» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kanser Tanısı Almış Çocukların Annelerinin Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi (Kasım 2016)
 • Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi. (Kasım 2015)
 • Çocuk kliniklerinde yatarak tedavi gören 6-12 yaş çocukların bilgisayar oyunları bağımlılık düzeyleri (Kasım 2015)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Serviks Kanseri, Human Papilloma Virüs (HPV) ve HPV Aşısı Farkındalıklarının Belirlenmesi (Haziran 2015)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal İstismarı Algılama Düzeyleri (Mayıs 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal İstismarı ve Etkileyen Faktörleri Algılama Düzeyleri (Mayıs 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 3-6 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi (Nisan 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Anal Atrezili Çocuğun Bakımı: Olgu Sunumu. (Nisan 2017)
 • T Hücreli Lenfoblastik Lösemili Çocuğun Bakımı (Nisan 2016)
 • Böbreğin Berrak Hücreli Sarkomu (Clear Cell Tümörü) Tanılı Çocuğun Bakımı (Nisan 2016)
 • 3-6 Yaş Çocukların Uyku Özelliklerinin Belirlenmesi. (Nisan 2015)
 • Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Akademik-Özyeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi