» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Synthesis, spectroscopic and spectrophotometric study of BODIPY appended crown ether sensor for ion detection (Temmuz 2016)
 • New NO donor ligands and complexes containing furfuryl or crown ether moiety: syntheses, crystal structures and tautomerism in ortho-hydroxy substituted compounds as studied by UV-vis spectrophotometry” J Mol. Struct:
 • Double-Armed Benzo-15-crown-5 Ligands and Complexes and Single Crystal Structure Determination (Aralık 2013)
 • Syntheses, spectroscopic characterization and metal ion binding properties of benzo-15-crown-5 derivatives and their sodium and nickel(II) complexes
 • “Syntheses, spectroscopic and crystallographic characterizations of 4-nitrobenzyloxy derivatives and benzofurans from ortho-substituted benzaldehydes and 4-nitrobenzylbromide”, Structural Chemistry, 21, 837-845 (2010).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Zeliha Hayvalı, Cemal Şenol, Duygu Şahin, Öznur Şener, Serhat Koçoğlu “Benzo-15-crown-5 containing “NO” donor ligands and complexes: synthesis and tautomerism ortho-hydroxy substituted compounds” International Conference on New Trends in Chemistry (ICNTC 2015) Sharjah, DUBAI, 2015
 • Duygu Şahin , Yasemin Süzen, and Zeliha Hayvalı “Crystal Structure Determination of Double‐Armed [3‐({16‐[(4‐Aminophenoxy)Methyl] ‐2,3,5,6,8,9,11,12‐Octahydro‐1,4,7,10,13-BenzopentaOxacyclopenta decine‐15‐yl} Methoxy)Phenyl]Amine-o‐Aminbenzo-15Crown-5”, 32th European Congress on Molecular Spectroscopy, 2014.
 • Zeliha Hayvalı, Hakan Dal, Pınar Köksal, Duygu Şahin, and Tuncer Hökelek, “Synthesis, spectroscopic and crystallographic characterizations of 4-nitrobenzyloxy derivative and benzofuran from o-vanillin and 4-nitrobenzyl bromide” The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11ICCA), Luxor, Egypt, (2010).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SYNTHESIS OF COUMARINE SUBSTITUTED CROWN ETHER COMPOUNDS AND INVESTIGATION OF FLUOROIONOPHORE BEHAVIOURS (Ağustos 2016)
 • Crown Eter İçeren BODİPY Bileşiğinin Sentezi, Spektroskopik ve Spektrofotometrik Özelliklerinin İncelenmesi”, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale
 • “ Crown Eter İçeren Floroiyonoforlar ve Metal Seçicilikleri”, 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat
 • Şahin D., Hayvalı Z. “Crown Eter İçeren Çift Kollu İmin Ligandlarının Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” Duygu ŞAHİN, Zeliha HAYVALI, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010. (Haziran 2010)
 • Şahin D., Hayvalı Z. “Nitro ve Amin Sübstitüe Crown Eterler ve Sodyum Kompleksleri”, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, 2010. (Mayıs 2010)

Projeler

 • Farklı Sübstitüe Gruplar İçeren Yeni Crown Eter Ligandlarının ve Komplekslerinin Sentezi ve Floroiyonofor Davranışlarının İncelenmesi, TÜBİTAK TBAG , 113Z523, 2013.
 • Benzo-15-crown-5 İçeren Yeni İmin Bileşiklerinin, Alkali ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Kompleksleşme ve Tautomerik Dengelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK TBAG-210T122, 2010.
 • Yeni taç eter türevi ligandlar, alkali, toprak alkali ve geçiş metal kompleksleri; sentez, karekterizasyon, ve kompleksleşme özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK TBAG-109T034, ,2009.

» Verdiği Dersler

analitik kimya I

analitik kimya II

bitki ve toprak analizleri

bitkisel yağ endüstrisi atıklarının değerlendirilmesi

genel kimya I

genel kimya II

kimya teknolojileri