» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ulker-Demirel, E. & Ciftci, G. (2020). A systematic literature review of the theory of planned behavior in tourism, leisure and hospitality management research, Journal of Hospitality and Tourism Research, 43, 209-219. (Haziran 2020)
 • Ulker-Demirel, E.; Yuruk-Kayapinar, P. & Kayapinar, O. (2021). "The role of consumer ethnocentrism on boycott behaviour: What if a domestic business behaves egregiously?", Canadian Journal of Administrative Sciences, https://doi.org/10.1002/cjas.1600 (Early View)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ulker-Demirel, E. & Yildiz, E. (2020). The Effects of Audience's Attitudes on Actor, Character, Movie and Product Placement on the Brand Attitude, Istanbul Business Research, Vol. 19 (2). (ESCI - Emerging Sources Citation Index). (Kasım 2020)
 • Ülker-Demirel, E. (2020).Yabancı Turistlerin Unutulmaz Turizm Deneyimleri Üzerine Netnografik Bir Araştırma: Gelibolu Yarımadası Örneği, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, 9 (1), 67-90. (Haziran 2020)
 • Ulker-Demirel, E., Akyol, A. and Golbasi Simsek, G., "Marketing and Consumption of Art Products: The Movie Industry", Arts and the Market, Vol. 8, Iss. 1, ISSN: 2056-4945 (ESCI - Emerging Sources Citation Index) (Mart 2018)
 • Yiıldız,E., Ulker-Demirel, E. "Measuring the Effects of Brand Authenticity Dimensions on Word-Of-Mouth Marketing Via Brand Image Using Structural Equation Modeling", International Journal of Business and Social Science, Vol. 8, No. 3 (Mart 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ulker-Demirel, E., "Arts as A Consumption Good and It Is Relations with Marketing: A Literature Review", XVI. International Association of Social Science Research, Prizren, Kosova. (Mayıs 2018)
 • Ulker-Demirel, E.; Yıldız, E. "Audience Evaluations and Attitudes Toward Product Placement", 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Vienna, Austria. (Mayıs 2018)
 • Ulker-Demirel, E. and Demirel, E. "Sharing Economy And Collaborative Consumption For Economic Sustainability", 8th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Mount Allison University, Sackville/Canada (Temmuz 2017)
 • Ulker Demirel, E. "Finansal Bir Yatırım Aracı Olarak Sanat ve Türk Sanat Piyasası", International Congress on Economic Researches and Financial Markets, Edirne, Turkey (Mayıs 2017)
 • Ulker-Demirel, E. & Akyol, A. "Movie Industry & Marketing Concept" 2nd International Conference of Development and Economy, Thessaloniki, Greece. (Haziran 2016)
 • Ulker, E., ‘’Marketing Ethics in terms of Promotional Activities’’, 3rd International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Cappadocia, Turkey. (Haziran 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ulker-Demirel, E., "The Features of New Communication Channels and Digital Marketing", in Handbook of Research on Narrative Advertising (Ed. Recep Yilmaz), IGI GLOBAL: USA. (Haziran 2019)
 • Ulker-Demirel, E., "Changing Generations, Changing Consumers and Transformation of Advertising Narrative", in Handbook of Research on Narrative Advertising (Ed. Recep Yilmaz), IGI GLOBAL: USA. (Haziran 2019)
 • Ulker-Demirel, E., "Development of Digital Communication Technologies and the New Media", in Handbook of Research on Narrative Advertising (Ed. Recep Yilmaz), IGI GLOBAL: USA. (Haziran 2019)
 • Ülker-Demirel, E. (2019). Zaman İçinde Markaları Yönetmek. Stratejik Marka Yönetimi-Marka Sermayesinin İnşası, Ölçümü ve Yönetimi (Çeviri Ed. Doç. Dr. Aykan Candemir). Nobel Akademik Yayıncılık (Şubat 2019)
 • Ulker-Demirel, E. & Demirel, E. "Green Marketing and Stakeholder Perceptions". Handbook of Research on Waste Management Techniques for Sustainability, IGI GLOBAL: USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-9723-2.ch004 (Şubat 2016)
 • Ulker-Demirel, E., "Relationship Between Movie Industry and Marketing With Respect To Cultural Economy", Chapter 28, ''Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing'', IGI Global: USA, DOI: 10.4018/978-1-4666-6635-1 (Ocak 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ulker-Demirel, E. Ülke İmajının Satın Alma İstekliliği Üzerindeki Etkisinde Tüketici Yakınlığı, Ürün- Ülke İmajı ve Ürün Yargılarının Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1225-1238. (Haziran 2020)
 • Demir, S. ve Ulker-Demirel, E. (2019). Bir Deneyimi Unutulmaz Kılan Unsurlar Nedir? Unutulmaz Turizm Deneyimi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (2), 661-682. (Aralık 2019)
 • Çokbilen-Erdoğan, E., Ülker-Demirel, E., Yıldız, E. (2018). Turistik Tatminin Destinasyon Imajı ve Subjektif Bilgi Aracılığıyla Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerindeki Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi, Öneri Dergisi, 13 (50), pp. 211-228. (Temmuz 2018)
 • Ülker-Demirel, E. & Yıldız, E. "Marka Özgünlüğünün, Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri: Bilgisayar Markaları Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 44(21). (Temmuz 2015)
 • Gonenc Guler, E. and Ulker, E., Political Marketing and a Case Study: Barack Obama’, 2010, E-Journal of New World Sciences Academy, 5, 2, 93-107.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ulker-Demirel, E. & Yıldız, E. "Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi ". 20. Ulusal Pazarlama Kongresi- Eskişehir. (Haziran 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ülker-Demirel, E. (2021). Reklamda Yaratıcılık ve Tasarım. Reklamcılığın Evrimi –Kavramlar, Süreç ve Yeni Yönelimler (Ed. Eda Erdoğan, Nesrin Tan Akbulut, Duygu Talih Akkaya). Gazi Kitabevi: Ankara. (Eylül 2021)
 • Ülker-Demirel, E. (2021). Sosyal Medya Platformları (Sosyal Medyada Pazarlamanın Gücü, Kavramlar, İşleyiş ve Güncel Yaklaşımlar, Ed. Talih Akyaka, D. & Özhan, Ş.), Gazi Kitabevi: Ankara. (Ağustos 2021)
 • Ülker-Demirel, E. ve Uzun, Ö. (2018). Postmodern Pazarlama, Pazarlamada Güncel Gelişmeler (Ed. Altuğ, N. ve Özhan, Ş.). Nobel Yayıncılık: Ankara. (Aralık 2018)
 • Ülker-Demirel, E. (2018). Sanat Pazarlaması, Pazarlamada Güncel Gelişmeler (Ed. Altuğ,N ve Özhan, Ş.). Nobel Yayıncılık: Ankara. (Aralık 2018)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Turgay ŞERMET, "Covid-19 Pandemisinin Müşteri Deneyimi Üzerine Etkisi: Turistlerin Bakış Açısından Otel İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme" (Kasım 2021)
 • Esra KURT, "Turizm Destinasyonlarındaki Yerel Halkın Gözünden Kalabalık ve Aşırı Turizm: Bozcaada Örneği" (Ekim 2021)
 • Süreyya ÖZÇELİK, "Tüketici Düşmanlığı ve Etnosentrizmin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisine Yönelik Turizm Literatürü Kapsamında İçerik Analizi" (Ekim 2021)
 • Damla KAHRAMAN YUMURTACI, Türkiye'de Deneyim Kavramına Yönelik Olarak Turizm Alanında Yayınlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi (Mart 2021)
 • Nteria FERAT OGLOU, Etkinlik Turizmi Kapsamında Ziyaretçilerin Etkinliklere Katılım Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma: İskeçe Festivali Örneği. (Eylül 2020)
 • Gülsever İLYASOĞLU, Duyusal Öğelerin Algılanan Değer ve Satın Alma Sonrası Davranışları Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (Ocak 2019)
 • Seda DEMİR, Kuşaklar Açısından Unutulmaz Turizm Deneyimleri Algısının Satın Alma Sonrası Davranışlar Üzerindeki Etkisi (Temmuz 2018)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD)

Yapılan Hakemlikler

 • Beykoz Akademi Dergisi (Ocak 2019)
 • Arts and the Market (ESCI) (Kasım 2018)
 • Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (Ekim 2018)
 • Journal of Business Research - Turk / İşletme Araştırmaları Dergisi (ISARDER) (Eylül 2018)
 • 23. Ulusal Pazarlama Kongresi - Hakemlik (Haziran 2018)
 • Istanbul Business Research (ESCI) - (2020)

Ödüller

 • TUBİTAK - Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) - "A systematic literature review of the theory of planned behavior in tourism, leisure and hospitality management research" Makalesi UBYT Kapsamında Teşvik Edilmiştir.
 • Highly Commended in the 2019 Emerald Literati Awards (Emerald Publishing) - Marketing and Consumption of Art Products: The Movie Industry (Arts and the Market, 2018) Makalesi İle (Ağustos 2019)

Diğer

 • Sanat ve Sanat Pazarlaması - Konuşmacı / TRKPA TV (Türkiye Pazarlama Akademisyenleri ve Uygulamalacıları Televizyonu) (YouTube) (Mart 2015)

» Verdiği Dersler

Bilimsel Makale Yazımı ve Yayın Etiği (Doktora)

Dijital Çağda İşletmeler

Medya, Değişen Tüketici ve Pazarlama

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama Yönetimi

Pazarlamada Dijital Çağ

Reklam Yönetimi (Yüksek Lisans)

Sanat Pazarlaması

Seminer (Yüksek Lisans)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Tüketici Davranışı

Turizmde Tüketici Davranışı (Yüksek Lisans)

Uluslararası Pazarlama

» Duyurular

24 Temmuz 2020 » PAZARLAMA İLKELERİ DERSİ-BÜTÜNLEME ÖDEV LİNKLERİ

24 Temmuz 2020 » ULUSLARARASI PAZARLAMA BÜTÜNLEME ÖDEV LİNKLERİ