» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Cobanoglu Aktan, D. & Oguzhan Dincer, E., (2014). “Examination of Pre-Service Teachers’ Understanding Levels of Kepler’s Laws with Ranking Task Questions” , Journal of Baltic Science Education, 13(2) 276–288.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Oğuzhan, E., and Saygın, H. (2001) “Burn-up and Global Core Analyses of Almaraz2 Reactor with the help of DRAGON2-CITATION Code Package”, Special Issue of Balkan Physics Letters, 261-275.
 • Saygın, H. And Oğuzhan, E. (2001) “Capacity of DRAGON2 Neutron Transport Code in Neutronic Calculations For Pincell and Assemblies of Almaraz2 Reactor”, Special Issue of Balkan Physics Letters, 292-312.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). Conducting science fair activities: Reflections of the prospective science teachers on their expectations, opinions, and suggestions regarding science fairs. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 18(1).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). The Use of Multiple Representations: An Investigation on Physics Engineering Students. European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark.
 • Durmaz, H., Oguzhan E. (2006) “Designing and Developing of a Rubric as an Assessing Tool for Project Based Science Teaching”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria. p.p. 253-259.
 • Oğuzhan Dinçer E.,and Cobanoglu Aktan D.(2011) “Determining Pre-service Science Teachers’ Understanding of Direct Current Electric Circuits and Effects of General Physics Laboratory on Their Understanding”, VI. Balkan Education and Science Congress, 30 September-01October 2011, Volume 2, 923-931.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2014). Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. Paper presented at 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne, Turkey.
 • Oğuzhan Dinçer, E.&Çobanoğlu Aktan, D. (2014). Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yıldızlar Hakkındaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi, 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, EDİRNE.
 • Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2015). An Investigation on Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Perceptions on and Adaptation of Constructivist Approach. Paper presented at European Conference of Educational Research (ECER), 07-11 September 2015, Budapest, Hungary.
 • Osmanoğlu, A. & Oğuzhan Dinçer, E. (2016). Prospective Science Teachers’ Knowledge of and Difficulties with Trigonometry and Angle Measurement. Paper was presented at 11th International Balkan Education and Science Congress (11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). 12-14 October 2016, Poreç, Hırvatistan.
 • Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2016). Performance of Science Teaching Students on Using Different Representations in Physics. Paper was presented at 11th International Balkan Education and Science Congress (11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). 12-14 October 2016, Poreç, Hırvatistan.
 • Osmanoglu, A., & Oğuzhan Dinçer, E. (2017). Prospective Science Teachers’ Knowledge of and Difficulties with Unit Conversion. European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark.
 • Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). Prospective Science Teachers’ Motivation on and Opinions about the Use of Multiple Representations in Physics. Paper was presented at 12th International Balkan Education and Science Congress: Education for Life, Work and Well-Being, 28-29 September 2017, Nessebar, Bulgaria.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çakıcı, Y., Handan Ürek & Dinçer Oğuzhan E. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Soru Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), s.43-68.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2017). Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2146-071X, 364.
 • Oğuzhan Dinçer, E., & Çobnoğlu Aktan, D. (2017). Adaptation of Star Properties Concept Inventory Yıldız Özellikleri Kavram Envanteri uyarlama çalışması. Journal of Human Sciences, 14(2), 2021-2034.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Uzal, G., Erdem, A., Oguzhan, E., Ersoy, F., Çeltek, M., Ersoy, Y., (2005). “Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Örnekler”, İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmeni Sempozyumu, 5 Mart 2005, Yeditepe Üniv., İstanbul.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ersoy, F., Sancar, M., Erdem, A., Uzal, G., Oğuzhan, E., Ersoy., Y.(2004). “Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliği-I: Teknoloji Destekli Laboratuar Etkinlikleri”, 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-6), 9-11 Eylül 2004, İstanbul.

Projeler

 • İlköğretim Öğrencilerinin Soru Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi. Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı Proje Yardımcıları : Araş. Gör. Handan Ürek, Yrd. Doç. Dr. Emrah Oğuzhan Dinçer Proje No : TÜBAP (2010-100)

» Verdiği Dersler

Astronomi

 • Keppler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısı: Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler,  nötron yıldızları, beyaz cüceler, karadelikler.

Fizikte Özel Konular

 • Yarıiletkenler: Diyot, transistör, güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler. Superiletkenler ve kullanım alanları. X-Işınları:  Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması. İletişim Teknolojisi Araçları: Bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler, fiberoptik, değişik fiziksel sensörler(optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) Tümleşik devreler, Sayısal(digital) sistemler, Nanoteknoloji. Görüntüleme Teknikleri ve Araçları: Ultrason, NMR, Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskopları.

Genel Fizik III

 • Termodinamik: Isı ve sıcaklık, Maddenin ısısal özellikleri (Öz ısı, ısısal iletkenlik, ısıl genleşme), Termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geometrik Optik: Işığın yapısı, hızı ve kaynakları, yansıma ve aynalar, kırılma ve mercekler. Dalga Optiği: Girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma. Optik Araçlar: Büyüteç, Gözlük, Mikroskop, Tepegöz, Projeksiyon, Dürbün, Teleskop, Fotoğraf Makinesi, Prizma spektrometresi. Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, Ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı. AC Devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, akım, faz farkı, rezonans hali, radyo verici ve alıcısı. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı, dipol antende oluşan e.m.dalgalar, e.m. dalgaların spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek Fiziği: Bağlanma enerjisi, doğal ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonları (fisyon, füzyon) ve enerjisi, reaktörler.

Genel Fizik Lab III

 • Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu, ışığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim, rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı, sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması, sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu.

Modern Fiziğe Giriş

 • Atomun Yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik: Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik. Fotonlar: Kuant kavramı, siyah cisim ışıması, fotoelektrik ve Compton olayı. Kuantum Mekaniği: Dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, Belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgası.