» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Boranbayeva, T., Karadeniz, F. & Yılmaz, E. 2014. Effect of Storage on Anthocyanin Degradation in Black Mulberry Juice and Concentrates. Food and Bioprocess Technology, 7 (7), 1894-1902.
 • Yilmaz, E. and Karadeniz, F. 2014. Effect of storage on the bioactive compounds and antioxidant activity of quince nectar. International Journal of Food Science & Technology, 49, 718-725.
 • Yilmaz, E. and Bagci, P.O. 2018. Production of phytotherapeutics from broccoli juice by integrated membrane processes. Food Chemistry, 242, 264-271.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • YILMAZ, E., BAGCI, P.O., "Concentration of Hardaliye by osmotic distillation process." 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Bosna Herzegiova, Poster bildiri. (Ekim 2015)
 • Damar, I. and Ograsici. E. (2011). Applications of supercritical fluid extraction in food industry. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Cesme, Turkey. (Poster Sunum) (Mayıs 2011)
 • Damar, I., Ograsici, E. and Bulut. S. (2011). Novel thermal food processing technologies. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Cesme, Turkey. (Poster Sunum) (Mayıs 2011)
 • Ograsici, E. and Damar, I. (2011). Environmental impact of the novel food technologies, NAFI 2011 International Food Congress "Novel Approaches in Food Industry", 26-29 Mayıs, Çeşme, İzmir, Türkiye. (Mayıs 2011)
 • Oğraşıcı E., Damar I., Güleç H.A. (2011). Application of high pressure processing and pulsed electric field technologies in food processing, NAFI 2011 International Food Congres “Novel Approaches in Food Industry”, 26-29 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir, Türkiye (Mayıs 2011)
 • Oğraşıcı, E. and Karadeniz, F. (2010). Ayva nektarında depolama süresince esmerleşme reaksiyon kinetiğinin belirlenmesi. Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ, Türkiye. (Nisan 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Yilmaz, E. and Bagci, P.O. 2017. Ozmotik Distilasyon ile Brokoli Suyu Konsantresi Üretimi. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İstanbul/Türkiye. (Eylül 2017)
 • Yılmaz, E. ve Bağcı, P.O. (2016). Hardaliyenin Ozmotik distilayon ile Konsantrasyonu: Akı Profili ve Fenolik Madde Miktarına Etkisi. 12. Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016, Edirne (Poster Sunum-Özet) (Ekim 2016)

Projeler

 • Araştrımacı, TUBAP 2015/160 (Devam ediyor)
 • Araştırmacı, TUBAP 2015/21 (Devam ediyor)
 • Araştırmacı, Enstrümental Analiz Yöntemleri ile Kaliteli ve Güvenli Gıda Üretiminde Önemli Gıda Bileşenlerinin Nitel ve Nicel Olarak Analizi, TÜBAP, Proje No: 2012-213, Tamamlandı. (Nisan 2012).

» Verdiği Dersler

GDM 311 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

GDM 321 Gıda Analizleri-I

 • Laboratuvar uygulamaları

GDM 415 Gıda Analizleri-II

 • Laboratuvar uygulamaları