» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • “Book Review: Surgical Instruments from Allianoi”, Balkan Medical Journal, Sayı: 34/3, 2017, 292-294

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Filyos-Tios 2011 Yılı Kazısı", XXXIV. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), III. Cilt, s.297-312, (Sümer ATASOY, Şahin YILDIRIM, Abdulkadir BARAN ve Yaşar S. YILDIRIM ile birikte).
 • "2006 Yılı Allianoi Kazısı’", XXIX. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs - 01 Haziran 2007 Kocaeli), II. Cilt, s. 71-84, (Ahmet YARAŞ ve Daniş BAYKAN ile birlikte).
  7
  ATIF
 • Aşağı Hebros ve Kocaçay Vadisi Seramikleri”, Uluslararası Trakya Seramikleri Kongresi, 26-28 Nisan 2017, İstanbul

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “Tios 2007-2012 Kazılarında Bulunan Kemik Eserler”, Zonguldak’ta Bir Antik Kent: Tios, 2006-2012 Arkeolojik Çalışmaları ve Değerlendirme/An Ancient City in Zonguldak: Tios, General Assessment of Work Between 2006-2012, S. Atasoy, Ş. Yıldırım (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015, 365-380.
  3
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Allianoi’da Saptanan Kemik Buluntular", Arkeoloji Dergisi XXII, 2017. 291-316.
 • "Aleksandria Troas’da Opus Reticulatum Tekniği", MASROP E-DERGİ, Eylül-Aralık, Sayı 2, (Çevrimiçi: http://masrop.org/wp-content/uploads/2016/06/Aleksandreia.pdf). (Eylül 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Allianoi'da Bulunmuş Kemik Ağırşak ve Örekeler", İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Ed. Işık Şahin, Edirne, 133-138.
  5
  ATIF

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Arkeologlar Derneği

Projeler

 • Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönemde Doğu Thrakia (TÜBAP-2013/88),Trakya Üniversitesi, Araştırmacı, 2013-2016 (Tamamlandı)
 • Güre Kazısı 2008 (TÜBAP-2008/73), Trakya Üniversitesi, Araştırmacı, 2008-2010 (Tamamlandı)
 • Güre Kazısı 2007 (TÜBAP-861), Trakya Üniversitesi, Araştırmacı, 2007-2008 (Tamamlandı)
 • Allianoi Kemik Eserleri (TÜBAP-823), Trakya Üniversitesi, Araştırmacı, 2007-2009 (Tamamlandı)
 • Allianoi Kazı Projesi (TÜBAP-668), Trakya Üniversitesi, Araştırmacı, 2005-2007 (Tamamlandı)

Diğer

 • "Filyos-Tios Kazısı Çalışmaları 2009", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi, Sayı: 29. (Ocak 2010)
  1
  ATIF
 • "Güre Ilıca Kurtarma Kazısı-2007", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi, Sayı: 25, (Ahmet YARAŞ ile birlikte). (Ocak 2008)
 • Allianoi Kemik Eserleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2009.
  64
  ATIF

» Verdiği Dersler

Müzecilik II (2005-2006 Bahar Dönemi)