» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Hortacsu, N. & Erturk, E.M. (Oct. 2003). Women and Ideology: Representations of Women in Religious and Secular Turkish Media. Journal of Applied Social Psychology, 33(10), 2017-2039. (Ekim 2003)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çüçen, A.K. & Ertürk, E. M. (Güz, 2008). Soyut Düşünmede Mantık ve Matematik Bilgisinin Yeri. Kaygı, 11, 247-268.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ertürk, E. M., & Afşin, B. (2012). “Housewives’ Attitudes Towards Women’s Participation in Work Life: An Evaluation Based on System Justification Theory.” 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17-21 June, Bursa. (Haziran 2012)
 • Tosun, P. & Ertürk, E. M. (2011). “Social Capital in Online and Offline Environments and Their Associations with Personality.” The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, İstanbul. (Temmuz 2011)
 • Ertürk, E. M., Cakal, H., & Hewstone, M. (2011). “Collective Action, Intergroup Contact and Mediating Role of Relative Deprivation and Group Power among Social Groups: The Turkish Context.” The 12th European Congress of Psychology, 4-8 July, İstanbul. (Temmuz 2011)
 • Ertürk, E. M., Cakal, H., & Hewstone, M. (2011). “Collective Action Tendencies among Members of Religious and Secular Groups: Group Efficacy, Relative Deprivation, Group Esteem Threat among Social Groups; The Turkish Context.” Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), 9-12 July, İstanbul. (Temmuz 2011)
 • Ertürk, E. M. (2010). “Conflict Management Styles and Job Satisfaction Relations Among Voluntary Health Workers.” 9th Conference of European Academy of Occupational Health Psychology, 29-31 March, Roma, Italy. (Mart 2010)
 • Yıldız, S. & Ertürk, E.M. (2007) “Bullying among Employees in Private Sector in Turkey”. The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology, 10 May, Stockholm, Sweden. (Mayıs 2007)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ertürk, E. M. (2010). “Gönüllü Sağlık Çalışanları Arasında Çatışma Yönetimi Stilleri ve Performans İlişkisi.” 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin. (Nisan 2010)
 • Ertürk, E.M. & Yıldız, S. (2008, 31 Ekim) “Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Kampusu Değerlendirmesi: Bir Kullanıcı Memnuniyeti Çalışması”. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sözlü sunulan ve tam metin olarak kongre kitabında yayımlanan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. (Ekim 2008)
 • Çelen, N. & Ertürk, E.M. (2004) “Bilgisayar Oyunlarına Düşkünlüğün Bağlanma Davranışı ve Akran Grubu Uyumu Açısından Yeğerlendirilmesi”. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’nde sözlü sunulan ve kongre kitabında tam metin yayınlanan bildiri (Ed. M. Artar). Ankara Üniv. Yayınları, Ankara.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ertürk, E. M. (2016). Albert Bandura, Öğrenmenin Psikolojisi kitabında bölüm. Olson, M. H. ve Hergenhahn, B. R. Çev. Editörü: M. Şahin, (Orijinal Adı: Theories of Learning, 9. basımdan çeviri) Ankara: Nobel. ISBN: 978-605-320-515-9 (Ekim 2016)
 • Ertürk, E. M. (2016). Toplumsal Cinsiyet. Davranış Bilimleri, Kitap bölümü, Ed. M. Zencirkıran. Bursa: Dora. (ISBN: 978-605-9666-43-5) (Eylül 2016)
 • Ertürk, E. M. (2012). Örgütlerde Çatışma. Editör: M. Zencirkıran, Örgüt Sosyolojisi kitabında bölüm, Bursa: Dora yayınevi. (ISBN: 978-605-4485-57-4)

Editörlük / Yayınlama

 • Ertürk, E. M. (2016). Edward Chace Tolman, Öğrenmenin Psikolojisi kitabında bölüm editi. Olson, M. H. ve Hergenhahn, B. R. Çev. Editörü: M. Şahin, (Orijinal Adı: Theories of Learning, 9. basımdan çeviri) Ankara: Nobel. ISBN: 978-605-320-515-9 (Ekim 2016)
 • Ertürk, E. M. (2016). Jean Piaget, Öğrenmenin Psikolojisi kitabında bölüm editi. Olson, M. H. ve Hergenhahn, B. R. Çev. Editörü: M. Şahin, (Orijinal Adı: Theories of Learning, 9. basımdan çeviri) Ankara: Nobel. ISBN: 978-605-320-515-9 (Ekim 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeliği. (Nisan 2014)
 • Journal of Applied Social Psychology

» Verdiği Dersler

ECZ113 Davranış Bilimleri

ITB105 Psikolojiye Giriş (İkinci Öretim)

ITB105 Psikolojiye Giriş (Örgün Öğretim)

İTB705 Sosyal Psikoloji Tarihi (Yüksek Lisans)

SOS107 Sosyal Psikoloji (Eğitim Fakültesi)

Tıp Fakültesi Dikey Koridor Derleri