» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Meric, E. (2021). Cases on Small Business Economics and Development During Economic Crises: Suggestions for SMEs as they emerge out of crisis periods, IGI-Global, ISBN13: 9781799876571. (Haziran 2021)
 • Meric, E. (2020). Cases on Internationalization Challenges for SMEs: Using Main Courante and Daily Revenue Report Methods in Accounting of Daily Revenues in Touristic Accomodation Enterprises, (pp. 261-282), IGI-Global, ISBN13: 9781799843870. (Kasım 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Meric, E. (2023). A Method Proposal for Calculating and Accounting for Department-Based Costs in Accommodation Businesses, Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 64, 7-19. (Nisan 2023)
 • Meric, E. (2020). The Effect of the Transition from Order-Based Production System to Continuous Production System on Sustainable Cost Reduction: An Application in Small Scale Manufactoring Business, Uludağ Journal of Economy and Society, 39(2), 27-57. (Aralık 2020)
 • Meric, E. (2020). A Conceptual Investigation on Hotel Enterprise Managers’ Innovation and Creativity Characteristics, Trakya University Journal of Social Science, 22(2), (921-940). doi: 10.26468/trakyasobed.725391 (Aralık 2020)
 • Meric, E. (2020). An Application for Leakage Detection by the Sales Price Control Method in Food and Beverage Units of Accommodation Enterprises, doi: 10.30794/pausbed.735806 (Ekim 2020)
 • Meric, E., & Gersil, M. (2018). Usability of Time Driven Activity Based Costing Methods in the Budgeting Process of SMEs, Business and Economics Research Journal, 9(4), 961-978. doi: 10.20409/berj.2018.134 (Ekim 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Meric, E. (2022). KOBİ’lerde Etkin Bir Nakit Yönetimi İçin Ürün Bazlı Maliyetlere Endeksli Nakit Bütçesinin Oluşturulması, International Congress of Management, Economy and Policy, 8-9 October. (Ekim 2022)
 • Meric, E. (2021). Hizmet Sektöründe Complimentary Harcamaların Maliyetlere Etkisi Üzerine Bir İnceleme. 8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 4-7 Kasım. (Kasım 2021)
 • Meric, E. (2021). KOBİ’lerde Yatırım Süresi Uzunluğunun Maliyetler Üzerine Etkisi. Canakkale Onsekiz Mart University, International Social Sciences Conference, 5-6 July. (Temmuz 2021)
 • Gersil, M. & Meric, E. (2016). Product Life Cycle Cost Analysis. International Strategic Research Congress (ISRC 2016), Antalya, Türkiye. ISBN 978-975-8628-48-3 (Kasım 2016)
 • Meric, E. & Gersil, M. (2016). ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi ve Otomotiv Tedarik Zincirinde Sürdürülebilir Başarı için Uygulama Örnekleri. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS 2016), İstanbul, Türkiye (Ekim 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Meric, E. (2023). İşletmelerde Yeşil Muhasebe: Konaklama İşletmelerinde Çevre Özellikli Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Öneri, Paradigma Yayınevi, ISBN: 9786256579491. (Ekim 2023). (Ekim 2023)
 • Meric, E. (2022). Hizmet İşletmelerinde Üretim maliyetleri ile İlgili Yönetim Eksenli Alt Hesapların Oluşturularak Yönetim Kararlarında Kullanılması ve Muhasebeleştirilmesi, Eğitim Yayınevi, ISBN: 978-625-8223-03-3. (Ekim 2022)
 • Gersil, M. & Meric, E. (2016). Product Life Cycle Cost Analysis and a Comparision with Traditional Costing, LAMBERT Academic Publishing, (pp. 245-269), ISBN: 978-3-330-00714-7. (Kasım 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Meriç, E. (2022). Konaklama İşletmelerinde Yönetsel Amaçlı Gelir Hesap Planlarının Oluşturulması ve Gelirlerin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama, Mali Çözüm Dergisi, 32, 89-112. (Ekim 2022)
 • Meriç, E. (2021). KOBİ’lerde Üretilmiş Kâr (Zarar) Kavramı ve Tespitine Yönelik Bir Yöntem Önerisi, Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 1-20. (Temmuz 2021)
 • Meriç, E. (2020). Konaklama İşletmelerinde Günlük Durum Raporu: Gelir Gider Tespiti İçin Günlük Raporların Oluşturulmasına Yönelik Bir İnceleme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (1), 798-809. (Mart 2020)

Yapılan Hakemlikler

 • Management and Political Sciences Review, ISSN: 2791-6529 (Mart 2023)

Sertifikalar

 • Proje Döngüsü Yönetimi, Trakya Kalkınma Ajansı - ETSO, Edirne (Nisan 2019)
 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (Eylül 2018)
 • TS EN ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Temmuz 2017)
 • TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi (Mart 2017)
 • TS EN ISO 19011 İç Tetkikçi (Aralık 2016)
 • TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (Kasım 2016)
 • İç Tetkikçi (Şubat 2013)

» Verdiği Dersler

Ekonomi

Finansal Yönetim

Genel İşletme

Genel Muhasebe

İktisat Tarihi

Maliyet Muhasebesi

Stratejik Yönetim

Uluslararası Ekonominin İşleyiş Mekanizması (Yüksek Lisans)

Üretim Yönetimi

Uygulamalı Girişimcilik