» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,YILMAZ FINDIK LEYLA,ÖZBERK EREN HALİL Dezavantajlı Yüksek Başarılı Öğrencilerin Okul ve Öğrenci Düzeyinde Matematik Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim (Mart 2017)
 • Cavanaugh S Austin,Heiser Ciji A,Hoeve Karen B,ÖZBERK EREN HALİL,Patton Elizabeth A,Stockdale Myrah R,Sessoms John C,ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,Wood Claire (2017). Software Review of flexMIRT Version 3.5. Applied Psychological Measurement (Ocak 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ (2017). Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 71-71.
 • ÖZBERK EREN HALİL,ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ (2016). Üstün Yetenekli Çocukları Belirlemede Öğretmen Öncelikleri: İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 119-137.
 • Çırak Gülçin,ŞAHİN SARKIN DÖNDÜ BAHAR,ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,ERİŞ HASIRCI HAYRİYE MERVE (2014). 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 4(1), 83-95.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • ÖZBERK EREN HALİL,ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ (2013). Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. 4. International Conference on New Trends in Education and Their Implications
 • ÖZBERK EREN HALİL,ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ (2012). Yeni Program Geliştirme Anlayışına Dayalı Olarak Geliştirilen Ölçme ve Değerlendirme Dersi Programı: Yükseköğretim Modeli. ODTÜ Uygulamalı Eğitim Kongresi
 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,DOĞAN NURİ (2013). Examining the Results of Different Models Used in Multitrait Multimethod Analysis. The 78th Annual Meeting of Psychometric Society
 • ÖZBERK EREN HALİL,ACKERMAN TERRY,LUECHT RICHARD M,ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ (2016). Multidimensional Test Design Approach for Ability Estimation in Adaptive Testing. International Meeting of Psychometric Society 2016
 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,Gümüş Hülya,Şahin Ayşe Meliha (2017). Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Uygulamalı ve Teorik Eğitimi Değerlendirme: Uyum Düzeyi Üzerine Bir Çalışma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÖZBERK EREN HALİL,ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ (2012). Yükseköğretimde İhtiyaç Analizi Tekniğine Dayalı Program Geliştirme Çalışması: Ölçme ve Değerlendirme Dersi Modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 216-225
 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,DOĞAN NURİ (2014). Çoklu Özellik-Çoklu Yöntem Analizlerinde Kullanılan Farklı Modellere İlişkin Sonuçların İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 43-61.
 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,Koç Nizamettin (2017). WÇZÖ-IV Maddelerinin Cinsiyet ve SosyoEkonomik Düzey Açısından İşlev Farklılığının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 112-127.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ (2014). Tutuklu ve Hükümlülerin Saldırganlık Öfke Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. Adli Sosyal Hizmet Sempozyumu
 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,Şahin Ayşe Meliha (2014). Nitelikli İnfaz ve Koruma Memuru: İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçekleme Çalışmasına Bir Örnek. Adli Sosyal Hizmet Sempozyumu
 • ÜNSAL ÖZBERK ELİF BENGİ,YILMAZ FINDIK LEYLA,ÖZBERK EREN HALİL (2016). Dezavantajlı Yüksek Başarılı Öğrencilerin Okul ve Öğrenci Düzeyinde Matematik Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi