» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yiıldız,E., Ulker-Demirel, E. "Measuring the Effects of Brand Authenticity Dimensions on Word-Of-Mouth Marketing Via Brand Image Using Structural Equation Modeling", International Journal of Business and Social Science, Vol. 8, No. 3 (Mart 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ulker-Demirel, E. and Demirel, E. "Sharing Economy And Collaborative Consumption For Economic Sustainability", 8th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Mount Allison University, Sackville/Canada (Temmuz 2017)
 • Ulker Demirel, E. "Finansal Bir Yatırım Aracı Olarak Sanat ve Türk Sanat Piyasası", International Congress on Economic Researches and Financial Markets, Edirne, Turkey (Mayıs 2017)
 • Ulker-Demirel, E. & Akyol, A. "Movie Industry & Marketing Concept" 2nd International Conference of Development and Economy, Thessaloniki, Greece. (Haziran 2016)
 • Ulker, E., ‘’Sly Face Of Sport Organizations: Ambush Marketing’’; 4th International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Alanya, Turkey. (Nisan 2012)
 • Ulker, E., ‘’Marketing Ethics in terms of Promotional Activities’’, 3rd International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Cappadocia, Turkey. (Haziran 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ulker-Demirel, E. & Demirel, E. "Green Marketing and Stakeholder Perceptions". Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, IGI GLOBAL: USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-9723-2.ch004 (Şubat 2016)
 • Ulker-Demirel, E., "Relationship Between Movie Industry and Marketing With Respect To Cultural Economy", Chapter 28, ''Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing'', IGI Global: USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-6635-1 (Ocak 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ülker-Demirel, E. & Yıldız, E. "Marka Özgünlüğünün, Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri: Bilgisayar Markaları Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 44(21). (Temmuz 2015)
 • Gonenc Guler, E. and Ulker, E., Political Marketing and a Case Study: Barack Obama’, 2010, E-Journal of New World Sciences Academy, 5, 2, 93-107.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ulker-Demirel, E. & Yıldız, E. "Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi ". 20. Ulusal Pazarlama Kongresi- Eskişehir. (Haziran 2015)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD)

Diğer

 • Sanat ve Sanat Pazarlaması - Konuşmacı / TRKPA TV (Türkiye Pazarlama Akademisyenleri ve Uygulamalacıları Televizyonu) (YouTube) (Mart 2015)

» Verdiği Dersler

Dijital Çağda İşletmeler

Medya, Değişen Tüketici ve Pazarlama

Pazarlama İlkeleri

Pazarlamada Dijital Çağ

Sanat Pazarlaması

Seminer (Yüksek Lisans)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Tüketici Davranışı

Turizmde Tüketici Davranışı (Yüksek Lisans)

Uluslararası Pazarlama