» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Özgenç, E. Evaluation of the Spreading Dynamics and Interactions of Lead-Carrier Microplastics Affected by Biofilm: A Mini-Review. Water, Air, & Soil Pollution, 235, 281 (2024). https://doi.org/10.1007/s11270-024-07090-9 (Nisan 2024)
 • Özgenç, E. (2024). Advanced analytical techniques for assessing and detecting microplastic pollution in water and wastewater systems. Environmental Quality Management, 1–14. https://doi.org/10.1002/tqem.22217 (Mart 2024)
 • Özgenç, E., Keleş, E., & Töre, G. Y. (2024). Assessment of biomarker-based ecotoxic effects in combating microplastic pollution-a review. Global NEST Journal, 26(1), 1-24. https://doi.org/10.30955/gnj.005398 (Ocak 2024)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Keleş, E., Özgenç, E. (2023). Evaluation of Hydrological Processes in the Gala Lake National Park Basin Using the SWAT Model. III. International Architectural Sciences and Applications Symposium. September 14-15, 2023, Naples, Italy. https://doi.org/10.5281/zenodo.10032598 (Ekim 2023)
 • Ozgenc, E., Meric Pagano S. (2022). Evaluation of Environmental Risk and Sustainability of Nanopesticides. 4th International Scientific Research and Innovation Congress on Scientific Development and Innovative Approach. (Aralık 2022)
 • Ozgenc, E., Meric Pagano S. (2021). Monitoring and Removal Methods of Priority Contaminants in Surface Water Resources. 14th National 2nd International Environmental Engineering Congress on Climate Crisis and Environmental Policies. (Aralık 2021)
 • Çalık, S., Özgenç, E., Yılmaz, A. E., Sozudogru, O., Massara, T. M., Katsou, E., & Komesli, O. T. Removal of Heavy Metals with Membrane Bioreactor Combined with Activated Carbon. 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, Grecee. (Haziran 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özgenç, E., Çoruh, M.K., Keleş Özgenç, E., Dönmez, A.H., Töre, G.Y. (2024). The Properties and Functional Effects of Carbon-Based Nanofillers in Environmental Applications. In: Mallakpour, S., Hussain, C.M. (eds) Handbook of Nanofillers. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3516-1_56-1 (Mart 2024)
 • Ozgenc, E., Keles, E. (2023). Major problems about membrane fouling in membrane bioreactors (MBRs) and the effect of foulant on membrane: A mini-review. Current Research in Engineering, Chapter 4, Gece Publishing. (Mart 2023)
 • Bukavaz S., Ozgenc E., Coskun I., Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Mesleki Uygulama ve Yardımcı Eğitim Materyalleri, Chapter 33, INSAC Health Sciences, Editör: Mehmet Dalkılıç, Esra Sabancı Baransel, 2021. (Aralık 2021)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 8th International Scientific Conference "Telecommunications, Informatics, Energy and Management" - TIEM 2023, Organizing Committee, December 1-3, 2023, Bandırma, Turkey. (Aralık 2023)
 • Özgenç E., Keleş E., Yıldız Töre G. (2023). Ergene Havzası Yüzey Sularında Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin Deşarjlarından Kaynaklanan Mikroplastik Kirliliği ve Giderim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi, Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, 9-11 Kasım, 2023 - Edirne/TÜRKİYE. (Kasım 2023)

Yapılan Hakemlikler

 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Nisan 2024)
 • Environmental Quality Management, Wiley Online Library, ESCI, Review Article (Nisan 2024)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Mart 2024)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Mart 2024)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Review Article (Şubat 2024)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Ocak 2024)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Ocak 2024)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Review Article (Ocak 2024)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Aralık 2023)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Aralık 2023)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Kasım 2023)
 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Research Article (Eylül 2023)
 • Biotechnology and Genetic Engineering Reviews (BGER), Taylor & Francis, SCI, Review Article (Temmuz 2023)
 • Biotechnology and Genetic Engineering Reviews (BGER), Taylor & Francis, SCI, Research Article (Temmuz 2023)
 • Journal of Balkan Science and Technology (JBST), Review Article (Mayıs 2023)

Ödüller

 • "Çevre Mühendisliği Bölüm Birinciliği", Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Türkiye (Haziran 2017)
 • "Mühendislik Fakültesi Onur Öğrencisi", Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Türkiye (2013-2017)

Sertifikalar

 • Journal of Environmental Management (JEMA), Elsevier, SCI, Certificate of Reviewing (Eylül 2023)

» Verdiği Dersler

Güncel Çevre Sorunları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Malzeme Bilgisi

Mesleki Teknoloji

Teknik Resim