» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Türkçeye Etkileri”, Deniz Mertkan Gezgin, Emel Silahsızoğlu, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), Volume 7, Issue 1. (Ocak 2016)
  • “Türkçe Dersinde Yazın Eğitimi Sürecinde Kuramlardan Yararlanma”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 10. (Temmuz 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa-Ukraine, "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı bildiri (Ağustos 2017)
  • 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne-Türkiye, "Masalların Türkçe Eğitiminde Kullanımına Bir Örnek" başlıklı bildiri (Mayıs 2016)
  • 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne-Türkiye, “Türkçe Dersinde Üst Düzey Bilişsel Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eğitim Durumu Örneği” başlıklı bildiri. (Ekim 2014)
  • 6. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Ohrid-Makedonya, “Creative Drama in Literary Education” başlıklı bildiri. (Eylül 2011)
  • ICANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara-Türkiye, “Metin Tahlil Yöntemleri ve Bir Uygulama Örneği” başlıklı bildiri. (Eylül 2007)

» Verdiği Dersler

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri II

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

Türkçe Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme