» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Alkanlı, N., Sipahi, T., Ay, A., Güldiken F. B., Bakır, A., Alkanlı, S.S., ÇElebi, C. & Atılgan, E. (2017). Calcitonin related polypeptide alpha gene polymorphisms according to plasma total homocysteine levels in ischemic stroke patients of Trakya Region, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 9, pp. 1-8
 • Atılgan, E., Kılıç., D. & Ertuğrul, H. M. (2017). The dynamic relationship between health expenditure and economic growth: is the health-led growth hypothesis valid for Turkey?, The European Journal of Health Economics, vol. 18, no. 5, pp. 567-574.
 • Çalışkan, Z., Kılıç, D., Öztürk, S., & Atılgan, E. (2015). Equity in Maternal Health Care Service Utilization: A Systematic Review for Developing Countries, International Journal of Public Health, Volume 60, Issue 7, pp 815-825, DOI: 10.1007/s00038-015-0711-x (Kasım 2015)
 • Mihci, S., & Atilgan, E. (2010). İşsizlik ve Büyüme: Türkiye Ekonomisi için Okun Katsayıları, İktisat İşletme ve Finans, Cilt 25, Sayı 296, 2010, s. 33-54. (Kasım 2010)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taş, M., Arslan, M., Hançer Arslan, G., Atılgan, E., Erkiraz, Y. M., Abay, Ş., Eryılmaz, E., Yılmaz, Ş., Gümüşel Bulut, N., Develioğlu, Ö. N., & Bulut, E. (2023). Evaluation of age-related hearing loss and hearing aid use related problems in geriatric population. Turkish Journal of Audiology And Hearing Research. https://doi.org/10.34034/tjahr.1237828 (Mart 2023)
 • TAS MEMDUHA, ARSLAN MURAT, HANÇER ARSLAN GÜLÇIN, ATILGAN EMRE, ERKIRAZ YURDAGÜL MELEK, ABAY SÖHRET, ERYILMAZ ELIF, YILMAZ SÜLE, BULUT NAGEHAN GÜMÜSEL, DEVELIOGLU ÖMER, BULUT ERDOGAN, Evaluation of age-related hearing loss and hearing aid use related problems in geriatric population, Türk Odyoloji ve Isitme Arastirmalari Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 14-19, 2023
 • ÖZDEMIR KARACA PINAR, ATILGAN EMRE, Karsilastirmali perspektifte saglik sistemleri: kavramsal bir çerçeve ve siniflandirma, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), vol. 11, no. 1, pp. 1-22, 2021
 • Atılgan, E. (2016). Technical Efficiency of Turkish Public Hospitals' Intensive Care Units: Multiple Input-Output Technologies and Distance Functions, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), ss. 200-213. Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER857 (Mayıs 2016)
 • Atılgan, E. (2016). The Technical Efficiency Of Hospital Inpatient Care Services: an Application for Turkish Public Hospitals, Business and Economics Research Journal, 7(2):203-214. DOI: 10.20409/berj.2016217537 (Nisan 2016)
 • Atılgan, E. (2016) Stochastic Frontier Analysis of Hospital Efficiency: Does The Model Spesification Matter?, Journal of Business, Economics and Finance, 5(1), 17-26. DOI: 10.17261/Pressacademia.2016116550
 • Atılgan, E. (2016). Kamu Hastaneleri Birlikleri Performans Ölçüm Yöntemi Üzerine bir Değerlendirme, International Journal of Human Sciences, 13(1), 695-712. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3601
 • Atilgan, E., & Çalişkan, Z. (2015). The Cost Efficiency of Turkish Hospitals: A Stochastic Frontier Analysis. Iktisat Isletme ve Finans, 30(355), 09-30. DOI: 10.3848/iif.2015.355.4448 (Ekim 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • ATILGAN EMRE, ERTUGRUL HASAN MURAT, BAYCAN ISMAIL ONUR, Health Financing Systems and Health-Led Growth Hypothesis, EconWorld2022@Athens Conference, Atina-YUNANISTAN
 • Yaş, H. & Atılgan, E. (2017) Decentralization or Deconcentration in Health Sector? What Did Turkey Need to Do and What Happened?, 3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne-KKTC. (Aralık 2017)
 • Atılgan, E. (2017) The Effect of Decentralization Policies on Hospital Performance: A Case Study for Turkish Public Hospital Reform, 3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne-KKTC (Aralık 2017)
 • Özer, S., Aytaç, A., Kayapınar, Ö. & Atılgan, E. (2017) Şirketlere Sağlanan Devlet Destekleri ile Patent Başvuruları Arasındaki İlişki, International Economics Research and Financial Markets Congress Proceedings, ss.1188-1200, ISBN: 978-605-9440-72-1 (Mayıs 2017)
 • Atilgan, E., Ertuğrul, H. M. & Basar, D. (2017). Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri için Bir Uygulama, International Economics Research and Financial Markets Congress Proceedings, ss.423-430, ISBN: 978-605-9440-72-1 (Mayıs 2017)
 • Atılgan, E., Öztürk, S. & Başar, D. (2017). Türkiye'de İşgücüne Katılımda Bölgesel Farklılıklar, International Economics Research and Financial Markets Congress Proceedings, ss.431-436, ISBN: 978-605-9440-72-1 (Mayıs 2017)
 • Yaş, H. & Atılgan, E. (2016) The Determinants of Borrowing Behaviors of Turkish Municipalities, Conference Full Paper Proceedings Book of The 2nd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2016), 5 - 6 December 2016, Girne American University, North Cyprus, pp. 140-148 (Aralık 2016)
 • Atilgan, E. (2016) The Principal-Agent Problem in Health Care Systems: Is It Effected by Performance-Based Supplementary Payment System? Conference Full Paper Proceedings Book of The 2nd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2016), 5 - 6 December 2016, Girne American University, North Cyprus, pp. 117-122 (Aralık 2016)
 • Yaş, H. & Atilgan, E. (2016) Do Intergovernmental Financial Transfers Have An Effect Upon Municipal Borrowing? Subsequent Effect of Flypaper Theory in Municipalities in Turkey, Proceedings of The IIER International Conference on Social Science and Economics (ICSSE), 4 August 2016, Athens, pp. 1-5 (Ağustos 2016)
 • Atılgan, E. (2015). The Health-Led Growth Hypothesis: an empirical evidence from Turkey, 30th International conferences on Economics and Social Sciences (ICESS), Amsterdam, Netherlands. (Aralık 2015)
 • Atılgan, E. (2015). The Technical Efficiency Of Outpatient Services In Turkish Public Hospitals: A Stochastic Frontier Estimation - International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Türkiye (Haziran 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kızıltepe, A. & Atılgan, E. (2014). Project on Collaboration Between Family Physicians and Nurses in Edirne Province Turkey, 1st International Balkan Health Sciences Congress, Edirne, Turkey. (Mayıs 2014)
 • Atılgan, E. (2014). Hospital-related fears of children and coping strategies, 1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne,Turkey (Mayıs 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ATILGAN EMRE, SOSYAL BILIMLER ALANINDA BILIMSEL ARASTIRMA VE YAYIN SÜREÇLERI, Trakya Üniversitesi Matbaasi, Edirne-TÜRKIYE
 • Atılgan, E. (2016). The Technical Efficiency of Hospital Surgical Services: an application for Turkish Public Hospitals, In A. Y. Kaptanoglu (Ed.), Contemporary Issues in Health Management, (pp. 67-80), Iaşi:Rotipo. ISBN:978-068552-67-5. (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karaca, P. Ö.& Atılgan,E. (2020). Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, Electronic Journal of Vocational Colleges, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 10, 28-40. (Aralık 2020)
 • Atılgan, E. (2015). Sağlıkta Dönüşüm Programının Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Talebi Üzerine Etkileri, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 18(96), 8-23.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Atılgan, E. (2015). Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar, 3. Sağlık Yönetimi Kongresi, 13-16 Nisan 2015, Ankara, Türkiye (Nisan 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Atılgan, E. & Köksal, M. Z. (2011). Post Keynesyen İktisadi Analiz ve Para Arzının İçselliği Tartışması, H. Mıhçı ed. İktisada Dokunmak içinde, Phoneix yayınları, Ankara. s.91-105. ISBN: 978 605 5738 89-1
 • Atılgan, E. &Köksal, M. Z. (2010) Adam Smith ve David Ricardo’nun İktisadi Gelişme Analizleri, Politik İktisat ve Adam Smith içinde, Yön Yayınları, s.367-382. ISBN: 9789755455254-8

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yıldız, O. (2018) Gelişmekte Olan Avrupa Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Analizi, Trakya Üniversitesi S.B.E. Sağlık Yönetimi Anabilin Dalı Yüksek Lisans Tezi. (Nisan 2018)

Projeler

 • CrossBorder Regions Collaborate for BLUE GROWTH (BLUE GROWTH COLLABs) - European Union Interreg –IPA CBC Project NO: CB005.3.12.001, Coordinator (Kasım 2023)
 • Get Together-Practical Tools for Youth Engagement - European Union Erasmus+ Strategic Partnership Programme, Coordinator (Şubat 2020)
 • Prevention of Risk For Sustainable Development of The Region, European Union Interreg –IPA CBC Project NO: CB005.11.047 (Aralık 2018)
 • Ileri Istatistiksel Analiz ve Uygulamali Sayisal Yöntemler Egitimi, Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi, Kalkinma Bakanligi, Baslangiç Tarihi: 10.10.2016, Bitis Tarihi : 24.11.2016, Tamamlandi.
 • Edirne Aktif Yaşlanma Merkezi, Trakya Kalkınma Ajansı Projesi, Koordinatör Yardımcısı (Haziran 2015)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Üretim Etkinliklerinin Belirlenmesi ve Verimlilik Karnelerinin Oluşturulması, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Danışman/Koordinatör.
 • İşsizlik ve Büyüme: Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Türkiye için Okun Katsayısı, Tübitak – Sobag 1001 Araştırma Projesi, Bursiyer, 2009.

Ödüller

 • 2nd. International Conference on Applied Economics and Finance " Best paper in the field of microeconomics", 5-6 December 2016, Girne American University, Girne/North Cyprus (Aralık 2016)
 • 2nd. International Journal of Health Administration and Education Congress Best Award Competition “Winner”, 26-27 March 2016, Gebze, Turkey (Mart 2016)
 • 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health - 2015, Best Review Award Competition, 2.'lik Ödülü: “Equity in Maternal Health Care Service Utilization: A Systematic Review for Developing Countries” (Eylül 2015)

Diğer

 • Atılgan, E. (2015). Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Değerlendirme Karnesi Etkinlik Skorları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlıkta Verimlilik Dergisi, s.14-23 (Şubat 2015)

» Verdiği Dersler

Dünya Sağlık Sistemleri Analizi

İktisada Giriş

Makro İktisat

Mikro İktisat

Sağlık Ekonomisi

Sağlık İstatistiği

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Verimlilik ve Etkinlik Analizi