» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KURTÇA VELI EMRE, GEZGIN DENIZ MERTKAN, Effectiveness of virtual reality technology in teaching pedestrian skills to children with intellectual disabilities, e-Kafkas Egitim Arastirmalari Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 118-138, 2023
 • KURTÇA VELI EMRE, Zihin Yetersizligi Olan Yetiskin Bireylere Iletisim Sirasinda Kisilere Gereksiz Dokunmadan Kaçinma Becerisinin Ögretiminde Sosyal Öykülerin Etkililigi, Social Sciences Research Journal (SSRJ), vol. 11, no. 4, pp. 524-541, 2022

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • KURTÇA VELI EMRE, GEZGIN DENIZ MERTKAN, Yardimci Teknolojiler: Özel Egitimde Güncel Gelismeler, 3rd International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Samsun-TÜRKIYE
 • KURTÇA VELI EMRE, Zı̇hı̇n yetersı̇zlı̇ğı̇ olan yetı̇şkı̇n bı̇reylere iletı̇şı̇m sırasında kı̇şı̇lere gereksı̇z dokunmadan kaçınma becerı̇sı̇nı̇n öğretı̇mı̇nde sosyal öykülerı̇n etkı̇lı̇lı̇ğı̇, The 15th International Scientific Research Congress, pp. 84-85, Ankara-TÜRKIYE
 • KURTÇA VELI EMRE, Ilkögretim birinci kademede matematikte ögrenme güçlüklerinin taranmasi amaciyla matematik basari test bataryasinin gelistirilmesi, The 15th International Scientific Research Congress, pp. 41-42, Ankara-TÜRKIYE
 • KURTÇA VELI EMRE, GEZGIN DENIZ MERTKAN, The Effectiveness Of Using Virtual Reality Technology in Teaching Pedestrian Skills To Children with Intellectual Disability, VI. International Applied Social Sciences, Izmir-TÜRKIYE
 • CAVKAYTAR ATILLA,TOMRIS GÖZDE,Yildiz Gizem,ULUYOL MUSTAFA,KURTÇA VELI EMRE,ACUNGIL AHMET TURAN, Yetiskin engelli bireylere mesleki egitimde bir uygulama örnegi: Montaj isçiligi mesleki egitim programi (MIMEP), 1. Uluslararasi Engellilerin Istihdami: Sosyal Güvenlik Sorunlari ve Çözüm Önerileri Kongresi
 • KURTÇA VELI EMRE, Gelisimsel Yetersizligi Bulanan Bireylere Sözel Matematik Problemlerinin Ögretiminde Sema Yönteminin Kullanilmasi: Bir Alanyazin Taramasi, 3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Milano-ITALYA

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • TÜRK KURTÇA TUGBA,KURTÇA VELI EMRE, Özel GereksinimliKüçük Çocuklarin Desteklenmesi (Erken Çocuklukta Özel Egitim), Nobel

Projeler

 • İlkokullarda matematiğe ilişkin öğrenme güçlüklerinin taranmasında kullanılacak matematik basari testinin geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Anadolu Üniversitesi, 2015-2016.
 • Zihin Yetersizligi Olan Yetiskinlere ”Üreten Eller” Montaj Isçiligi Meslek Kazandirma Projesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, 2014-2015.
 • Destek Özel Egitim Programlarinin Etkillik ve Verimliliginin Degerlendirilmesi, Projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi DESÖP, Anadolu Üniversitesi, 2013-2014. (Kasım 2013)

» Verdiği Dersler

Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi

Öğretmenlik Uygulaması I

Öğretmenlik Uygulaması II

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi