» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Keleş Özgenç, E. (2024). Evaluation using the SWAT model of the effects of land use land cover changes on hydrological processes in the Gala Lake Basin, Turkey. Environmental Quality Management, 1-15. https://doi.org/10.1002/tqem.22238 (Nisan 2024)
 • Özgenç E., Keleş E. and Töre G. Y. (2023), Assessment of biomarker-based ecotoxic effects in combating microplastic pollution - a review, Global NEST Journal, 26(1), 05398. https://doi.org/10.30955/gnj.005398 (Aralık 2023)
 • Rodriguez-Gonzalez, P.M., Abraham, E., Aguiar, F., Andreoli, A., Balezentiene, L.,....Keleş, E., ... et al (2022). Bringing the margin to the focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management. WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-WATER, 9(5), Doi: 10.1002/wat2.1604 (Kasım 2022)
 • Raska, P., Bezak, N., Ferreira, C., Kalantari, Z., Banasik, K., Bertola, M.,.... Keleş, E., .. et al. (2022). Identifying barriers for nature-based solutions in flood risk management: An interdisciplinary overview using expert community approach. Journal of Environmental Management, 310(114725), Doi: 10.1016/j.jenvman.2022.114725 (Mayıs 2022)
 • Polat, E., Keleş, E., Uzun. O.F., Gül. A., 2016. Sustainable Rafting Tourism Planning and Managament; An Example of Antalya-Köprüçay Rafting Area. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) 17, No:2 S;789-795. (Nisan 2016)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KELEŞ, E., ATİK, D., BAYRAK, G., 2018. Visual Landscape Quality Assessment in Historical Cultural Landscape Areas. European Journal of Sustainable Development. V (7)-3, p;287-300, ISSN: 2239-5938. (Eylül 2018)
 • ATİK, D., KELEŞ, E., BAYRAK, G., 2018. Unable to Inhale in an Historical Square, European Journal of Sustainable Development (2018), 7, 3, 274-286, ISSN: 2239-5938. (Eylül 2018)
 • BAYRAK, G., KELEŞ, E., ATİK, D., 2018. Estimation of Radioactivity Caused by Chemical Fertilizers on Trakya Sub-Region Soils and Its Potential Risk on Ecosystem, European Journal of Sustainable Development (2018), 7, 3, 413-424, ISSN: 2239-5938. (Eylül 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BAYRAK, G., KELEŞ, E., ÖLMEZ, Z., 2019.Edirne Kent Merkezinde Yeşil Altyapı Uygulanabilirliğinin İncelenmesi/ Investigation of Green Infrastructure Applicationability in Edirne City Center. XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 11 – 12 Nisan 2019 Trakya Üniversitesi, EDİRNE. (Nisan 2019)
 • GUL, A., KELEŞ, E., UZUN, O.F, 2018. Approach of Online Access to Inventory Data of Urban Trees with ArcGIS (Case of Isparta City). Worl Forum on Urban Forests, 27.11-01.12.2018, Mantova. (Kasım 2018)
 • TUĞLUER, M., GÜL, A., KELEŞ, E., UZUN, O.FARUK., 2017. Ecological Importance and Role in Carbon Sequestration of Urban Trees (In Case of Isparta Anadolu Neighborhood). International Symposium on New Horizons in Forestry-ISFOR2017, 18-20 October, Isparta. (Ekim 2017)
 • KELEŞ, E., ERASLAN, Ş., 2017. İklim Değişikliği ve Yeşil Altyapı Sistemleri, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül, Edirne. (Eylül 2017)
 • ERASLAN,Ş.,KELEŞ,E., 2017. Ekolojik Mimarlık ve Yeşil Binalar. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül, Edirne. (Eylül 2017)
 • GÜL, A., KELEŞ, E., UZUN, O.F., 2016. Doğa ve Peyzaj Farkındalığında Söylem ve Eylem Boyutu. Peyzaj Mimarlığı VI. Kongresi. 08-11 Aralık, Basım: Ocak 2017, Antalya. (Aralık 2016)
 • GUL, A., KELEŞ, E., UZUN, O.F., TÜRKER, B., 2016. Davraz Kayak Merkezinin Isparta Kentine Çok Yönlü Etkileri. International Winter Cities Symposium, s.1216-1231, 10-12 February, Erzurum. (Şubat 2016)
 • UZUN, O.F., GÜL,A., TÜRKER, H,B., KELEŞ, E., 2016. Soğuk İklim Koşullarında Kent Peyzajında Kullanılabilecek Bitki Türleri ve Bitkisel Tasarım Yaklaşımları. International Winter Cities Symposium, s.228-242, 10-12 February, Erzurum. (Şubat 2016)
 • GUL, A., CATAL, Y., POLAT, E., KELES, E., UZUN, O.F.,ORUCU, O.K., 2015. The Important of Urban Trees and Informations Systems (UTIS) Model Approach. Agriculture in an Urbanizing Society–Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs, 14-17 September., Roma, Italy. (Eylül 2015)
 • KELEŞ, E., GÜL, A., TUĞLUER, M., UZUN, Ö.F., 2014. Antalya- Köprüçay Rafting Merkezinin Turizm ve Rekreasyonel Yönden Mevcut Durum Analizi. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, s. 809- 819, 8-9-10 Mayıs, Kahramanmaraş. (Mayıs 2014)
 • GÜL, A., TOPAY, M., TUGLUER, M., KELEŞ, E., UZUN, Ö.F., 2014. Kent Ağaçlarının CBS Ortamında Envanteri ve 3 Boyutlu Olarak Oluşturulması. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, s. 797- 808, 8-9-10 Mayıs, Kahramanmaraş. (Mayıs 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ÖZGENÇ, E., KELEŞ, E. (2023). Major problems about membrane fouling in membrane bioreactors (MBRs) and the effect of foulant on membrane: A mini-review. Current Research in Engineering, Chapter 4, Gece Publishing. (Mart 2023)
