» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • AYKOÇ, Emre, YAMAK, Sanem, SÖYLEMEZ, Suat, “TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki Belgelerde Kıbrıs-II”, Journal of Cyprus Studies, S. 36, ss. 1-183. (Ocak 2006)
 • AYKOÇ, Emre, YAMAK, Sanem, SÖYLEMEZ, Suat, “TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki Belgelerde Kıbrıs”, Journal of Cyprus Studies, S. 34, ss. 1-315.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • AYKOÇ, Emre, “1950-1960 Döneminde Milliyet Gazetesince Düzenlenen Kampanyalar”, Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, 19-21 Ekim 2016. (Ekim 2016)
 • AYKOÇ, Emre, YAMAK ATEŞ, Sanem, “1931 Kıbrıs İsyanı’nın Türkiye’deki Yansımaları”, 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa-KKTC, 25-27 Nisan 2012. (Nisan 2012)
 • YAMAK ATEŞ, Sanem, AYKOÇ, Emre, SÖYLEMEZ, Suat, “Kıbrıs’ta 1958 Yılı 23 Nisan Kutlamaları ve Kıbrıs’a Türk Bayrağı Gönderme Kampanyası”, 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa-KKTC, 25-27 Nisan 2012. (Nisan 2012)
 • AYKOÇ, Emre, YAMAK ATEŞ, Sanem, SÖYLEMEZ, Suat, “Türkiye’de 1964 Kıbrıs’a Yardım Kampanyası”, 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa-KKTC, 25-27 Nisan 2012. (Nisan 2012)
 • YAMAK, Sanem, SÖYLEMEZ, Suat, AYKOÇ, Emre, “Başbakanlık Arşivindeki Mektup ve Telgraflarda Kıbrıs: 1950-1970”, 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa-KKTC, 24-26 Ekim 2007. (Ekim 2007)
 • AYKOÇ, Emre, YAMAK, Sanem, SÖYLEMEZ, Suat, “Siyasal Katılım Açısından Türkiye’de Kıbrıs Dernekleri: 1950-1960”, 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa-KKTC, 24-26 Ekim 2007. (Ekim 2007)
 • KAVUNCU, Sibel, SÖYLEMEZ, Suat ve AYKOÇ, Emre, “Küreselleşme Sürecinde Kırkpınar Ağalığı”, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Edirne, 2-4 Temmuz 2006. (Temmuz 2006)
 • SÖYLEMEZ, Suat, YAMAK, Sanem, AYKOÇ, Emre, KARTAL, C. Burcu ve KAVUNCU, Sibel, “Sosyo-Kültürel Açıdan Edirne Halkının “Kırkpınar”ı Algılama Biçimi”, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Edirne, 2-4 Temmuz 2006. (Temmuz 2006)
 • YAMAK, Sanem, KARTAL, C. Burcu ve AYKOÇ, Emre, “II. Meşrutiyet Dönemi Basınında Yağlı Güreş”, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Edirne, 2-4 Temmuz 2006. (Temmuz 2006)
 • AYKOÇ, Emre, YAMAK, Sanem ve SÖYLEMEZ, Suat, “Türk Basınında Kırkpınar: 1946-2005”, Uluslararası II. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Edirne, 2-4 Temmuz 2006. (Temmuz 2006)
 • TURAN, Sibel ve AYKOÇ, Emre, “The Effects of Globalization on International Relations Actors: A Research on Supra National Structures”, International Scientific Conference Globalization and Sustainable Development, Varna Free University, Varna, 1-3 Temmuz 2002. (Temmuz 2002)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TURAN, Sibel ve AYKOÇ, Emre: “Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C Serisi, C. 2, S. 1 (2002), 128-144. (Ocak 2002)
 • AYKOÇ, Emre, “Kıbrıs Sorunu İçerisinde Üç Özgürlükler”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C Serisi, C. 2, S. 1 (2002), 96-106. (Ocak 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ONURSAL, Tolga ve AYKOÇ, Emre, “Keşan Halkının Türkiye - Avrupa Birliği ve Türk - Yunan İlişkilerine Bakışı Üzerine Bir Araştırma”, Keşan Sempozyumu, Keşan, 15-16 Mayıs 2003. (Mayıs 2003)
 • AYKOÇ, Emre, “9-10 Eylül 1967 Keşan-Dedeağaç Görüşmeleri”, Keşan Sempozyumu, Keşan, 15-16 Mayıs 2003. (Mayıs 2003)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • AYKOÇ, Emre, “2000’li Yıllarda Türkiye-Yunanistan İlişkileri”, Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Özlem Terzi (Der.), 21. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 2012, ss.: 457-501. (Ocak 2012)

Diğer

 • Sönmezoğlu, Faruk, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 2011, s. 203, 295, 405-406, 504 (Ocak 2011)
 • AYKOÇ, Emre: “Terör, ABD ve Türkiye”, Adım, Trakya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Yayın Organı, Yıl 1, S. 2, 2001, 9-11. (Eylül 2001)
 • AYKOÇ, Emre: “Füze Kalkanı Sorunu ve Türkiye”, Trakya Üniversitesi, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Topluluğu Yayın Organı, Yıl 1, S. 1, 2001, 24-26 (Ocak 2001)

» Verdiği Dersler

Araştırma Projesi I

Araştırma Projesi II

Azınlık Hakları

Kıbrıs ve Ege Sorunları

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimine Giriş I

Siyaset Bilimine Giriş II