» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Cobanoglu Aktan, D. & Oguzhan Dincer, E., (2014). “Examination of Pre-Service Teachers’ Understanding Levels of Kepler’s Laws with Ranking Task Questions” , Journal of Baltic Science Education, 13(2) 276–288.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Oğuzhan, E., and Saygın, H. (2001) “Burn-up and Global Core Analyses of Almaraz2 Reactor with the help of DRAGON2-CITATION Code Package”, Special Issue of Balkan Physics Letters, 261-275.
 • ÇAKICI, Y., SÖYLEYİCİ, H., & DİNÇER, E. O. (2020). PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE, TUTUMLARINA VE BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: IŞIK ÜNİTESİ ÖRNEĞİ1. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 419-437.
 • Osmanoglu, A., & Oğuzhan Dinçer, E. (2018). Prospective Mathematics Teachers' Perceptions on and Adaptation of Student-Centred Approach to Teaching. International Journal of Progressive Education, 14(1), 75-87.
 • Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2018). Dealing with Metric Unit Conversion: An Examination on Prospective Science Teachers’ Knowledge of and Difficulties with Conversion. Science Education International, 29(3).
 • Saygın, H. And Oğuzhan, E. (2001) “Capacity of DRAGON2 Neutron Transport Code in Neutronic Calculations For Pincell and Assemblies of Almaraz2 Reactor”, Special Issue of Balkan Physics Letters, 292-312.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). Conducting science fair activities: Reflections of the prospective science teachers on their expectations, opinions, and suggestions regarding science fairs. Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 18(1).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Güldal, H., & Oğuzhan Dinçer, E., Öğrencilerin Fen Okur Yazarlığı Yeterlilik Seviyelerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşleri Kullanılarak Tespiti. International Conference on Data Science and Applications(ICONDATA), June 4-6 2021, online. (Haziran 2021)
 • Günşen, G., Oğuzhan Dinçer, E. ve Bayır, E., Eğitimde Planeteryum Kullanımına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eylül 2018, Edirne (Eylül 2018)
 • Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). The Use of Multiple Representations: An Investigation on Physics Engineering Students. European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark.
 • Osmanoğlu, A., Yiğitsoy, A., Zule, B., Oğuzhan Dinçer, E., Bayır, E., Gündoğdu Alaylı, F., Özyıldırım, H., Durmaz, H., Çeltek, M., Uludağ, M., Ekici, N., Tekin, Ş., Çakıcı, Y., “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Ziyaretçiler Bağlamında Değerlendirilmesi, 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (Eylül 2018)
 • Bayır, E., Çakıcı, Y., Çeltek, M., Durmaz, H., Ekici, N., Gündoğdu Alaylı, F., Oğuzhan Dinçer, E. , Osmanoğlu, A., Özyıldırım, H., Tekin, Ş., Uludağ, M., Yiğitsoy, A., Zule.B., “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Proje Ekibi Bağlamında Değerlendirilmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Eylül 2018, Edirne
 • Durmaz, H., Oguzhan E. (2006) “Designing and Developing of a Rubric as an Assessing Tool for Project Based Science Teaching”, Jubılee Natıonal Scientific Conference with Internatıonal Participation 20-21 October 2006, Smolyan-Bulgaria. p.p. 253-259.
 • Oğuzhan Dinçer E.,and Cobanoglu Aktan D.(2011) “Determining Pre-service Science Teachers’ Understanding of Direct Current Electric Circuits and Effects of General Physics Laboratory on Their Understanding”, VI. Balkan Education and Science Congress, 30 September-01October 2011, Volume 2, 923-931.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2014). Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. Paper presented at 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne, Turkey.
 • Oğuzhan Dinçer, E.&Çobanoğlu Aktan, D. (2014). Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yıldızlar Hakkındaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi, 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, EDİRNE.
 • Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2015). An Investigation on Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Perceptions on and Adaptation of Constructivist Approach. Paper presented at European Conference of Educational Research (ECER), 07-11 September 2015, Budapest, Hungary.
 • Osmanoğlu, A. & Oğuzhan Dinçer, E. (2016). Prospective Science Teachers’ Knowledge of and Difficulties with Trigonometry and Angle Measurement. Paper was presented at 11th International Balkan Education and Science Congress (11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). 12-14 October 2016, Poreç, Hırvatistan.
 • Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2016). Performance of Science Teaching Students on Using Different Representations in Physics. Paper was presented at 11th International Balkan Education and Science Congress (11. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi). 12-14 October 2016, Poreç, Hırvatistan.
 • Osmanoglu, A., & Oğuzhan Dinçer, E. (2017). Prospective Science Teachers’ Knowledge of and Difficulties with Unit Conversion. European Conference of Educational Research (ECER), 21-25 August 2017, Copenhagen, Denmark.
 • Oğuzhan Dinçer, E., & Osmanoglu, A. (2017). Prospective Science Teachers’ Motivation on and Opinions about the Use of Multiple Representations in Physics. Paper was presented at 12th International Balkan Education and Science Congress: Education for Life, Work and Well-Being, 28-29 September 2017, Nessebar, Bulgaria.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çakıcı, Y., Handan Ürek & Dinçer Oğuzhan E. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Soru Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), s.43-68.
 • Durmaz, H., Oğuzhan Dinçer, E. & Osmanoğlu, A. (2017). Bilim şenliğinin öğretmen adaylarının fen öğretimine ve öğrencilerin fene yönelik tutumlarına etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2146-071X, 364.
 • Oğuzhan Dinçer, E., & Çobnoğlu Aktan, D. (2017). Adaptation of Star Properties Concept Inventory Yıldız Özellikleri Kavram Envanteri uyarlama çalışması. Journal of Human Sciences, 14(2), 2021-2034.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Uzal, G., Erdem, A., Oguzhan, E., Ersoy, F., Çeltek, M., Ersoy, Y., (2005). “Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Örnekler”, İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmeni Sempozyumu, 5 Mart 2005, Yeditepe Üniv., İstanbul.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ersoy, F., Sancar, M., Erdem, A., Uzal, G., Oğuzhan, E., Ersoy., Y.(2004). “Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliği-I: Teknoloji Destekli Laboratuar Etkinlikleri”, 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-6), 9-11 Eylül 2004, İstanbul.

Projeler

 • İlköğretim Öğrencilerinin Soru Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi. Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı Proje Yardımcıları : Araş. Gör. Handan Ürek, Yrd. Doç. Dr. Emrah Oğuzhan Dinçer Proje No : TÜBAP (2010-100)

» Verdiği Dersler

Astronomi

 • Astronominin anlamı, temel kavramlar, astronomide birimler; astronominin dalları, tarihsel gelişimi; astronomiye farklı medeniyetlerin katkıları, astronomide kullanılan araçlar; Güneş sistemi, geçmişten günümüze güneş sistemi modelleri, dünya, ay ve güneşin hareketleri; Keppler yasaları, zaman-takvim-mevsimler, güneş sistemi elemanları, yıldızlar, bir yıldız olarak güneş, gökyüzü koordinat sistemi, takımyıldızları, galaksiler, samanyolu galaksisi, evren ve evrenin yapısı, evrenin oluşumu ve geçmişten günümüze evren modelleri, uzay teknolojileri ve günlük yaşama yansımaları.

Bilim, Teknoloji ve Toplum

 • Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi; geçmişten günümüze bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler; bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri; insanlığın ortak bilim mirası; ünlü Türk bilim insanları; yabancı bilim insanları; doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi; Türk Patent Enstitüsü; telif ve patent hakları; uzay ve havacılık çalışmaları.

