» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Paksuz, E. P. (2022). Renal adaptation in relation to insectivorous feeding habit in the greater mouse-eared bat, Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae). The Anatomical Record,1–11.
 • E. P. Paksuz., S. Paksuz. (2021). Histomorphometric and histochemical characteristics of the oesophagus of the greater mouse‐eared Bat, Myotis myotis (Borkhausen, 1797). Anatomia, Histologia, Embryologia. 50(4), 701-706.
 • E. Pinar Paksuz (2014). The effect of hibernation on the morphology and histochemistry of the intestine of the greater mouse-eared bat, Myotis myotis. Acta Histochemica. 116(8): 1480-1489. (Aralık 2014)
 • M. Ozdogan, E. Topal, E. Pinar Paksuz and S. Kirkan. Effect of different levels of crude glycerol on the morphology andsome pathogenic bacteria of the small intestine in male broilers. Animal (2014), 8:1, pp 36–42
 • Paksuz E.P., Hayretdağ S, Olgun K. (2017). Prenatal development in greater mouse-eared bat, Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera, Vespertilionidae). Anatomia, Histologia, Embryologia.
 • M. Özdoğan, K. Wellmann, E. Paksuz (2012). Effect of gossypol on blood serum parameters and small intestinal morphology of male broilers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 96(1):95-101.
 • Turgut M, Koca Y, Kaplan S, Metin K, Üzüm N.T, Soylu E, Avci A, Rağbetli M, Beytaş E.P, Olgun K,. (2007). Effects of Ca2+ channel blocker verapamil on tissue regeneration in a lizard tail autotomy model: a biochemical and histological study. Amphibia-Reptilia. 28(1):7-15.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • PAKSUZ E.P., PAKSUZ S. (2015) The Morphology of the Intestine of the Greater Mouse-Eared Bat, Myotis myotis (Borkhausen, 1797).Global Veterinaria 14 (5): 686-692.
 • E. P. Paksuz (2019). Distribution of Fibronectin During Bat Lung Development. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 22, Suppl. 1, 22–25.
 • E. P. Paksuz., S. Paksuz. (2017). Distribution of extracellular matrix protein laminin in the placenta of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 20, Suppl. 1, 180–183.
 • Başımoğlu Koca Y., Koca S., Olgun K., Beytaş P., Taşkın Üzüm N. (2006) Blood Cell Morphology, Erythrocyte Size and Micronucleus Counts of Neurergus crocatus (Cope, 1862) (Urodela: Salamandridae) In Turkey. Russian Journal of Herpetology. 13(2):83-88.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • E.P. Paksuz. (2021) Adaptation of the Digestive Tract to Flight in Bats. 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (5th International Academic Studies Conference, UBCAK), Turkey, 15-17 Mart, p. 221.
 • E.P. Paksuz. (2009) The Importance of Concept Maps in Science Education. International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria. pp307-309.
 • An analysis of unit assesment questions in the 9th grade biology textbook based on Bloom’s taxonomy. International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria. pp303-306.
 • E. P. Paksuz., S. Paksuz. (2017). Characteristics of a good teacher in the light of teacher candidates’ views. International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria. pp 295-298.
 • E. P. Paksuz, S. Paksuz. (2017). Some Blood Parameters of Wild-caught Greater Mouse-eared Bat Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae). XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation. Edirne, Turkey.
 • E. P. Paksuz, S. Paksuz. (2017). Distribution of extracellular matrix protein laminin in the placenta of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae). Veterinary Medicine in Service of People – International Scientific Conference. Stara Zagora, Bulgaria. 6-7 October. (Oral p.) pp180-183.
 • E.P. Paksuz. (2016) Endocrine Disrupting Chemicals in Environment. International Scientific Conference (UNITECH), Gabrovo, Bulgaria. (Oral p.)
 • E.P. Paksuz. (2016) The Structure of the Epididymal Duct in Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae). 2. International Congress on Applied Biological Sciences. (Oral p.)
 • E.P. Paksuz. (2016) Histochemical Distribution of Goblet Cells in Intestinal Tract of Insectivorous Bat. International Scientific Conference (UNITECH), Gabrovo, Bulgaria. (Oral p.)
