» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Inhibition of the Invasion of Human Glioblastoma U87 Cell Line by Ruxolitinib: A Molecular Player of miR-17 and miR-20a Regulating JAK/STAT Pathway (Eylül 2019)
 • Spontaneous subarachnoid haemorrhage incidence among hospitalised patients in Edirne, Turkey (Şubat 2019)
 • servikal disk cerrahisinde heterotrofik ossifikasyon hala bir sorundur. Çözüm için önemli faktörler nelerdir ? (Aralık 2016)
  7
  ATIF
 • Deneysel spinal kord travması sonrası resveratrol ve kuersetin’in etkinliğinin araştırılması (Eylül 2016)
  5
  ATIF
 • Symptomatic Foraminal Extradural Meningeal Cyst
  6
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hemangiopericytoma at the Craniovertebral Junction: A Case Report (Ocak 2019)
 • İzole C7 kök yaralanmasına neden olan ateşli silah yaralanması (Nisan 2017)
  1
  ATIF
 • Perimesencephalic subarachnoid hemorrhage: Etiologies, risk factors, and necessity of the second angiogram (Ocak 2016)
  7
  ATIF
 • True aneurysm of superficial temporal artery accompanying multiple intracranial aneurysm (Ocak 2016)
  4
  ATIF
 • Degenerative Spine Diseases Causing Cauda Equina Syndrome (Eylül 2015)
  2
  ATIF
 • Spontaneous Regression in Herniated Lumbar Disc: Mechanism and Prognostic factors (Ağustos 2015)
 • Treatment Preferences and Prognosis of Acute Traumatic Brain Injury; Outcomes in the Patients Who Were on Antiplatelet Therapy
 • Spontaneous Regression of a Symptomatic Lumbar Facet Synovial Cyst in One Month

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Normal basınçlı hidrosefali aile hekimlerine başvuru nedeni olabilir (Mart 2018)
 • ligamentum flavum hipertrofisinde JAK STAT sinyal yolağının rolü (Ekim 2017)
 • torakal epidural lipomatozis, cerrahi sonrası bir risk faktürüdür (Ekim 2017)
 • kraniovertebral bileşke yerleşimli hemanjioperistoma: olgu sunumu (Ekim 2017)
 • parasagittal yerleşimli clear cell anaplastik menangioma
 • Lumbar Spinal Stenosis, a rare cause of cauda equina syndrome (Kasım 2016)
 • yetişkin tetherad kord sendromunda cerrahi tedavi (Eylül 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Spinal füzyon teknikleri ve materyaller
 • Schwannoma in C1/C2 Roots Presented with Occipital Neuralgia
 • Postoperative Spinal Epidural Haematoma Causing Cauda Equina Syndrome: Case Report
 • Demographic Characteristics of 796 Patients Operated for Lumbar Disc Herniation in Thrace Region, Turkey
 • Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine
 • Efficacy of Kefir on the Release of Lysosomal Proteases After Expremintal Spinal Cord Trauma
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 29 HAFTALIK GEBEDE PRIMER BEYIN TÜMÖRÜ; ATIPIK MENİNGIOMA (Nisan 2019)
 • SERVIKAL SPINAL KORDA İNTRAMEDÜLLER METASTAZ YAPAN SKUAMÖZ HÜCRELI AKCIĞER KANSERI; OLGU SUNUMU (Nisan 2019)
 • KANAL IÇINE MIGRE SIRINGOARAKNOID ŞANT: NADIR BIR KOMPLIKASYON (Nisan 2019)
 • VENTRIKÜLOPERITONEAL ŞANT CERRAHISININ NADIR BIR KOMPLIKASYONU OLAN VENTRIKÜLER UÇ AYRILMASININ ENDOSKOPIK YÖNTEMLE TEDAVISI (Nisan 2019)
 • Lomber disk herni olgularında omurga ligamanların dejenerasyonu (Nisan 2019)
 • Semptomatik ve asemptomatik chiari malformasyonu tip 1 olgularının ayrımında optik sinir kılıf çap kalınlığının etkinliği (Nisan 2019)
 • Komşu Segment Hastalığında Spinopelvik Parametrelerin Rolü
 • EPIDURAL HEMATOMLARDA CERRAHI KARAR VERMEDE NÖTROFIL/LENFOSIT ORANININ ROLÜ (Nisan 2018)
 • LOMBER DISK HERNISINDE MOTOR KAYIPLARIN GELIŞMESINDE EPIDURAL MESAFEDEKI ENFLAMATUAR REAKSIYONUN YERI
 • LOMBER DISK HERNISINDE SPONTAN REGRESYON; OLGU SUNUMU
 • AYRIK OMURILIK MALFORMASYONLU ERIŞKIN BIR HASTADA FILUM TERMINALE KESILMESI SONRASI KÖTÜLEŞME: OLGU SUNUMU
 • EKSTRAAKSIYEL YERLEŞIMLI CLEAR CELL ANAPLASTIK EPENDIMOMA: OLGU SUNUMU
 • DERIN YERLEŞIMLI GLIOMA CERRAHISINDE PER-OP USG KULLANIMININ ÖNEMI
 • İntervertebral Disk ve Ligamentum Flavum dejenerasyonu Arasındaki İlişki
 • Ligamentum flavum hipertrofisinin histolojik olarak değerlendirilmesinde yeni bir skorlama sistemi
 • Burr-hole ile boşaltılan kronik subdural hematom sonrasında gelişen kontralateral akut epidural hematom (Nisan 2017)
 • tip 1 chiari malformasyonunun fizyopatolojisinde hidrodinamik teorinin yeri (Nisan 2017)
 • kum saati şekilli schwannomayı taklit eden lomber epidural kapiller hemangioma: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi (Ekim 2016)
 • Lomber disk hernisi ile omurga dejenerasyonu arasındaki ilişki (Ekim 2016)
 • İzole C7 kök hasarına neden olan ateşli silah yaralanması (Nisan 2016)
 • Araknoid kist, genç erişkin hastalarda kronik subdural kanama gelişmesinde bir etken midir ? (Nisan 2016)
 • Dejeneratif Lomber Dar Kanalda Ligamentum Flavumun Histopatolojik Özellikleri (Nisan 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • THE EFFECT OF RUXOLITINIB ON MIR-17 AND MIR-20A AND THEIR REGULATORY ROLE ON IL-6-JAK-STAT3 AXIS IN GLIOBLASTOMA SPERICAL TUMOR MODELS OF U87 CELL LINE (Nisan 2019)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Servikal Disk Hernisinde Doğal Seyir ve Konservatif Tedavi Seçenekleri (Haziran 2018)
 • Lomber Dejeneratif Hastalıklar /Nöroşirürjiye Giriş/Prof.Dr. Ali Arslantaş (ed)/intertıp yayınevi (Ağustos 2016)
 • Servikal Disk Herniyasyonları ve Cerrahi Tedavisi/Nöroşirürjiye Giriş/Prof.Dr. Ali Arslantaş (ed)/intertıp yayınevi (Ağustos 2016)
 • Hidrosefali/Nöroşirürjiye Giriş/Prof.Dr. Ali Arslantaş (ed)/intertıp yayınevi (Ağustos 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Multiple Sclerosis and Desmoplastic Medulloblastoma – An Extremely Rare Comorbidity with Practical Implications (Eylül 2019)
 • Cerrahi yaklaşımlar açısından pterionun iç yüzeyi: Anatomik kadavra çalışması
 • Çerçevesiz Nöronavigasyon Yardımlı Beyin Biyopsisi: Güvenliği, Efektivitesi ve Tecrübemiz

Projeler

 • Glioblastoma (U-87) üç boyutlu tümör modelinde ruksolitinibin, Jak/Stat yolağı üzerine etkisi (Kasım 2019)
 • Ligamentum flavum hipertrofisinde JAK/STAT3 yolağının rolü (Ekim 2016)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi)

Ligamentum flavum hipertrofisinde JAK/STAT3 yolağının rolü
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi