» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Does Oral Monosodium Glutamate Have a Cochleotoxic Effect? An Experimental Study (Eylül 2021)
 • Repeated Atmospheric Pressure Alteration Effect on the Cochlea in Rats: Experimental Animal Study (Ağustos 2021)
 • Altering the gut microbiome to potentially modulate behavioral manifestations in autism spectrum disorders: A systematic review. (Temmuz 2021)
 • The Outcomes of Cochlear Implantation in Usher Syndrome: A Systematic Review (Haziran 2021)
 • Blood pressure, autonomic stress, and inflammatory markers during sleep deprivation and recovery in healthy men (Nisan 2021)
 • Association of Conductive Hearing Loss with the Structural Changes in the Organ of Corti (Mart 2021)
 • Contralateral Suppression of Transient Evoked Otoacoustic Emissions in Children with Phonological Disorder (Ocak 2021)
 • Evaluating the efficacy of Taurodeoxycholic acid in providing otoprotection using an in vitro model of electrode insertion trauma (Haziran 2020)
 • Biocompatibility of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in the Rat Inner Ear following Trans-Tympanic Administration (Haziran 2020)
 • Evaluating the Efficacy of L-N-acetylcysteine and Dexamethasone in Combination to Provide Otoprotection for Electrode Insertion Trauma (Mart 2020)
 • The Effect of Auricular Graft Donor Site on Morbidity and Cosmetic Appearance in Cartilage Tympanoplasties (Aralık 2019)
 • Does noise exposure during pregnancy affect neonatal hearing screening results? (Nisan 2019)
 • Effect of perinatal biotin deficiency on auditory pathway of the Wistar-Albino rats (Nisan 2019)
 • Effects of Intratympanic Steroid on Cisplatin Ototoxicity: An Electrophysiological and Ultrastructural Study (Mart 2018)
 • DNA methylation of prestin gene and outer hair cell electromotile response of the cochlea in salicylate administration (Temmuz 2017)
 • Spontaneous otoacoustic emission recordings during contralateral pure-tone activation of medial olivocochlear reflex (Temmuz 2017)
 • Assessment of Reduced Tolerance to Sound (Hyperacusis) in University Students (Mayıs 2017)
 • A New Hypothesis on the Frequency Discrimination of the Cochlea (Mayıs 2017)
 • Otoacoustic Emissions in Young Children with Autism (Mayıs 2017)
 • Assessment of the Speech Intelligibility Performance ofPost Lingual CI Users at Different Signal to Noise RatiosUsing Turkish Matrix Test (Mart 2016)
 • Wideband Tympanometry Normative Data for Turkish Young Adult Population (Nisan 2015)
 • Histopathologic Changes in the Middle Ear Mucosa After Exposure to Pepsin and Unconjugated Bile Acid. (Nisan 2014)
 • Sleep deprivation induced anxiety and anaerobic performance (Eylül 2007)
 • Effects of sleep deprivation on anaerobic exercise induced changes in auditory brainstem evoked potentials. (Eylül 2007)
 • Effects of sleep deprivation on anaerobic exercise-induced changes in auditory brainstem evoked potentials. (Nisan 2007)
 • The Association Between Body Temperature and Level of Sleepiness in Total and Partial Sleep Deprivation (Haziran 2006)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Assessment of the protective effect of ascorbic acid in cisplatin ototoxicity on guinea pigs with electrophysiological tests and ultrastructural study: APreliminary Study (Nisan 2019)
 • The Effects of Experimental Intratympanic Steroid Administration on Organ of Corti Type 1 Spiral Ganglion (Nisan 2018)
 • Study of Ultrstructural Changes On The Cochlea Caused By Various Intonations Used in Classical Music (Eylül 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A Current Perspective on Health Sciences/ Characteristics of Children with Speech Sound Problems with Unknown Origin and of Their Parents (Haziran 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi (Haziran 2018)
 • Topikal Rifamisin Uygulamasının Olası Ototoksik Etkileri: Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Çalışma (Temmuz 2017)
 • Deneysel Olarak Oluşturulan Miringosklerozun Önlenmesinde Topikal Deksametazonun Etkisi (Temmuz 2017)
 • Konuşmada Akıcılık Sorunu olan Çocuklarda Kontralateral Supresyon Yanıtların Transient Evoked Otoakustik Emisyon Testi ile Değerlendirilmesi (Haziran 2017)
 • Konusma Anlasılırlıgındaki Sorunlar Nedeniyle Degerlendirilen Çocuklarda Konusma Sesi Gelisimi (Haziran 2016)
 • Sivas'ta yüksek narkolepsi prevalansı (Haziran 2006)
 • Gürültüye baglı isitme kayıplarında magnezyumun koruyucu etkisi (Haziran 2006)
 • Amikasin ototoksisitesinde magnezyumun koruyucu etkisinin kobaylarda elektrofizyolojik testlerle degerlendirilmesi (Haziran 2005)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sporcu Sağlığı ve Performans_Uyku Apne Sendromları ve Sportif Performans (Aralık 2019)
 • Costanza Fizyoloji-6. baskı/Hücre Fizyolojisi (Haziran 2018)