Bilimin Teknolojideki Uygulamaları

 •  Yarı iletkenler ve teknolojileri, laser teknolojisi, süper iletkenler ve kullanım alanları; X-ışınları ve teknolojisi, iletişim teknolojisi; değişik fiziksel sensörler, nanoteknoloji; GPS ve radar teknolojisi, görüntüleme teknikleri ve araçları (ultrason, NMR, tomografi, sintilasyon, elektron ve tarama mikroskopları); teknoloji ve sera gazları; su üretme teknolojileri; ilaç teknolojisi; kimyasal temizlik malzemeleri ve üretim teknolojileri; kimyasal kirlilik ve önleme teknolojileri; GDO teknolojisi; kök hücre teknolojisi; ilaç ve kozmetik ürünler teknolojisi; hazır gıda teknolojsi; biyolojik sensörler; genetik kopyalama; biyoinformatik.

Fen Öğretiminde Materyal Tasarlama

 • Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim materyalinin seçimi, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi; teknolojik pedagojik alan bilgisi, alana özgü teknolojik araç-gereçler ve materyaller (simülasyonlar, animasyonlar, sanal sınıf ve laboratuvar ortamları, kavram karikatürleri, bilimsel ölçüm yapan araçlar, çalışma yaprakları, slaytlar, görsel medya gereçleri vb.) ile fen eğitiminde kullanılabilecek diğer bilişim teknolojileri (web 2.0 araçları, mobil uygulamalar, öğrenci yanıtlama sistemleri, öğrenme yönetim sistemleri, artırılmış gerçeklik uygulamaları, ölçme ve değerlendirme araçları vb.); teknolojinin entegre edildiği sınıf ortamları, etkileşimli tahta ve eğitim portalları; fen öğretiminde alana özgü bilişim teknolojilerini kullanma ve geliştirme.

Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar

 • Fen ve teknolojik gelişmelerin kronolojik tarihçesi; fen ve teknolojideki yenilikler (tarım, yapay hücre, transgenik canlılar, elektronik, otomasyon…), bu yeniliklerin insan hayatına olumlu etkileri, insan sağlığı açısından oluşturduğu riskler, sera gazları ve küresel ısınma, felaket senaryoları, geleceğe yönelik projeksiyonlar.

Fizik 3

 • Isı ve sıcaklık, maddenin ısısal özellikleri, termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi; ışığın yapısı, hızı ve kaynakları; yansıma ve aynalar; kırılma ve mercekler; girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma; optik araçlar, büyüteç, gözlük, mikroskop, vb.; dalga hareketi, kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı; AC Devreleri; Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar; zamanda, boyutta, hızda, enerjide ve momentumda görelilik; siyah cisim ışıması, fotoelektrik ve Compton olayı; dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, Heisenberg Belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgası ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

Fizikte Özel Konular

 • Yarıiletkenler: Diyot, transistör, güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler. Superiletkenler ve kullanım alanları. X-Işınları:  Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması. İletişim Teknolojisi Araçları: Bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler, fiberoptik, değişik fiziksel sensörler(optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) Tümleşik devreler, Sayısal(digital) sistemler, Nanoteknoloji. Görüntüleme Teknikleri ve Araçları: Ultrason, NMR, Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskopları.

Genel Fizik III

 • Termodinamik: Isı ve sıcaklık, Maddenin ısısal özellikleri (Öz ısı, ısısal iletkenlik, ısıl genleşme), Termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geometrik Optik: Işığın yapısı, hızı ve kaynakları, yansıma ve aynalar, kırılma ve mercekler. Dalga Optiği: Girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma. Optik Araçlar: Büyüteç, Gözlük, Mikroskop, Tepegöz, Projeksiyon, Dürbün, Teleskop, Fotoğraf Makinesi, Prizma spektrometresi. Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, Ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı. AC Devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, akım, faz farkı, rezonans hali, radyo verici ve alıcısı. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı, dipol antende oluşan e.m.dalgalar, e.m. dalgaların spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek Fiziği: Bağlanma enerjisi, doğal ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonları (fisyon, füzyon) ve enerjisi, reaktörler.

Genel Fizik Lab III

 • Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu, ışığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim, rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı, sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması, sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu.

Modern Fiziğe Giriş

 • Atomun Yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik: Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik. Fotonlar: Kuant kavramı, siyah cisim ışıması, fotoelektrik ve Compton olayı. Kuantum Mekaniği: Dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, Belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgası.