» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Girişimciliği Etkileyen Bir Faktör Olarak İş Yapma Kolaylığı Endeksi: Türk Dünyası Ülkeleri ve MIST Ülkeleri Karşılaştırılması (Ekim 2015)
  • Türk Dünyası Ülkelerinin G7 ve BRICS Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Sürdürülebilir Kalkınma Analizi (Eylül 2014)
  • Türk Dünyası Ülkelerinde Vergi Oranlarının Girişimcilik Faaliyetlerine Etkisi (Eylül 2014)
  • Girişimcilikte İnovasyonun Önemi Küresel Bir Analiz (Nisan 2014)
  • 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi "Kadın Girişimcilikte Cinsiyet Eşitsizliğinin Önemi Türk Dünyası Ülkeleri ile Mena ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırılması" (Ağustos 2012)
  • 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi "Gelişmekte Olan Ülkelerde Lojistik Sektöründe Girişimcilik Potansiyeli: Türk Dünyası ile G7 ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırılması" (Ağustos 2012)

» Verdiği Dersler

Hizmet Yönetimi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • Bireysel ve Toplu İş Hukuku

Makro Ekonomi

Mikro Ekonomi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ticaret Hukuku

Türk Vergi Sistemi

Üretim Yönetimi

Vergi Hukuku