» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Bir Vaka Örneğiyle Kronik Hastalıkların Yönetiminde Aile Hekimliğinin Önemi, 7th Trakya Family Medicine Congress (Mart 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • 1. Ulusal Trakya Üniversitesi Tıp Günleri (Aralık 2019)
  • 13. Aile Hekimliği Güz Okulu (Ekim 2019)
  • Trakya Pediatri Sempozyumu (Ekim 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)