» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • E. E. DINÇSOY, M. D. OKUR, Ekonomik Büyümenin Enflasyon Üzerine Etkisinin Türkiye Ekonomisi Açisindan Analizi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences(Balkan ve Yakin Dogu Sosyal Bilimler Dergisi), vol. 6, pp. 118-124, 6, 2020
 • I. KAZAZ, E. E. DINÇSOY, Sermaye Yatirimlari, Ithalat ve Ihracat Degiskenleri Arasindaki Iliskinin Ekonometrik Analizi: Kosova Ekonomisi Üzerine Örnek Çalisma, Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 179-190, 9, 2019
 • A. TIKICIERI, E. E. DINÇSOY, Ticari Bankalarin Kredi Yönetiminde Sektörel Yaklasim: Faktoring ve Üretim Firmalari Üzerine Örnek Çalisma, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 5, no. 3, pp. 57-71, 10, 2019
 • E. E. DINÇSOY, F. ICHIMINAMI, M. D. OKUR, A Transitional Analysis on the Production of Cereals, Beans and Potatoes in Okayama Prefecture, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology,, vol. 23, no. 1, pp. 23-48, 3, 2018
 • M. D. OKUR, E. E. DINÇSOY, F. ICHIMINAMI, The Long Term Change of Agricultural Production in Okayama Prefecture in terms of Rice, Wheat and Barley, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology,, vol. 23, no. 1, pp. 1-21, 3, 2018
 • F. ICHIMINAMI, M. D. OKUR, E. E. DINÇSOY, An Analysis of Land-Use in Okayama Prefecture in terms of Industrial Crops, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology,, vol. 23, no. 1, pp. 49-79, 3, 2018
 • Fumikazu ICHIMINAMI, Meltem Okur DİNÇSOY, Enver Erdinç DİNÇSOY (2017). Tourism Inventory of Okayama Prefecture: An Analysis on Main Sightseeing Spots in terms of the Number of Tourists, Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University, 22 (1), 1-28. (Mart 2017)
 • ICHIMINAMI FUMIKAZU,DINÇSOY ENVER ERDINÇ,OKUR DINÇSOY MELTEM (2016). Spatial Dimension of Change in Agricultural Land Use and Impact on Crop Production in Turkey. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, 21(1), 5-36. (Mart 2016)
 • GÜNDÜZ SENIL,DINÇSOY ENVER ERDINÇ (2016). Ihracatın Fianasmanında Eximbank’ın Rolü ve Performans Analizi. The Journal of Academic Social Science(22), 218-228., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1021
 • OKUR DINÇSOY MELTEM,DINÇSOY ENVER ERDINÇ,TASDEMIR ÖZGÜR (2016). LOCAL AWARENESS ON REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES: A CASE STUDY ON TRAKYA DEVELOPMENT AGENCY. IBB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL(22), 63-95., Doi: Doi: 10.17364/IIB.20162216498
 • DINÇSOY ENVER ERDINÇ (2016). Environmental, Social and Economic Factors of Development Axes in terms of Spatial Planning: An Analysis of Thrace Region in Turkey. International Journal of Statistics & Economics, 17(2), 85-96.
 • DINÇSOY ENVER ERDINÇ (2015). THE SPATIAL DIMENSION OF DEVELOPMENT: ENTREPRENEURSHIP ANALYSIS OF NUTS LEVEL-3 TR212 REGION. IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL(20), 83-107., Doi: Doi: 10.17364/IIB. 20152013534
 • NOGUCHI YUKIKO,DINÇSOY ENVER ERDINÇ,OKUR DINÇSOY MELTEM,ICHIMINAMI FUMIKAZU (2015). Preliminary study on the preserved trees in the central part of Himeji city and Syosya-zan Engyo-ji in terms of civil consciousness. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, 20(1), 1-11.
 • ICHIMINAMI FUMIKAZU,OKUR DINÇSOY MELTEM,DINÇSOY ENVER ERDINÇ (2014). Global Warming and Changing Rice Cultivation in Japan, An Analysis on the Acreage or Yield of Main Varieties of Rice. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, 19(1), 8-21.
 • Ichiminami Fumikazu ve E. Erdinc Dincsoy (2013): The Management of Arable Land in Japan: An Analysis on Transition of Non-cultivated Arable Land, Journal of the Faculty of Environmental science and Technology, Vol.18, pp.1-17
 • DINCSOY Enver Erdinc and ICHIMINAMI Fumikazu (2009): Structural problems of Regional Development practices in terms of sectoral GDP per capita in Turkey. Geographical Space, 2-2, pp.152-174.
 • Enver Erdinc DINCSOY and Fumikazu ICHIMINAMI (2006): An Assessment of the Southeastern Anatolia Region in Turkey in terms of the Sustainable Development Targets. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University, Vol.11-1, pp.75-81.
 • Enver Erdinc DINCSOY and Fumikazu ICHIMINAMI (2006): Regional Inequalities among NUTS Level-1 Regions and Solution Efforts of Turkey. Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University, Vol.11-1, pp.65-74.
