» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • "Arkeolojik Verilere Göre Doğu Trakya Kuzey Yolu", Belleten, Cilt: 84, Sayı: 299, Nisan 2020, 29-42
 • “Book Review: Surgical Instruments from Allianoi”, Balkan Medical Journal, Sayı: 34/3, 2017, s. 292-294
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "2006 Yılı Allianoi Kazısı’", XXIX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs - 01 Haziran 2007 Kocaeli), II. Cilt, s. 71-84, (Ahmet YARAŞ ve Daniş BAYKAN ile birlikte).
  11
  ATIF
 • "Roma İmparatorluk Mezarlarında İşlenmiş Kemik Buluntular", Anadolu'da Hellenistik ve Roma Dönemleri'nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu 23-26 Temmuz 2018 Aizanoi-Çavdarhisar/Kütahya-TÜRKİYE
 • "Aşağı Hebros ve Kocaçay Vadisi Seramikleri”, Uluslararası Trakya Seramikleri Kongresi, 26-28 Nisan 2017, İstanbul
 • "Tarihsel Süreç İçerisinde Doğu Trakya’nın Küçük Asya ile SosyoPolitik Bağlantıları", Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, Tarih Öncesi Çağlardan Antik Dönem Sonuna Kadar, 15-19 Ekim 2018 Biga/Çanakkale-TÜRKİYE
 • "Filyos-Tios 2011 Yılı Kazısı", XXXIV. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), III. Cilt, 2013, s. 297-312, (Sümer ATASOY, Şahin YILDIRIM, Abdulkadir BARAN ve Yaşar S. YILDIRIM ile birikte).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Milattan Önce Birinci Binde Doğu Trakya, Homer Kitabevi, İstanbul, 2019
  2
  ATIF
 • “Kemiği (Astragalos) ve Antik Çağ’da Kullanımı”, Oktay Dumankaya (ed.), Arkeolojik Küçük Buluntular, Pişmiş Toprak, Metal, Kemik, Cam ve Taş Eserler, Doruk Yayınları, 2021, 131-166.
 • “Antik Çağ’da Hebros (Meriç) Irmağı”, Oktay Dumankaya (ed.), Çağlar Boyunca Nehirler, Denizler ve Göller, Prehistorya’dan Bizans Dönemi’ne, Doruk Yayınları, 2021, 218-232.
 • "Antik Çağ Kemik İşçiliği Üzerine Bir Değerlendirme", Dönmez, Ş. (ed.) Güneş Karadeniz’den Doğar. Sümer Atasoy Armağanı / Lux ex Ponto Euxino, Ankara, 2013, 235-244.
  10
  ATIF
 • “Tios 2007-2012 Kazılarında Bulunan Kemik Eserler”, Zonguldak’ta Bir Antik Kent: Tios, 2006-2012 Arkeolojik Çalışmaları ve Değerlendirme, S. Atasoy, Ş. Yıldırım (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015, 365-380.
  8
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Aleksandria Troas’da Opus Reticulatum Tekniği", MASROP E-DERGİ, Eylül-Aralık, Sayı 2, (Çevrimiçi: http://masrop.org/wp-content/uploads/2016/06/Aleksandreia.pdf). (Eylül 2007)
 • “Doğu Trakya Buluntusu Savunma ve Saldırı Gereçleri”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (23), 2022, 313-341.
 • “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları Kemik Buluntuları”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı 162, 2019, 83-90 (Ömer Kaya, Halil Özkan, Şengül Aydıngün ile birlikte).
 • “Hasköy Arkeolojisi ile Hostizo Konumu İçin Yeni Bir Teklif”, Colloquium Anatolicum 19, 2020, 1-20.
 • “Antik Çağ’da Savaşçı Bir Halk: Thraklar”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 53, Ağustos 2021, 11-24.
 • "Allianoi’da Saptanan Kemik Buluntular", Arkeoloji Dergisi XXII, 2017, s. 291-316.
  2
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Edirne’nin Antik Çağ Kültür Tarihi", Edirne Araştırmaları Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2022, Edirne