 • Turgut M, Koca Y, Kaplan S, Metin K, Üzüm N.T, Soylu E, Avci A, Rağbetli M, Beytaş E.P, Olgun K,. Effects of Ca2+ channel blocker verapamil on tissue regeneration in a lizard tail autotomy model: a biochemical and histological study. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA), Poster, 7-10 September, 2005.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • E. P. Paksuz. (2021). In Research & Reviews in Science and Mathematics- General Characteristics of Bats. TÜRKIYE-ANKARA, ISBN 978-625-7793-86-5, Gece Kitaplığı.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • PAKSUZ, E. P. (2022). HEMATOLOGY AND PLASMA BIOCHEMISTRY OF GREATER MOUSE-EARED BAT Myotis myotis (Borkhausen)(CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) IN TURKEY. Trakya University Journal of Natural Sciences. 23(1):37-42. (Nisan 2022)
 • Paksuz E.P. (2011) Myotis myotis’ de (CHİROPTERA: VESPERTİLİONİDAE) İmplantasyonun Histolojik Olarak İncelenmesi. Trakya Universitesi Fen Bilimleri Dergisi. 12(1): 57-62.
 • Paksuz S., Paksuz E.P., Özkan B. (2009) White Blood Cell (WBC) Count of Different Bat Species. Trakya Universitesi Fen Bilimleri Dergisi. 10(1):55-59.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Paksuz E.P., (2014). Myotis myotis Özofagusu Üzerine Morfometrik Bir Çalışma. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran Eskişehir.
 • Paksuz E.P., Paksuz S. (2014). Hibernasyonda ve Aktif Dönemde Myotis myotis İnce Barsağının Histolojik Olarak İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran Eskişehir.
 • PAKSUZ E.P., PAKSUZ S. (2012) Myotis myotis Özofagusu Üzerine Histolojik ve Histokimyasal Çalışma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 1071-1072. 3-7 Eylül İzmir.
 • PAKSUZ S., PAKSUZ E.P., ÖZKAN B. (2008) Bazı Yarasa Türlerinde Beyaz Kan Hücresi Sayımı. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 567-568. 23-27 Haziran Trabzon.
 • PAKSUZ E.P., PAKSUZ S., ÖZKAN B. (2008) Myotis myotis (Borkhausen, 1797) ve Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)’ de Seminifer Epitel Siklusu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 567. 23-27 Haziran Trabzon.
 • PAKSUZ E.P., PAKSUZ S., ÖZKAN B., YILMAZ N. (2008) Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Kalın Barsak Dokusunun Histolojik Yapısı ve Goblet Hücrelerinde Glikozaminoglikan Çeşitlerinin Belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 566-567. 23-27 Haziran Trabzon.
 • ÜZÜM N., PAKSUZ E.P., AVCI A., OLGUN K. (2008) Triturus vulgaris (Küçük semender)’te Embriyolojik ve Larval Gelişim Üzerine Histolojik Bir Çalışma. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 535-536. 23-27 Haziran Trabzon.
 • AVCI A., PAKSUZ E.P., ILGAZ Ç., ÜZÜM N., ARAT Ö., OLGUN K. (2008) Türkiye’de Yayılış Gösteren Eirenis ve Rhynchocalamus Cinslerine Ait Bazı Türlerin Kan Hücre Morfolojisi ve Eritrosit Büyüklükleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 569. 23-27 Haziran Trabzon.
 • Ayaz A., Acar N., Paksuz E.P., Başımoğlu Koca Y. (2006) Laudakia stellio (Dikenli Keler) Kalbinin Histolojik Olarak İncelenmesi. 13. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi 20-23 Eylül İzmir.
 • Başımoğlu Koca Y., Gürcü B., Acar N., Paksuz E. P. (2006) Laudakia stellio’da (LINNAEUS,1758) Özofagusun Histolojik Yapısı ve Goblet Hücre İçeriğinin Histokimyasal Olarak Belirlenmesi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 314. 26-30 Haziran Kuşadası/Aydın.
 • Başımoğlu Koca Y., Gürcü B., Paksuz E. P., Acar N., (2006) Laudakia stellio’nun (LINNAEUS,1758) Trake Dokusunun Histolojik Yapısı ve Kıkırdak Dokusunda Glikozaminoglikanların Dağılımı. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 315-316. 26-30 Haziran Kuşadası/Aydın.
 • Başımoğlu Koca Y., Paksuz E. P., Acar N., Paksuz S., Özkan B. (2006) Rhinolophus mehelyi (Chiroptera, Rhinolophidae) Karaciğer Dokusunun Işık Mikroskop Düzeyinde İncelenmesi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 316. 26-30 Haziran Kuşadası/Aydın.
 • Başımoğlu Koca Y., Paksuz E. P., Acar N., Özkan B., Paksuz S. (2006) Myotis capaccinii’nin (Chiroptera, Vespertilionidae) Böbrek Yapısının Histolojik Olarak Değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 314. 26-30 Haziran Kuşadası/Aydın.
 • Üzüm, N., Avcı, A., Beytaş, E.P., Olgun, K. (2004) Türkiye’ de Yaşayan Triturus karelinii (Strauch 1870) İçin Yeni Bir Populasyon: Mersinbeleni (Aydın) Populasyonu. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 45. 21-24 Haziran Adana.
 • Beytaş, E.P., Türkozan, O. (2004) Bozdağlar (Ödemiş) ve Civarındaki Testudo graeca Linnaeus 1758 Türünün Taksonomik İncelenmesi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı syf: 91. 21-24 Haziran Adana.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • I. Ulusal Deniz Kaplumbağası Sempozyumu 4-5 Aralık 2003 İstanbul

