» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B, Kınıcı E & Şen A. (2017). Nurses’ perceptions of spiritual care and attitudes toward the principles of dying with dignity: A sample from Turkey. Death Studies, 41(3): 180-187.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gürdoğan EP, Kurt D, Aksoy B. ''Relationship Between Personal Values and Profession Section of First Year Nursing Students'', Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017, Edirne. (Poster Bildiri) (Kasım 2017)
 • Bitek DE, Kurt D, Dilek F. ''Attitudes of First-Year Students to Nurses in Caregiving Roles and Associated Factors'', Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017, Edirne. (Poster Bildiri) (Kasım 2017)
 • Ünsar S., Erol Ö., Kurt D., Bitek DE., Dilek F. “Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”, International Congree on Nursing, 16-18 Mart 2017, Antalya. (Sözel Bildiri) (Mart 2017)
 • Şen A., Kurt D., Mutlu B., Akın F. “Health Tourism: Sample for Edirne Government Hospital General Secretary”, 6st International Congress on Healthcare Management, 16-19 Aralık 2015, Antalya. (Sözel Bildiri) (Aralık 2015)
 • Kurt D., Ecevit Alpar Ş. “Effect of Music Therapy On Feeling of Loneliness In The Elderly People Living In Nursing Home”, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 Mayıs 2014, Edirne. (Poster Bildiri) (Mayıs 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, Trakya Unıversity Instıtute of Health Science, 23-25 November 2017, Edirne.
 • 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Trakya Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2014, Edirne.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetinkaya Uslusoy E., Paslı Gürdoğan E., Kurt D. (2016). Hemşirelerde Mesleki Benlik Saygısı ve Meslektaş Dayanışması. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:7, Sayı:1, S:29-35.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Uslusoy EÇ., Gürdoğan EP., Kurt D. “Yoğun Bakım Hemşirelerinde Meslektaş Dayanışması ve Bakıma Etkisi”, 4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum. (Sözel Bildiri). (Mayıs 2017)
 • Gürdoğan EP., Kurt D., Uslusoy EÇ. “Hemşirelerde İş Yaşamı Kalitesinin Mutluluk Üzerine Etkisi”, 4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum. (Sözel Bildiri). (Mayıs 2017)
 • Gürdoğan EP., Kurt D., Dağlı İN. “Farklı Kuşak Hemşirelerde Bireysel Yenilikçilik ve Mesleki İmaj’’ 16.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 27-28 Nisan 2017, İstanbul. (Sözel Bildiri) (Nisan 2017)
 • Kurt D., Tuna G. “Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların Diyabet Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi”, 52.Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya. (Poster Bildiri) (Nisan 2016)
 • Kurt D., Tuna G., Bitek DE. “Hemşirelerin İnsülin Uygulaması Hakkındaki Bilgi Düzeyleri”, 52. Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya. (Sözel Bildiri) (Nisan 2016)
 • Paslı Gürdoğan E., Aksoy B., Kınıcı E., Kurt D. “Öğrenci Hemşirelerin Manevi Bakım Algıları ve Saygın Ölüme İlişkin Tutumları”, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (Poster Bildiri) (Eylül 2015)
 • Paslı Gürdoğan E., Kurt D., Aksoy B., Kınıcı E., Şen A. “Hemşirelerin Manevi Bakım Algıları ve Saygın Ölüme İlişkin Tutumları”, 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum. (Poster Bildiri) (Eylül 2015)
 • Akçan Çete Ş., Kurt D., Şen A., Kunduracılar NM. “Edirne Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Enteral ve Parenteral Beslenme Hakkındaki Bilgi Düzeyleri”, 9.Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Kongresi, 18-22 Mart 2015, Antalya. (Poster Bildiri) (Mart 2015)
 • Çetinkaya Uslusoy E., Paslı Gürdoğan E., Kurt D. “Hemşirelerde Mesleki Benlik Saygısı Ve Meslektaş Dayanışması”, 3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya. (Poster Bildiri) (Kasım 2014)
 • Afacan S., Bayır G., Kurt D., Özyazıcıoğlu N., Kılıç M. “Hemşirelik Öğrencilerinin Hatalı Uygulamalara (Malpraktis) İlişkin Görüşleri”, 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 01-03 Nisan 2010, Fethiye. (Poster Bildiri) (Nisan 2010)
 • Kurt D., Can Ş., Alpağut M., Barış T., Karadoğan S., Özyazıcıoğlu N., Kılıç M. “Hemşirelik Öğrencilerinin Endişe- Benlik Saygısı, Öz Duyarlılık ve Sosyal Fobi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, 9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 01-03 Nisan 2010, Fethiye. (Poster Bildiri) (Nisan 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “Evidence-Based Nursing Research Workshop: International Article Publishing Process with Editorial Perspective’’ 15-16 May 2017. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne (Mayıs 2017)
 • 4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum. (Mayıs 2017)
 • 9. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 01-03 Nisan 2010, Muğla.
 • Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama Sempozyumu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 24-25 Kasım 2010, İstanbul.
 • 13.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 08 Mart 2014, Edirne.
 • 3.Sağlık Tesislerinde Verimlilik Sempozyumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 03 Kasım 2014, Edirne.
 • 3.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.
 • 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 10-12 Eylül 2015, Erzurum.
 • Hemşirelik Esasları Çalıştayı “Hemşirelik Esaslarında Uygulamalı Öğretim” 17-18 Eylül 2015. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir.

Ödüller

 • Gürdoğan EP., Kurt D., Dağlı İN. “Farklı Kuşak Hemşirelerde Bireysel Yenilikçilik ve Mesleki İmaj’’ 16.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 27-28 Nisan 2017, İstanbul. (Proje Yarışması 1.lik Ödülü) (Mayıs 2017)

Sertifikalar

 • İşaret Dili Sertifikası (Mart 2013)

Diğer

 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi (Ocak 2018)

» Verdiği Dersler

Hasta Eğitimi

Hemşirelik Esasları

Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri

Hemşirelik Süreci