, dijital illüstrasyonun önemi. Dijital illüstrasyon teknikleri. Günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi. Çizim tekniklerini, konsept çizim ve boyama tekniklerini uygulama yöntemleri, bilgisayar ortamında konsept illüstrasyonlar oluşturmak. Görselleri illüstrasyonlara aktarabilmek. İllüstrasyonlara doku, ışık ve çevre eklemek. Bu konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.


Desen;
Kademeli olarak çeşitli boyutlarda objelerin yapısal özellikleri ve çizimleri. Değişik nesne çalışmaları. Gözbeyin-el ilişkilerinin güçlendirilmesi. Değişik alanlarda kullanılacak akademik desen bilgisinin ve yaratma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.


Sinema ve TV-Grafiği;

Grafik öğeler ve hareket, iki ve üç boyutlu tipografik düzenlemeler, logo, amblem, simge ve işaretler, jenerik tasarımı, jenerik tasarımı için konu belirlenmesi, orijinal amblem ve logonun sayısal ortama iki boyutlu aktarımı, boyutlandırma, hareket tasarımı, anlatım, ön izleme, zamanlama, renklendirme, doku kaplama, ışık, arka plan tasarımı, kamera kurum tanımı, problem, problemin çözümlenmesi için kurum kimliğinin yorumu, verilerin toplanması, ekran tasarımı, ekran çözünürlüğü, full screen, safe screen, alpha channel, maskeleme, blue screen, image matte, ekran bölümlenmesi, çerçeveleme, hareketli ve durağan görüntülerin yerlerinin belirlenmesinden sonra tanıtım filminin oluşturulması için verilerin kurgu programına aktarımı, layerların belirlenmesi, geçişlerin tasarımı, müzik vurgularının belirlenmesi, görüntü kesmeleri, durağan görüntülerin hareketi, hareketlendirme, zoom-in, zoom- out, zamanlama, crop ve efektler teorik ve uygulamalı olarak öğretilerek bütün filmin yapımı ve video banda basılması konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

 Video Televizyon;

Televizyon ile ilgili Kamera, Filim, Yapım, Yönetim, resmi ve video ile ilgili Analog ve Dijital profesyonel (Broadcast) stüdyo A’dan Z’ye kurulum bilgileri, prodüksiyon çalışmalarında sahne ve kamera hareketleri tasarımı, haber programı hazırlanışı ve sunuluşu, montaj programları Analog ve Dijital kurgu sistemleri uygulama şekilleri bilgilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

Görsel Tasarım;

Görsel tasarım öğelerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konular, Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama, yakınlık konular, ayrıca bir eğitim materyali geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

Masaüstü Yayıncılık

Tipo, ofset, tifdruk, flekso, serigrafi gibi günümüz baskı tekniklerinin tanıtımı. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası basım aşamaları. Kâğıt, kâğıtta fire, renk ayrımı, montaj, laminasyon, kesim ve ciltleme işlemlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.


Stüdyo Kurulum ve Sayısal Görüntü Teknolojileri;

Canlı yayın reji ve araç kurulumu, prodüksiyon işleri, grafik sanatları ile Televizyon ilişkisi, çalışma sistemleri teorik ve pratik olarak çalışmalar gerçekleştirmek.

Verdiği Dersler:

Sinema TV Grafiği, Video Kurgu, Grafik Tasarım Projesi, Grafik Bitirme Projesi, Portfolyo Tasarım, Reklam Fotoğrafçılığı, Serigrafi Baskı, İşaretlendirme Sistemleri.

Üyelikler:

“Türk Dili Konuşan Ülkelerin ve Toplulukların Medya Platformu” Kurucu Üyesi 

Türkiye Basın Yayın Enformasyon Kurumunun Üyesi ve Basın Kartı Sahibi


 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Grafik Tasarımında Yüzeylerin Sınırlanışı (Nisan 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Grafik Tasarım Eğitiminde Hareketli Grafik Tasarım Dönemi”, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi (Aralık 2014)
  • “TRT Program Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi 12. Sayı, Ankara, Aralık 2013. (Aralık 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Hareketli Tipografide Ses ve Görüntünün Korelasyonu (Nisan 2015)

» Verdiği Dersler

Grafik Bitirme Projesi

Grafik Tasarım Projesi

Grafik Tasarım V

Grafik Üretim Teknikleri

İşaretlendirme Sistemleri

Portfolyo Tasarım

Reklam Fotoğrafçılığı

Sinema TV Grafiği

Video Kurgu

Web Tasarım