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Herpetoloji Derneği

Projeler

 • Myotis myotis’in Barsak Morfolojisi ve Glikozaminoglikanlarındaki Mevsimsel Değişikliklerin İncelenmesi, (Yürütücü) TÜ BAP, 2011/133, 2011-2013.
 • Türkiye Kara Kaplumbağalarının Sistematik Revizyonu, Ekolojileri ve Populasyon Durumları ,TÜBİTAK ,TBAG-2206 (102T104) ,01.08.2002 ,01.08.2006 .
 • Myotis myotis’ in (Büyük Farekulaklı Yarasa) Embriyo Gelişim Evreleri ve Bu Evrelerdeki Bazı Hücrelerarası Madde Bileşenlerinin Dağılımının İncelenmesi, ADÜ BAP, FBE-08037. 2008-2009
 • Deniz Kaplumbağalarının İzinde: Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsallarının Değerlendirilmesi Projesi, WWF-Turkey, Adnan Menderes Üniversitesi, Yardımcı Araştırmacı, 2003.
 • Kertenkelelerde kalsiyum kanal antagonisti Verapamil'in kuyruk rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin histolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi (ADÜ. Araştırma Fonu Saymanlığı. Proje No; FEF-03011. 2003-2004).
 • Marine Turtle Research and Monitoring Project, Turkish Republic of Northern Cyprus Ministry of Tourism and Environment Department of Environmental Protection, 2002.

Ödüller

 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), (2014). “Effect of different levels of crude glycerol on the morphology andsome pathogenic bacteria of the small intestine in male broilers”. Animal. 8(1): 36–42, TÜBİTAK, Ankara, 2014.
 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), (2014). “The effect of hibernation on the morphology and histochemistry of the intestine of the greater mouse-eared bat, Myotis myotis" Acta Histochemica. 116(8): 1480-1489, TÜBİTAK, Ankara.
 • Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (UBYT), (2012). “Effect of gossypol on blood serum parameters and small intestinal morphology of male broilers.” Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 96(1): 95-101, TÜBİTAK, Ankara, 2012.

Diğer

 • İngilizce Dil Eğitimi. University of Missouri - Kansas City, USA. Collage of Arts and Science. Ocak-Ağustos 2010.
 • Milli Parkların Ekoloji Temelli Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı, Gala Gölü – İğneada / Longoz Ormanları ve Çevresi (Trakya). TÜBİTAK. 06 - 18 Ağustos 2006.
 • VIII. Ulusal Stereoloji Kursu. 14-17 Eylül 2005. Başkent Üniversitesi, Ankara.

» Verdiği Dersler

Biyolojide Temel Yöntemler

Cinsel Eğitim

Cinsel Sağlık Eğitimi

Fen Öğretimi

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

Öğretmenlik Uygulaması

Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi

Topluma Hizmet Uygulamaları