» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Toros E. , Aslan M. ''Nursing Students' Opinions about Theoretical and Clinical Area : A Survey in a Nursing Department'' , ICNCPM 2017 19th International Conference on Nursing Care Planning Methods, Zurich, Switzerland, September 15-16,2017, (Oral Presentation) (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Aslan M, Toros E. Uçuş hemşireliği: Norveç ve Avustralya örneği. HEAD 2020;17(1):66-72 (Mart 2020)

Sertifikalar

  • Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Mersin Üniversitesi Hastanesi, Mersin (Ekim 2016)