» Biyografi

1983 Yılında Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde dünyaya geldim. 1989 yılında ailem ile birlikte Adana'ya göç ettim. Adana da sırasıyla Gazi Paşa İlköğretim Okulu, Tepebağ Orta Okulunu ve Tepebağ Lisesini bitirdim. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Tarih bölümünde, Yüksek Lisansı Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında tamamladım. Halen aynı enstitünün Tarih Anabilim Dalında doktora yapmaktayım. Evli ve bir kız babasıyım.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • VATANSEVER, Erhan, “ Prenslik ve Krallık Dönemlerinde Bulgaristan Türklerinin Hakları 1878-1944”, Yeni Türkiye Dergisi Rumeli-Balkan Özel Sayısı, C.4, S.69, Haziran 2015. (Haziran 2015)
 • VATANSEVER, Erhan, “Türkistan’a Seyahat Eden Avrupalı Seyyahlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 190. İstanbul 2011, s.209–214. (Ocak 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRENCİLERİN TARİH FARKINDALIĞI (Ekim 2016)
 • BULGARİSTAN MİLLİ KÜTÜPHANESİNDE MUHAFAZA EDİLEN ÜÇ TÜRK GAZETESİ: TUNA, EDİRNE VE AHALİ (Mayıs 2016)
 • İBRAHİM TEMO’NUN PAZARCIK’TA YAYIMLANAN TÜRK BİRLİĞİ GAZETESİNDEKİ YAZILARI (Mayıs 2016)
 • VATANSEVER, Erhan, BALKAÇ, Zerrin, “Bulgaristan’da Örnek Bir Eğitim Kurumu Medresetün Nüvvab”, 9th International Balkan and Science Congress, Edirne, October 16-18, 2015. (Ekim 2015)
 • VATANSEVER, Erhan, “Bulgaristan Türkleri’nin Hakları ve Demokrasi Döneminde Bulgaristan Türkleri (1989 ve Sonrası)”, Uluslararası Balkan Kongresi, 28–29 Nisan 2011, KOCAELİ. (Nisan 2011)
 • VATANSEVER, Erhan, “BULGARİSTAN TÜRKLERİ’NİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI”, The 5th International Balkan Education and Science Congress, 01-03 Ekim 2009, Edirne TÜRKİYE (Ekim 2009)
 • VATANSEVER, Erhan, “The Province of Tuna”, University Of Plovdiv “Paisii Hilendarski” Branch Smolyan, November 30 – December 1, 2007, Smolyan/Bulgaria (Aralık 2007)
 • VATANSEVER, Erhan, SANNAV, Sabri Can, “19th Century Education Institutions in Bulgaria Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan, Bulgaria” (Ekim 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’de Öğretmen Dergileri (1800-1930)

» Verdiği Dersler

Eğitim Tarihi

Küreselleşme ve Toplum

Türk Eğitim Tarihi