» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Temel, Enes. “Tabakâtü’l-müfessirîn Literatürünün Müfessir Kimliğinin Tespitine Katkıları – I: Süyûtî’nin Tabakâtü’l-Müfessirîn’i Bağlamında Tematik ve Metodolojik Bir İnceleme”. Tefsir Araştırmaları Dergisi 7/1 (Nisan/April 2023), 381-420. (Nisan 2023)
 • Walid A. Saleh. "Ṭaberī’nin Mātürīdī Üzerinden Yeniden Okunması: Hicri III. Yüzyıla Yeni Bir Bakış". çev. Enes Temel. Akif 51 / 1 (Haziran 2021): 196-232 . (Haziran 2021)
 • Ḥüseyin Aḥmed, Abdurrezzak. “Kabul ile Red Arasında Nüzul’ün Tekrarı Meselesi- II”. çev. Enes Temel. Marife 20/2 (2020), 935-963. (Aralık 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Enes Temel, "Felsefe Grubu Lisansüstü Tez Çalışmalarında Kur’ân ve Tefsirle İlgili Tezlerin Tasnif ve Değerlendirmesi", Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, 22-24 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye. (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Temel, Enes. “Selim Türcan, Neshin Problematik Tarihi”. Marife 18/2 (2018): 685-690., 2018 (Aralık 2018)
 • Ḥüseyin Aḥmed, Abdurrezzak. "Kabul ile Red Arasında Nüzûl’ün Tekrarı Meselesi -I", (çev. Enes Temel), Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: IV, sayı: 7, s. 313-334. (Aralık 2017)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Enes Temel, "Felsefe Grubundaki Tefsirle İlgili Tezlerin Metodolojik ve Tematik İncelemesi -Bir Tefsirci Gözüyle Konusal Tasnif Denemesi-" Türkiye'de Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıtayı, 21-23 Nisan 2017, İstanbul. (Nisan 2017)

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer (TÜBİTAK)

Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : İlim Yayma Vakfı Kur'ân ve Tefsir Akademisi

» Verdiği Dersler

İlm-i Kıraat Tarihi

İlm-i Kıraat Usulü

Kıraat-ı Aşere Uygulamaları I-II

Kur'ân Okuma ve Tecvîd I-VIII

Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma I-II

» Duyurular

05 Ekim 2021 » DEVAMSIZLIK DURUMLARI HAKKINDA [TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN]

18 Mart 2021 » 2. SINIFLAR

18 Mart 2021 » 1. SINIFLAR

18 Mart 2021 » 3. SINIFLAR

18 Mart 2021 » 4. SINIFLAR

27 Eylül 2018 » Metinler