» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Preoperatif tam kan sayımında elde edilen sistemik enflamatuar belirteçlerin testis kanserindeki tanı ve prognozuna etkisi (Mart 2020)
 • Predictive and prognostic impact of preoperative complete blood count based systemic infl ammatory markers in testicular cancer (Eylül 2019)
 • The association of Intron 4 VNTR and Glu298Asp polymorphisms of the nitric oxide synthetase 3 gene and vasculogenic erectile dysfunction in Turkish men (Nisan 2019)
  1
  ATIF
 • Correlation of Ultrasonically Determined Bladder Wall Thickness and Prostatic Calcification With the urinary, psychosocial dysfunction, organ specific, infection and neurological/systemic symptoms, and tenderness Scoring System. (Aralık 2018)
 • Does Mild Hydronephrosis Induced by Full-Bladder Improve Outcomes in Patients Undergoing Shock Wave Lithotripsy for Lower Calyceal Stones?: A Prospective Randomized Study. (Mayıs 2018)
 • Histopathological and biochemical comparisons of the protective effects of amifostine and L-carnitine against radiation-induced acute testicular toxicity in rats (Kasım 2017)
  11
  ATIF
 • Use of the UPOINT Classification in Turkish Chronic Prostatitis or Chronic Pelvic Pain Syndrome Patients (Kasım 2016)
  2
  ATIF
 • Radiation-induced acute kidney toxicity: Protective effect of L-carnitine versus amifostine (Ekim 2015)
 • Analgesic Effects of Oligonol, Acupuncture and Quantum Light Therapy on Chronic Nonbacterial Prostatitis (Nisan 2015)
  2
  ATIF
 • Therapeutic Effects of Oligonol, Acupuncture, and Quantum Light Therapy in Chronic Nonbacterial Prostatitis (Ocak 2015)
  1
  ATIF
 • Infective Complications After Prostate Biopsy: Outcome of the Global Prevalence Study of Infections in Urology (GPIU) 2010 and 2011, A Prospective Multinational Multicentre Prostate Biopsy Study (Mart 2013)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Comparison of prostate cancer detection rates between the Vienna nomogram and the 10-core biopsy protocol (Ekim 2019)
 • Contrary effects of coenzyme Q10 and vitamin E after testicular ischemia/ reperfusion in a rat model validated with glucose metabolism imaging (Ekim 2019)
 • Reliability of thermocautery-assisted circumcision: retrospective analysis of circumcision performed voluntarily in countries of low socioeconomic status (Ekim 2019)
 • Urodynamic findings of multiple sclerosis patients at a single institution (Mart 2019)
 • Comparison of Turkish Primary, Recurrent and Non- Stone Former Patients usingHounsfield Unit measurements: How usefull is it? (Aralık 2018)
 • Bilateral same-session flexible ureterorenoscopy for renal and/or ureteric stone disease treatment (Mayıs 2018)
 • Valuation of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Renal Cell Carcinoma Grading and Progression (Ocak 2018)
  2
  ATIF
 • Medical Expulsive Therapy for Distal Ureteral Stones: Tamsulosin Versus Silodosin in the Turkish Population (Aralık 2017)
  2
  ATIF
 • Malignant Mesothelioma of Tunica Vaginalis Testis: Macroscopic and Microscopic Features of a Very Rare Malignancy (Kasım 2017)
  3
  ATIF
 • Bladder Neck Collagen Injection in the Treatment of Congenital Retrograde Ejaculation: A Case Report (Kasım 2017)
 • Metachronous Testicular Cancer After Orchiectomy: A Rare Case (Kasım 2017)
 • Outcome of buccal mucosa urethroplasty in the management of urethral strictures (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • Comparison of transurethral incision of the prostate and silodosin in patients having benign prostatic obstruction in terms of retrograde ejaculation (Mart 2017)
  1
  ATIF
