» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Emirhan Kaya, "Oyun Kuramı Çerçevesinde Suriyeli Mülteci Krizi", Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, Ed. Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu, Transnational Press London, Londra 2017, ss. 157-176. (Ekim 2017)
  • Emirhan Kaya, Dış Politikada Değişim AKP Dönemi Türk Dış Politikası, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2016, ISBN: 978-3-659-91938-1. (Temmuz 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Merve Kaya-Emirhan Kaya, "Avrupa Birliği'nin Eski Yugoslav Ülkeleri ile İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), Derleyen: İbrahim Kamil, Nobel Yayıncılık, Ankara 2017, ss. 601-625. (Kasım 2017)
  • Emirhan Kaya, "Eski Yugoslavya Dışındaki Balkan Devletlerinin AB ile İlişkileri", Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), Derleyen: İbrahim Kamil, Nobel Yayıncılık, Ankara 2017, ss. 581-600. (Kasım 2017)