» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sanal, M. Engin, Çam, Nihan & Koldere Akın, Yasemin, “Factors Directing Women Workers Working in The Textile Sector in Turkey to Trade Union Membership: Example of Çorlu”, 3 (5), 32 – 39, (2017).
 • Sanal, M. Engin, “Union Organization Right of the Employees of Security General Directorate in Turkey in line with the similar decisions of European Court of Human Rights”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (4), 1184 -1193, (2017).
 • Sanal, M. Engin, “Bir Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Toplum Yararına Çalışma Programlarının Edirne İlinde 2009 - 2011 Yılları Arasındaki Uygulaması Ve Programlar Bitmeden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Analiz”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Metinleri, No:02-2014, 1-28, (2014).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Sanal, M. Engin, Pala, Nihan & Koldere Akın, Yasemin, “Factors Directing Women Workers Working in The Textile Sector in Turkey to Trade Union Membership: Example of Çorlu”, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 113, Rome, (2017).
 • Sanal, M. Engin, “Union Organization Right of The Employees of Security General Directorate in Turkey in Line with The Similar Decisions of European Court of Human Rights”, 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 83, Rome, (2017).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sanal, M. E., "Bireysel Sendika Özgürlüğünün Türkiye'de 2821 ve 6356 Sayılı Yasalarda Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi Bağlamında Güvencesi" Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Prof. Dr. Gülten Kutal'a Armağan Özel Sayısı, Cilt II, Sayı 69, 99-133 (2017).
 • Sanal, M.E., “Edirne’de 2005 Yılı İtibarıyla İşçi Sendikalarının Üye Sayıları ve 2001 Yılı İle Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt:8, Sayı:1,1-9 (2006).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Sanal, M.E., “Türkiye’de Küresel Ekonomik Kriz ile Artan İşsizlikle Mücadelede Özel İstihdam Bürolarının Önemi”, 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 35-44, Edirne, (2009).
 • Sanal, M.E., “Dünyada Değişen Ekonomik Yapı İçinde Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketlerin Endüstri İlişkileri Sistemi Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı,Cilt I, 111-123, İzmir, (2008).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sanal, M. Engin, Örgüt Sağlığı, (Ed.) A. Sinan Ünsar, Genel İşletme, Çanakkale, (2017).
 • Sanal, M. Engin, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, (Ed.) A. Sinan Ünsar, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, İstanbul, (2015).
 • Sanal, M.E., Gelişmiş Ekonomilerde Dönüşen Kapitalizmin Endüstri İlişkilerine Etkileri, Paradigma Akademi Yayınları, Ankara, (2014).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Pala, N., “Tekstil Sektöründe Kadın İşgücünün Sendikal Örgütlenmesi: Çorlu Örneği”, Trakya Üniversitesi, 2013.
 • Arabacı, B., “Çalışan Kadınların Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Algıları: Bursa Dokuma Sanayii Örneği”, Trakya Üniversitesi, 2012.
 • Mortaş, E., “Küreselleşme Sürecinde İşgücü Yapısında Meydana Gelen Değişmeler ve Endüstri İlişkileri Üzerine Etkileri”, Trakya Üniversitesi, 2011.
 • Ergenekon, G., “Türkiye’deki Sosyal Sigorta Kurumlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, Trakya Üniversitesi, 2001.

Projeler

 • Tekstil Sektöründe Kadın İşgücünün Sendikal Örgütlenmesi: Çorlu Örneği, Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi, Prj. No: 2011 / 20, Proje Yöneticisi, 2013.
 • Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, Çevre Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi Ortak Projesi, Proje Yardımcısı, 2002.
 • Türkiye’de Kamu İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulaması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Prj.No-276, Proje Yöneticisi, 2002.

Diğer

 • Sanal, M.E., “Aktif İstihdam Politikaları”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 99, 13-18, (2013)
 • Sanal, M.E., “Küresel Ekonomik Kriz ile Dünyada ve Türkiye’de Artan Genç İşsizliği”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 88, 6-11, (2010)
 • Sanal, M.E., “Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 77, 10-15, (2008)
 • Sanal, M.E., “Türkiye’de Özel İstihdam Bürolarının Etkinliği”, Mercek Dergisi, Sayı:44, 131-138, (2006)
 • Sanal, M.E., “İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmelerin Rekabet Gücüne Olan Etkileri”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 58, 7-12, (2003)
 • Sanal, M.E., “Özel İstihdam Bürolarının Artan Önemi ve Buna Neden Olan Etkenler”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı No.54, 13-17, (2002)
 • Sanal, M.E."Türkiye'de Gizli İşsizlik ve Eksik İstihdamın Önlenmesi", Toprak İşveren Dergisi, Sayı No.30, 4-5, (1996)

» Verdiği Dersler

Çalışma Psikolojisi

Çalışma Yaşamı ve Kurumlar

Endüstri İlişkileri I

Endüstri İlişkileri II

Endüstri İlişkilerinde Değişim süreci

 • Yüksek Lisans

Endüstri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler

 • (Doktora)

Kamu Kesiminde Sendikacılık

Toplu İş Hukuku

Türkiye'de Endüstri İlişkilerinin Yasal Çerçevesi

 • Yüksek Lisans

Uygulamalı Toplu Pazarlık Hukuku