» Biyografi

2009 Yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü dereceyle tamamladım. Ayrıca 2014 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulunu Yüksek Onur Derecesi ile bitirdim. 2010 yılında Trakya Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi programında  yüksek lisansa başladım. 2012 Yılında "Türk Kamu Yönetiminde Denetim Anlayışının Dönüşümü ve Ombudsmanlık Kurumu" başlıklı tezimi savunarak yüksek lisansımı tamamladım. 2013-2019 Yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimimi tamamladım. Doktora tez konum Mülki İdare Sistemi ve Vali Recep Yazıcıoğlu ile ilgilidir. 2019-2022 yılları arasında Trakya Üniversites İİBF'de araştırma görevlisi doktor olarak çalıştım. Mart 2022 doçentlik başvurusu sonrası ÜAK kararı ile doçent ünvanı almış bulunmaktayım. 2023 yılı itibariyle TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak görev almış bulunmaktayım.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Verdiği Dersler

Anayasa Hukuku

Bürokrasi Kuramları

İdare Hukuku

İdare Tarihi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi ve Denetim

Kamu Yönetimi ve Teknoloji

Kariyer Planlama

Liderlik ve Liderlik Kuramları

Mahalli İdareler

Yönetim Kuramları

Yönetim Psikolojisi