 • TEKIN A.Can, DINCSOY Enver Erdinc (2006): An Assessment for NUTS Level-2 Regions in Terms of Regional Development Projects: A Case Study for a New Developmental Administrative Structure in Turkey. Journal of Humanities and Social Sciences, 22,pp.85-100.
 • DINCSOY Enver Erdinc and OKUR Meltem (2005): Sustainable Development and Regional Planning in Turkey: A Special Study on Southeastern Anatolia project. Setouchi Geographical Journal, vol.14, pp.1-16.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • E. E. DINÇSOY, REGIONAL POLICIES AND PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE BALKAN REGION, 5th Annual Conference of theBalkan Universities Association, pp. 109-115, Selanik-YUNANISTAN
 • E. E. DINÇSOY, Türkiye’de Faiz, Döviz Kuru ve Enflasyon Arasindaki Iliskinin Ekonometrik Analizi, XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, pp. 186-193
 • E. E. DINÇSOY, SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA AÇISINDAN EDIRNE ILININ EKOLOJIK AYAK IZI, THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM ANDENVIRONMENT PROTECTION CONFERENCE, pp. 120-125
 • E. E. DINÇSOY, B. A. OKTAY, Cumhuriyet Sonrasi Türkiye Ekonomisinde Gelismeler ve Bankacilik Sektörü, IX. InternaOonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / Turkey, pp. 147-154
 • Enver Erdinc DINCSOY and Meltem OKUR DINCSOY (2010): A Comparative Study on Japan and Turkey in Terms of Women’s Education and Employment. An International Symposium on Women’s Education in Turkey and Japan for Social Development, Canakkale Onsekiz Mart University.
 • Fumikazu ICHIMINAMI and Enver Erdinc DINCSOY (2007): Sectoral analyses on regional GDP per capita convergence a case study of NUTS level-1 regions in Turkey among 1987-2001. Proceedings of the general meeting of the association of Japanese geographers, No.72, p.157.
 • Enver Erdinc DINCSOY and Fumikazu ICHIMINAMI (2006): Current regional developments in Turkey. Proceedings of the general meeting of the association of Japanese geographers, No.69, p.270.
 • Enver Erdinc DINCSOY, Tekin, A. C., and Fumikazu Ichiminami(2006): An approach for new regionalization movement in terms of regional development projects- a case study for NUTS level-2 regions in Turkey. Proceedings of the general meeting of the association of Japanese geographers, No.70, p.124.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Enver Erdinç Dinçsoy, Meltem Okur Dinçsoy, Özgür Taşdemir (2015). Türkiye’de Bölgesel Politikalar Açısından Kalkınma Ajanslarının Önemi: Trakya Kalkınma Ajansı Farkındalık Analizi, XVI th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 394, MAY 07–12. (Mart 2015)
 • Ichiminami Fumikazu ve E. Erdinc Dincsoy, 2013. Transition of Non-cultivated Arable Land in Japan”. The 2013 Spring Meeting of Association of Japanese Geographers, Kumagaya Campus of Rissho University, p.264.
 • Enver Erdinc DINCSOY (2009):An Empirical Study on Sectoral Interactions in Turkey: A Case Study of Regional Projects Supported by the EU in NUTS Level-2 Regions. The 2009 regular meeting of the society for systematic regional geography, Okayama.
 • Enver Erdinc DINCSOY (2005): Sustainable Development and Planning in the Geographic Regions of Turkey with Special Study to the South Eastern Anatolia Project. The 2004 regular meeting of the society for systematic regional geography, Okayama.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • A. TIKICIERI, E. E. DINÇSOY, ISLETME VE FINANS YAZILARI -IV, Ulusal, Bölüm: TICARI BANKALARIN KURUMSAL VE TICARI KREDILERI DEGERLEME VEANALIZ YÖNTEMLERI, Basim Türü: Basili, pp. 360-371, TÜRKIYE-, ISBN978 - 605 - 242 - 647 - 0, Beta, 20201. Basim
 • B. A. OKTAY, E. E. DINÇSOY, New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume I, Uluslararasi, Bölüm: The Relationship of Public Banksin Turkey with SustainableMacroeconomic Factors, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 193-206, SINGAPUR-, ISBN978-981-32-9587-2, Springer Nature Singapore Pte Ltd., 20191. Basim
 • A. TIKICIERI, E. E. DINÇSOY, Current Research Examples on Social Sciences in Turkey, Uluslararasi, Bölüm: BANKING SECTOR IN THE FINANCING OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SECTORAL RISKS, Basim Türü: Basili, pp. 50-67 , ISBN978-620-0-25934-9, Lambert Academic Publishing, 20191. Basim
 • Enver Erdinc DINCSOY (2010). Regional and Sectoral Disparities in Turkey, Yushodo Press Co., Ltd., Tokyo/Japan

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • B. A. OKTAY, E. E. DINÇSOY, TÜRKIYE’DEKI KAMU SERMAYELI MEVDUAT BANKALARININ KARSILASTIRMALI FINANSAL ANALIZI VE TÜRKIYE VARLIK FONU AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, no. 21, pp. 325-344, 6, 2019
 • DUGRU Meltem,DINÇSOY ENVER ERDINÇ (2014). BANKACILIK HIZMETLERININ PAZARLANMASINDA BÖLGESEL MÜSTERI PROFILININ ÖNEMI ÜZERINE BIR ALAN ÇALISMASI. TRAKYA ÜNIVERSITESI Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 3(2), 46-72.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • E. E. DINÇSOY, S. ÖZER, TRAKYA BÖLGESINDE ÜNIVERSITELERIN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKISI, Ulusal, Bölüm: ÜNIVERSITE-SANAYI ISBIRLIGI KAPSAMINDA TRAKYA ÜNIVERSITESI’NIN EDIRNE SANAYISININ GELISIMINDE AR-GE VE INOVASYON KATKILARI, Basim Türü: Basili, pp. 295-316, TÜRKIYE-, ISBN978-605-2012-20-8, Umuttepe Yayinlari, 20171. Basim

Projeler

 • TR21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Çalışmaları, Mekânsal Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raportörlüğü. (Haziran 2013)

Ödüller

 • 01.04.2007 – 31.03.2008: Rotary Yoneyama Bursu, Okayama/Japonya
 • 01.04.2005 – 31.03.2006: Japonya Milli Egitim Bakanligi Bursu, Okayama/Japonya
 • 01.04.2003 – 31.03.2004: Okayama Eyalet Bursu, Okayama/Japonya

» Verdiği Dersler

Bölgesel Kalkınma

Çevre Ekonomisi

Finansal Ürünler

İngilizce Finans Terminolojisi

İşletme Ekonomisi

Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması

» Duyurular

17 Eylül 2019 » 2019-2020 Bahar Dönemi Kayıt Yenileyecek Öğrencilerin Dikkatine