 • Keleş, E. (2022). Edirne İli Merkez İlçesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişiminin İrdelenmesi, Trakya Üniversitesi’nin 40. Kuruluş Yıldönümü Armağan Kitabı, TRAKYA ARAŞTIRMALARI, Trakya Üniversitesi, Editör:Esin Benian, Tülay Canıtez, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 363, ISBN:121 (Aralık 2022)
 • Keleş, E., Uzun, O., (2022). Interpretation of Landscape Sensitivity and River Habitat Assessment Approaches Based on Cultural Landscape Elements: The Edirne Sarayiçi Case, Kitap Adı: Sustainability, Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design New approaches, solutions, applications, Peter Lang, Editör:Murat Özyavuz, Basım sayısı:1, ss, 986, ISBN:978-3-631-87642-8, (Aralık 2022)
 • KELEŞ, E., UZUN, O., 2022. Mekânsal Planlamada Doğal Süreçler ve Senaryo Yaklaşımlarının Türkiye ve Farklı Ülkelerde Kullanımı Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Güncel Yaklaşımlar, Gece Kitaplığı, ISBN 978-625-430-046-2, Ankara, Türkiye. (Mart 2022)
 • KELEŞ, E., UZUN, O., 2021. The Assessment Methods of River Habitats, Developments in Engineering and Architecture, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, ISBN:978-954-07-5200-6, Sofia, Bulgaria. (Mayıs 2021)
 • KELES, E., UZUN, O., 2020. Landscape Restoration in River and Wetland Ecosystems, Advances in Scientific Research: Engineering and Architecture, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, ISBN:978-954-07-5047-7, Sofia, Bulgaria. (Kasım 2020)
 • KELES, E., GUL, A., 2018. Rafting Tourism Strategic Action Plan Framework: The Köprüçay River Case. Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World. St. Kliment Ohridski University Press, p;311-328, Sofia. ISBN 978-954-07-4526-8 (Ekim 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GUL, A., KELEŞ, E., UZUN, OF.,2016. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerinin Yerleşke İçindeki Rekreasyonel Talep Ve Eğilimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1(1), s;26-43. (Nisan 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Özgenç Keleş, E., Kalaycı Kadak, M., Kalkan, N., Tekeli, E., Turan, E.S. (2024). Küresel İklim Değişikliği, İklim Uyum/Azaltım Süreçleri ve Peyzaj Planlama Temelinde Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin İrdelenmesi, III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı, 10-11 Mayıs, İstanbul. (Mayıs 2024)
 • UZUN, O., GÜLTEKİN, P., ÇOBAN, G., ÇALIŞKAN, E., KELEŞ, E., 2018. Türkiye’deki Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Korunan Alanlar Planlaması, Peyzaj Onarımı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Eğitiminin Öğrenci Odaklı Olarak İrdelenmesi. II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, 04-06 Temmuz, Düzce. (Temmuz 2018)
 • AKGÜL GOK, Z., ALAV, Z., KELEŞ,E., GÜL.,A., 2016. Türk Bahçe Sanatının Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına Yansımaları. I. Ulusal Pemkon Konferansı-Türk Bahçeleri. S:79-91, 23-25 Mayıs 2016, İstanbul. (Mayıs 2016)
 • KELEŞ, E., AKTEN, S., GÜL, A., AKTEN, M., 2014. Mermer Ocakları Yer Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi Yaklaşımı. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, s. 127- 139, 18-20 Eylül 2014, Isparta. (Eylül 2014)
 • UZUN, Ö.F., KELEŞ, E., TUĞLUER M., GÜL, A., 2014. Peyzaj Onarımı ve Tasarım Projesi Kapsamında 3 Boyutlu Görselleştirme Yaklaşımları, Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, s. 301-312, 18-20 Eylül 2014, Isparta. (Eylül 2014)
 • AKTEN, S., AKTEN, M., GÜL, A., KELEŞ, E., 2014. Jeotekstillerin Peyzaj Onarımında Kullanım Olanakları. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, s. 178- 190, 18-20 Eylül 2014, Isparta. (Eylül 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • KELEŞ, E., 2016. Tezhip Sanatında Bahçe Bitkileri. 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Sergi çalışması, s: , 3-5 Kasım 2016, Antalya. (Kasım 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • KELEŞ, E., GÜL, A., ERASLAN, E., UZUN, Ö., TÜRKER, H.B., 2017. Kent İmar Planları ve Kentsel Tasarımda Yaşanan Mevcut Sorunlar ve İrdelenmesi. Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler: Kent ve Kentsel Dönüşüm, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-605-9454-04-9, Isparta. (Eylül 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Environmental Impact Assessment Review, SCI-SCIE (Mayıs 2024)
 • Journal of Environmental Management,SCI-SCIE (Mayıs 2024)
 • Journal of Environmental Management,SCI-SCIE (Nisan 2024)
 • Environmental Impact Assessment Review, SCI-SCIE (Nisan 2024)
 • Environmental Impact Assessment Review, SCI-SCIE (Nisan 2024)
 • Journal of Environmental Management,SCI-SCIE (Nisan 2024)
 • Journal of Environmental Management,SCI-SCIE (Mart 2024)
 • Journal of Environmental Management,SCI-SCIE (Mart 2024)
 • Turkish Journal of Forestry, TR Dizin (Şubat 2024)
 • KAPU Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi (Kasım 2023)
 • Journal of Environmental Management,SCI-SCIE (Temmuz 2023)
 • Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, SCI (Temmuz 2023)
 • Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, TR Dizin (Nisan 2023)
 • Journal of Protected Areas Research (Mart 2023)
 • Journal of Environmental Management, SCI-SCIE (Temmuz 2022)