Projeler

 • İşitsel Frekans Seçiciliğinde İşitme Reseptörlerinin Rolü (Kasım 2020)
 • İşitsel Uyarılı Beyinsapı Potansiyellerini Değerlendiren Yerli Bir Cihaz Donanımı ve Yazılımının Tasarlanması (Nisan 2019)
 • Epigenetik ve İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğu-SMAD4 gen metilasyonu biyolojik bir marker olabilir mi? ULUSLARASI BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME DESTEĞİ (Kasım 2018)
 • Yeni Geliştirilen Web Tabanlı İşitsel-Algısal Eğitim Programının Bireylerin Ses Kalitesinin Değerlendirilmesi Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi-DANIŞMANLIK (Temmuz 2018)
 • 3+1 Eğitim Sistemi Kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Atölyesinin Modernleştirilmesi (Temmuz 2018)
 • KOKLEADA FREKANS DİSKRİMİNASYONU YÖNTEMİ Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (Mayıs 2018)
 • Nörodejeneratif Hastalıklarda Epigenetik Faktörlerin Araştırılması (Şubat 2018)
 • ÇİFT KANALLI OTOAKUSTİK EMİSYON CİHAZI Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (Kasım 2017)
 • Koklear implantta spatial seçiciliği ve konuşmayı ayırt etmeyi artırmak için yeni bir elektrod frekans kodlama yönteminin etkisini araştırılması Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (Kasım 2017)
 • TINNITUSUN FIZYOPATOLOJIK MEKANIZMASINA YÖNELIK BILIMSEL ÇALISMALARDA DENEYSEL TINNITUS MODELLERININ OLUSTURULMASI VE UYGULANMASI (Ağustos 2017)
 • Müzikal Ve Non-Müzikal Verbal Uyaranların Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel Cevapları İle Elektroensefalogram Kayıtlarının Karşılaştırılması (Mayıs 2017)
 • Farklı Frekans Algoritması Kullanan Yerli Bir Otoakustik Emisyon Cihazı Donanımı ve Yazılımının Tasarlanması (Şubat 2017)
 • KOKLEAR TONOTOPİDE FREKANS DAĞILIMININ YENİDEN ORGANİZASYONU (Kasım 2016)
 • DIŞ TÜYLÜ HÜCRELERİN AKTİVASYONU / REAKTİVASYONU: TİNNİTUSA DENEYSEL BİR TEDAVİ YAKLAŞIMI (Ocak 2014)
 • Kobaylarda Koklear Implant Elektrodu Yerlestirme Travmasına Baglı Isitme Kaybında Hiberbarik Oksijenin Etkinliginin Elektrofizyolojik ve Ultrastrükturel Olarak Arastırılması (Kasım 2013)
 • Idiyopatik Ani Isitme Kayıplarında Vestibüler Uyarılmıs Miyojenik Potansiyellerin Vemp Degerlendirilmesi (Temmuz 2013)
 • Türkiye Türkçesi Fonemlerinin 3 Boyutlu Görsellerini (“Fonem-heykelleri”) Oluşturmak Bağlamında 3 Boyutlu Konuşma Analiz Programı (3BKAP) Geliştirilmesi-DANIŞMANLIK (Mayıs 2013)
 • Cisplatin Ototoksisitesinde Intratimpanik Steroid Etkinliginin Arastirilmasi Bir Ultrastruktürel Ve Elektrofizyolojik Çalısma (Şubat 2010)
 • Hiperbarik Oksijenle Kombine Edilen Amikasinin Ototoksik Ve Nefrotoksik Etkilerinin Deneysel Olarak Arastirilmasi (Mayıs 2009)
 • Corti Organı Frekans Seçiciliginde Dıs Tüylü Hücrelerinin Rolü (Kasım 2007)
 • SPORTİF SCUBA DALIŞLARIN DIŞ, ORTA VE İÇ KULAK ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Mayıs 2002)