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Allianoi'da Bulunmuş Kemik Ağırşak ve Örekeler", İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Ed. Işık Şahin, 2012, Edirne, s. 133-138.
  7
  ATIF

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gizem BATUR, Hadrianopolis (Edirne) İle Yakın Çevresi Tümülüsleri ve Buluntuları.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Arkeologlar Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Temmuz 2020)
 • MASROP E-Dergi (Mimarlar Arkeologlar Sanat Tarihçileri Restoratörler Ortak Platformu E-Dergisi) (Kasım 2017)
 • Tarih Öncesinden Cumhuriyete Edirne Üzerine Araştırmalar, Trakya Üniversitesi Yayınları, 2021.

Projeler

 • TÜBAP 2018-119, Milattan Önce Birinci Binde Türkiye Trakyası'nın Buluntu Merkezleri Veri Tabanı Oluşturulması, Trakya Üniversitesi, Araştırma Projesi, Yürütücü, 2018- (Devam Ediyor)
 • TÜBAP 2017-124, Nif Dağı Kazısı Metal ve Metal Üretim Verilerinin Belgelenmesi ve Korunması, Trakya Üniversitesi, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı)
 • 15 EDB-010, Greenewalt Kütüphanesi’ndeki Yayınların Alan ve İçerik Analizi, Ege Üniversitesi, Yardımcı Araştırmacı, 2015-2017 (Tamamlandı)
 • TÜBAP 2015-91, Batı Anadolu Ve Trakya Bölgeleri Arkeometalürji ve Arkeometri Araştırması, Trakya Üniversitesi, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2015-2016 (Tamamlandı)
 • 14 EDB-005, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü C.H Greenewalt, JR Kütüphanesi, Ege Üniversitesi, Altyapı Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2014-2017 (Tamamlandı)
 • TÜBAP 2013-88, Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Doğu Thrakia, Trakya Üniversitesi, Doktora Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2013-2016 (Tamamlandı)
 • TÜBAP 2008-73, Güre Kazısı 2008, Trakya Üniversitesi, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2008-2010 (Tamamlandı)
 • TÜBAP 861, Güre Kazısı 2007, Trakya Üniversitesi, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2007-2008 (Tamamlandı)
 • TÜBAP 823, Allianoi Kemik Eserleri, Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2007-2009 (Tamamlandı)
 • TÜBAP 668, Allianoi Projesi, Trakya Üniversitesi, Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2005-2007 (Tamamlandı)

Diğer

 • "Güre Ilıca Kurtarma Kazısı-2007", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi, Sayı: 25, 2008, s. 25-26. (Ahmet YARAŞ ile birlikte).
 • "Filyos-Tios Kazısı Çalışmaları 2009", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi, Sayı: 29, 2010, s. 25-26.
  1
  ATIF
 • Allianoi Kemik Eserleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2009.
  78
  ATIF

» Verdiği Dersler

Anadolu'nun Kültürel Mirası (ARK370)(Seçmeli)

Antik Çağda Anadolu Tarihi Coğrafyası (ARK254)(Seçmeli)

Bilimsel Çalışma Yöntemleri II (ARK116)(Zorunlu)

Bitirme Ödevi (ARK437)(Seçmeli)

Eski Çağ Anadolu Tarihi Coğrafyası (ARK255)(Seçmeli)

Müzecilik II (ARK308)(2005-2006 Dönemi)(Zorunlu)

Roma Numizmatiği (ARK461)(Seçmeli)

Trakya Arkeoloji (ARK446)(Zorunlu)

Yunan Numizmatiği (ARK263)(Zorunlu)

» Duyurular

26 Mayıs 2022 » ARK116 Bilimsel Çalışma Yöntemleri II Dersi Final Sınavı Hakkında

21 Mart 2022 » ARK116 Bilimsel Çalışma Yöntemleri II Ödevi Hakkında