Projeler

 • TUBİTAK 1001-110Y301, Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli, Proje Araştırmacısı, 2013-2015.
 • Antalya-Köprüçay Rafting Merkezinin Mevcut Durum Analizi ve Çözüm Önerileri, S.D.Ü BAP 3929-YL1-14 Nolu Proje, 2013-2015.
 • Ekoturizmde Yeni Meslekler: Isparta Üzerine Örnek Bir Çalışma, Inspring new vocations in eco-tourism: A case study for Isparta, T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı, 2014-2015, Isparta. Proje Araştırmacısı

Ödüller

 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2022. Başvuru Numarası: 526116 (Mayıs 2022)

Diğer

 • XIV. Uluslararası Sinan Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği (Şubat 2024)
 • Uluslararası İkili İşbirliği Proje Hazırlama Eğitimi, Atatürk Üniversitesi (Nisan 2022)
 • Korunan Doğal Alanların Bütüncül Planlama&Tasarım Süreçleri Eğitimi (Haziran 2021)
 • Eğitimcilerin Eğitimi Semineri-Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ocak 2021)
 • TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Eylül 2019)
 • II. Kültür Mirası Atölyesi- Bir Osmanlı Kenti Edirne’nin Suları ve Su Yapıları, 17-21 Eylül 2018, Edirne. (Eylül 2018)
 • Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2018 Yılı Toplantısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 03-05 Mayıs 2018, Van. (Mayıs 2018)
 • T.Ü Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Avlu ve Yakın Çevresi Peyzaj Tasarımı Fikir Projesi ve Öğrenci Çalıştayı "GEÇMİŞİ OKUMAK, GELECEĞİ DOKUMAK" 14-18 Nisan 2018, Edirne (Nisan 2018)
 • “Doğal Ekosistemler İçin Cbs ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” Tübitak 2229 BİDEP, Antalya (Mart 2018)
 • Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Karma Sergisi, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü (Minyatür) (Kasım 2017)
 • Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Karma Sergisi, Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü (Tezhip) (Kasım 2016)

» Verdiği Dersler

Bahçe ve Peyzaj Sanat Tarihi

Coğrafi Bilgi Sistemleri I-II

Ekoturizm

Kırsal Peyzaj Planlama

Meslek Etiği

Peyzaj Analiz ve Değerlendirme

Peyzaj Onarım Tekniği

Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri

Peyzaj Tasarım Projesi I-II

Peyzaj Tasarım Projesi V-VI-VII

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik ve İmar Uygulamaları