Ödüller

 • Otoloji_Nörotoloji Alanında Bilimsel Çalısma Ödülü-TKKBV (Kasım 2021) (Kasım 2021)
 • Scientific Research Awards_Florida Society of Otolaryngology_2 nd Place (Kasım 2021)
 • Scientific Research Award, Florida Society of Otolaryngology_1 st Place (Kasım 2021)
 • The Best Scientific Research Award-Florida Society of Otolaryngology_1 st Place (Kasım 2019)
 • Basic Research Project Award_University of Miami (Ağustos 2019)
 • Ar-Ge ve Teknoloji Proje Ödülü (Kasım 2018)
 • Otoloji Alanında Bilimsel Çalısma Ödülü-TKKBV (Kasım 2014)
 • Prof. Dr. Orhan Sunar Özel Arastırma Ödülü TKBBV,2012 (Kasım 2012)
 • Turkısh-FEPS Physiology Congress Nörofizyoloji Alanında En Iyi Çalısma Ödülü (Eylül 2011)
 • Prof. Dr. Orhan SUNAR Özel Arastırma Ödülü, Türk Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Vakfı, 2009 (Eylül 2010)
 • En iyi Otoloji ve Nörotoloji Çalısması, TKBBV, 2009 (Ekim 2009)
 • Bilimsel çalısma ödülü, TKBBV, 2008 (Haziran 2008)
 • The Cholesteatoma Prize, The Mediterranean Society of Otology and Audiology 2008 (Haziran 2008)
 • Bilimsel çalısma ödülü, Balkan Society of ORL, Head and Neck Surgery, 2006 (Ekim 2006)
 • Bilimsel çalısma Ödülü, Türk Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Vakfı, 2004 (Ekim 2004)

Diğer

 • A novel method of frequency coding of an electrode to promote spatial selectivity and speech discrimination in cochlear implants_ULUSLARARASI PATENT/2017413679 (Aralık 2017)
 • ÇİFT KANALLI OTOAKUSTİK EMİSYON CİHAZI-ULUSAL PATENT/TR 2016 19885 B (Aralık 2016)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

KOKLEADA FREKANS DİSKRİMİNASYONU YÖNTEMİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (2219_Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu)

Investigation of SMAD4 Gene Methylation as a Biomarker in Auditory Neuropathy Spectrum Disorder
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

FARKLI FREKANS ALGORİTMASI KULLANAN YERLİ BİR OTOAKUSTİK EMİSYON CİHAZI DONANIMI VE YAZILIMININ TASARLANMASI.
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer

KOKLEAR TONOTOPİDE FREKANS DAĞILIMININ YENİDEN ORGANİZASYONU
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Kobaylarda Koklear Implant Elektrodu Yerlestirme Travmasına Baglı Isitme Kaybında Hiberbarik Oksijenin Etkinliginin Elektrofizyolojik ve Ultrastrükturel Olarak Arastırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer

İDİYOPATİK ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYELLERİN (VEMP) DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer

CİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNDE İNTRATİMPANİK STEROİD ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI–BİR ULTRASTRUKTÜREL VE ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer

KOKLEAR İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE DİJİTAL VE ANALOG İŞİTME CİHAZLARININ SERBEST ALAN ODYOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Bilimsel Projeler Araştırma Birimi)

HİPERBARİK OKSİJENLE KOMBİNE EDİLEN AMİKASİNİN OTOTOKSİK VE NEFROTOKSİK ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Bilimsel Projeler Araştırma Birimi)

CORTİ ORGANI FREKANS SEÇİCİLİĞİNDE DIŞ TÜY HÜCRELERİN ROLÜ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi)

CİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNDEN ASKORBİK ASİDİN KORUYUCU ETKİSİNİN KOBAYLARDA ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLERLE VE ULTRASTRÜKTÜREL ÇALIŞMA İLE ARAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversirtesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Bilimsel Projeler Araştırma Birimi)

SPORTİF SCUBA DALIŞLARIN DIŞ, ORTA VE İÇ KULAK ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Akustik

Fizyoloji

İşitme Cihazları

İşitme Fizyolojisi ve Elektrofizyolojik Değerlendirmeleri

İşitme ve Denge Fizyolojisi

Koklear Nörobiyoloji

Odyolojide Elektrofizyolojik Değerlendirmeler

Tinnitus ve Hiperakuzi

Vestibüler Sistem Fizyolojisi