 • Alarm Therapy and Desmopressin in the Treatment of Patientswith Nocturnal Enuresis (Mart 2017)
 • Primary Nocturnal Enuresis: A Review. (Ocak 2016)
  16
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan vakaların ilk sonuçları (Şubat 2019)
 • Modified clavien classification of percutaneous nephrolithotomy complications (Kasım 2018)
 • Is laparoscopic ureterolithotripsy advanced from rigidureterorenoscopic lithotripsy? (Kasım 2018)
 • AĞIRLIK KONTROLÜ VE BESLENME EĞİTİMİNİN EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Mart 2018)
 • Medical expulsive therapy for distal ureteral stones: Tamsulosin versus silodosin in the Turkish Population (Eylül 2017)
 • Comparison of transurethral incision of theprostate and silodosin in patients having benignprostatic obstruction in terms of retrogradeejaculation (Eylül 2017)
 • Does Mild Hydronephrosis Induced by full-BladderImprove Outcomes in Patient Undergoing ShockWave Lithotripsy for Lower Calyceal Stones? (Eylül 2017)
  2
  ATIF
 • Comparison between alarm therapy and desmopressin in the treatment of patients with nocturnal enuresis (Mayıs 2016)
  1
  ATIF
 • Management of Serious Bleeding After Percutaneous Nephrolithotomy (Ekim 2011)
 • Emergency Surgery Is the Efficient Method in Treatment of Penile Fracture (Ekim 2011)
 • Approach to Complication of Colonic Perforation During Percutaneous Nephrolithotomy (Ekim 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Cinsiyet değişimi cerrahisi: Türkiyeden tek merkezli, sonuç ve komplikasyonlarla ilgili deneyimlerimz (Şubat 2020)
 • How to deal with UTI caused by ESBL and Carbapenemase producing gram negative uropathogens (Ekim 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Penisin Yüzeyel Dorsal Ven Trombozunun Retrospektif Analizi (Penil Mondor Hastalığı) (Ocak 2020)
 • The role of serum acute phase reactant levels in the prediction of impacted ureteral stone (Ekim 2019)
 • Tekirdağ İlindeki Ürologlar Üriner Sistem Taş Hastalığında Taş Analizi, Metabolik Değerlendirme ve Metafilaksi Yapabiliyor mu? (Ağustos 2019)
 • Tekirdağ ilindeki üroloji uzmanlarının üriner sistem taş hastalığında metabolik değerlendirme ve metaflaksise yaklaşımları (Kasım 2018)
 • Predicting the lamina propria invasion in patients with non muscle invasive bladder cancer RDW and NLR, do they really work? (Ekim 2018)
 • Mikroskopik varikoselektominin infertil erkeklerin gonadal hormonlar vesemen parametreleri üzerine etkisi (Ekim 2018)
 • Chronic Bacterial Prostatitis in a Turkish Population: The Microbiological Etiology and Distribution (Ekim 2018)
 • 0–5 Yaş Arası 250 Çocukta Penis Uzunluğu ile Pelvik Antropometrik Ölçümler Arasındaki Korelasyonun Araştırılması (Mart 2016)
 • Çok düşük prostat spesifik antijen düzeylerinde tedavi edilmiş T1c prostat kanserlerinin değerlendirilmesi (Mart 2009)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Radikal prostatektomi öncesi PSA değeri ile adjuvan radyoterapi sonrası biyokimyasal rekürrensin ilişkisi- Trakya Üniversitesi deneyimi (Ekim 2018)
 • Bilateral single-session Flexible Ureterorenoscopy for Renal and /or Ureteral Stone Disease treatment (Mart 2018)
 • Testis İskemi Reperfüzyonunda Vitamin E ve Koenzim Q10’un Koruyucu Rolü (Ekim 2012)
 • Tunika vajinalis testisin xmalign mezotelyoması: makroskopik ve mikroskopik olarak çok ender görülen bir malignite (Ekim 2012)
 • Renal hücreli karsinomda radyolojik ve patolojik evre arasındaki ilişki (Mayıs 2012)
 • Renal hücreli karsinomda radyolojik ve patolojik boyut arasındaki ilişki (Mayıs 2012)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Genitoüriner, dermal lezyonları ne kadar tanıyoruz nasıl tedavi ediyoruz? (Ekim 2014)