» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • E. G. GÖNENÇ, “Eco Tourism Marketing andPromoriver Project: Perspectives From University Students in Edirne, Turkey”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-EdirneEdirne, Turkey, edirne-TÜRKIYE
  • E. G. GÖNENÇ, “Eco Tourism Marketing andPromoriver Project: Perspectives From University Students in Edirne, Turkey”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-EdirneEdirne, Turkey, edirne-TÜRKIYE

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • E. G. GÖNENÇ, TURIZM EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN TURIZM SEKTÖRÜNDEKI MEVCUT DURUMU: T.Ü. UBYO MEZUNLARI ÜZERINDE BIR ARASTIRMA, TRAKYA ÜNIVERSITELER BIRLIGI 2. LISANSÜSTÜ ÖGRENCI KONGRESI, edirne-TÜRKIYE