» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Sudi Apak,Erhan Atay,Güngör Tuncer Renewable hydrogen energy and energy efficiency in Turkey in the 21st century International Journal of Hydrogen Energy, V:42,I:26,pp.ç2446-2452. (Ocak 2017)
 • Renewable hydrogen energy regulations,codes and standards:Challenges faced by an EU candidate country", International journal of hydrogen energy , 5481-5497 pp., 2012 , DOI: doi.10.1016/j.ijhydene.2012.01.005 (Nisan 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 9th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCENew Directions in Sustainable Growth and Innovation Strategies konferansı:"A Look At The EU Countries’ Carbon Dioxide Emissions And Turkey’s Sustainable Industrial Growt", 13-20 pp., Riga,Latvia, Haziran 2013 (Haziran 2013)
 • 9th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE New Directions in Sustainable Growth and Innovation Strategies "An Overview Of GDP And Internet Banking Relations In The EU Versus China", 41-50 pp., Riga,Latvia, Haziran,2013 (Haziran 2013)
 • Industrial Policy and Climate Change Management of Turkey as an EU candidate country", Procedia Social and Behavioral Sciences , 246 – 254 pp., 2012 , DOI: doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.028 (Nisan 2013)
 • Renewable Energy Financial Management in the EU’s Enlargement Strategy and Environmental Crises", Procedia Social and Behavioral Sciences , 255 – 263 pp., 2012 , DOI: doi: 10.1016/j.sbspro.2013.04.029 (Nisan 2013)
 • 4rd International Conference on Government,Fraud,Ethics and Social Responsibility Conference konferansı dahilinde "The Conference book" bildiri kitapçığındaki "Determinants of Environmental Crises and Renewable Energy Financial Management : The EU versus Turkey", 171-190 pp., Antalya,Türkiye, Nisan 2012 (Şubat 2013)
 • SEB Sustainability in Energy and Buildings konferansı dahilinde "Sustainability in Energy and Buildings: Research Advances Vol 1 (2012) seb12w-001 1" bildiri kitapçığındaki "As an candidate country Turkey's industrilazion and carbon dioxide emission", 1-12 pp., Stokholm, Eylül 2012 (Eylül 2012)
 • "Eurozone debt crises versus new opportunities for global internebanking collaboration and strategic alliances in the EU and Balkan countries", Procedia social and behavioral sciences , 560-568 pp., 2012 , DOI: 10.1016/ j.sbspro.2012.09.1033 (Eylül 2012)
 • New innovative activities in renewable energy technologies and environmental policy: evidence from an EU candidate country", Procedia Social and Behavioral Sciences , 493-502 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.1026 (Eylül 2012)
 • "Financial risk management in renewable energy sector:Comparative analysis between the European Union and Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences , 935-945 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.09.013 (Eylül 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İLK EKONOMİ MAKRO YAKLAŞIM,PARADİGMA YAY,EDİRNE,2013 (Şubat 2013)
 • iLK EKONOMİ ,PARADİGMA KİTABEVİ,2012 (Eylül 2012)
 • AB'nin Sınır Aşan Sular Projesi:Meriç ve Tunca Nehirlerindeki Taşkınları Önleme ve Trakya Bölgesinin Çevresel Problemlerine ''Alternatif Bir Çözüm Önerisi'', 112s. pp., Edirne, Bellek Yayınları, 2012 (Ağustos 2012)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Aydın Cenk Çatlıoğlu (2011-2012)Türkiye'de Yatırımlara Devlet Destekleri ve Yatırım Desteklerinin Gelişimi (Ekim 2012)
 • Burçin Yılmaz (2011-2012)Finansal Kriz Dönemlerinde Çok Ortaklı Bankacılık Modeli ile Kamu Bankalarının Karşılaştırılması :Bank Ekspres AŞ-T.C Ziraat Bankası A.Ş Örneği (Eylül 2012)
 • Sencer Yurdatapan (2010-2011)Türk Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarını Belirlemeye yönelik Bir Araştırma (Mayıs 2011)

Ödüller

 • TRAKYA ÜN.2012 YILI YAYIN PERFORMANS TEŞEKKÜR BELGESİ (Haziran 2013)

» Verdiği Dersler

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Ekonomi Politik

Ekonomik Entegrasyonlar&Kurumlar

Genel İşletme

Hizmet Ekonomisi

İktisada Giriş

İktisat Tarihi