» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • MENGİ ÇELİK ÖZGE, DAĞDEVİREN HAMDİ NEZİH, "Dietary intakes, nutritional habits, and nutritional supplement use of collegiate athletes: a sample from a university in Turkey.", Progress in Nutrition, vol.24, 2022, (Aralık 2022)
 • Sezer Ö, Başoğlu MA, Dağdeviren HN. An examination of cyberchondria's relationship with trait anxiety and psychological wellbeing in women of reproductive age: A cross-sectional study. Medicine 101(46):p e31503, November 18, 2022. | DOI: 10.1097/MD.0000000000031503 (Kasım 2022)
 • Güler S, Caylan A, Turan F Nesrin, Dağdeviren N. Prevalence and Clinical Features of Idiopathic Parkinson's Disease in Western Turkey. Nöropsikiyatri Bülteni 59(2):98-104. (Şubat 2022)
 • Sezer Ö, Özdoğan Lafçi N, Korkmaz S, Dağdeviren HN. Prediction of a 10-year risk of type 2 diabetes mellitus in the Turkish population: A cross-sectional study. Medicine (Baltimore). 2021;100(44):e27721. doi:10.1097/MD.0000000000027721 (Kasım 2021)
  1
  ATIF
 • Guler S, Caylan A, Turan FN, Dagdeviren HN. "The prevalance of essential tremor in Edirne and it's counties accompanied comorbid conditions." Neurological Research; 41,9: 847-856. (Eylül 2019)
  1
  ATIF
 • Öztora S, Arslan A, Caylan A, Dagdeviren HN. "Postpartum depression and effecting factors in primary care." Nigerian journal of clinical practice; 22,1:85-91. (Ocak 2019)
  12
  ATIF
 • A. ÇAYLAN, K. YAYLA, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Assessing health literacy, the factors affecting it and their relation to some health behaviors among adults, BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol. 28, no. 15, pp. 6803-6807, 10, 2017
  8
  ATIF
 • S. ÖZTORA, G. NEPESOVA, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, The practice of self-medication in an urban population, BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol. 28, no. 14, pp. 6160-6164, 9, 2017
  1
  ATIF
 • H. ÇELIK, S. GÜLDIKEN, Ö. ÇELIK, F. TAYMEZ, N. H. DAGDEVIREN, A. TUGRUL, IODINE DEFICIENCY IN PREGNANT WOMEN LIVING IN WESTERN TURKEY EDIRNE, ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, vol. 12, no. 1, pp. 14-18, 1, 2016
  2
  ATIF
 • Guler S, Caylan A,Turan N, Dagdeviren N,Celik Y.The Prevalence of Restless Legs Syndrome in Edirne and its districts: concomitant comorbid conditions and secondary complications. NEUROLOGICAL SCIENCES 36:1805-1812 (Ekim 2015)
  12
  ATIF
 • A. ÇAYLAN, I. AYDEMIR, N. DAGDEVIREN, Z. AKTÜRK, T. SET, S. ÖZTORA, F. C. ENEÇ, Evaluation of health related quality of life among perimenopausal Turkish women, Healthmed, vol. 5, no. 4, pp. 741-752, Sarayevo-BOSNA HERSEK, 4, 2011 (Nisan 2011)
  2
  ATIF
 • S. ÖZTORA, O. KORKMAZ, N. H. DAGDEVIREN, Y. ÇELIK, A. ÇAYLAN, S. M. TOP, T. ASIL, Migraine headaches among university students using id migraine test as a screening tool, BMC NEUROLOGY, vol. 11, no. 103, pp. 1-5, Londra-INGILTERE, 8, 2011
  28
  ATIF
 • N. DAGDEVIREN, M. ZELIHA, I. Ö. KURT, Z. AKTÜRK, Factors Effecting Job Satisfaction Among Academic Staff, Balkan Medical Journal, vol. 28, no. 1, pp. 69-74, Edirne-TÜRKIYE, 3, 2011
  8
  ATIF
 • N. DAGDEVIREN, T. SET, Z. AKTÜRK, S. ÖZTORA, Sexual Activity Trends of Turkish Adolescents, TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol. 31, no. 4, pp. 823-829, 8, 2011
 • S. ÖZTORA, C. ÇETIN, N. DAGDEVIREN, A. ÇAYLAN, T. SET, Prevalence of urinary incontinence and affecting factors among Turkish women, Healthmed, vol. 5, no. 5, pp. 1058-1064, Sareyevo-BOSNA HERSEK, 5, 2011
 • A. UZUNER, P. TOPSEVER, I. ÜNLÜOGLU, A. ÇAYLAN, N. DAGDEVIREN, Y. UNCU, M. MAZiCiOGLU, A. ÖZÇAKiR, H. ÖZDEMIR, F. ERSOY, Residents views about family medicine specialty education in Turkey, BMC MEDICAL EDUCATION, vol. 10, no. 29, pp. 1-10, Londra-INGILTERE, 4, 2010
  3
  ATIF
 • S. DURAN, R. DURAN, M. E. SAHIN, N. DAGDEVIREN, A. GÜZEL, Comparison of the Knowledge and Attitudes of Midwives about Breastfeeding with Breastfeeding Behaviors of the Mothers They Provide Counseling, TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol. 27, no. 1, pp. 11-17, Istanbul-TÜRKIYE, 3, 2010
  2
  ATIF
 • C. KAVALCi, N. DAGDEVIREN, P. DURUKAN, Y. ÇEVIK, Tibial intercondylar eminence fractures in adults, INTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE, vol. 5, no. 1, pp. 71-73, Newyork-AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI, 2, 2010
  1
  ATIF
 • H. I. KARA, S. DEMIRAG, A. GEMALMAZ, Z. AKTÜRK, H. YAMAN, N. BOZDEMIR, H. KURDAK, S. KARANFIL, I. S. DEVRAN, O. BASAK, H. ISILDAR, E. BURGUT, Ü. AKÇA, N. H. DAGDEVIREN, Habitual tea drinking and bone mineral density in postmenopausal Turkish women Investigation of prevalence of postmenopausal osteoporosis in turkey IPPOT study, INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH, vol. 77, no. 6, pp. 389-397, Bern-ISVIÇRE, 11, 2007
  49
  ATIF
 • N. H. DAGDEVIREN, Z. AKTÜRK, News from Turkey, European journal of general practice, vol. 10, no. 4, pp. 185-, 4, 2004
 • N. H. DAGDEVIREN, Z. AKTÜRK, An evaluation of patient satisfaction in Turkey with the EUROPEP instrument, Yonsei Medical Journal, vol. 45, no. 1, pp. 23-28, Seul-GÜNEY KORE, 2, 2004
  34
  ATIF
 • Akturk Z., Dagdeviren N., Sahin E.M. ve C. Ozer, “Use of Quality Circles Among First Year Medical Students and Impact on Student Satisfaction”, Swiss Med Wkly 132, 143-147 (2002). (Eylül 2002)
  5
  ATIF
 • F Yorulmaz, Z Akturk, N Dagdeviren, A Dalkilic Smoking among adolescents: relation to school success, socioeconomic status, nutrition, and self-esteem Swiss medical weekly 132 (31-32), 449-454
  57
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The Importance of Keywords and References in a Scientific Manuscript Onder Sezer, Duygu Ayhan Baser, Serdar Oztora, Ayse Caylan, Hamdi Nezih Dagdeviren Euras J Fam Med 2022;11(4):185-188. https://doi.org/10.33880/ejfm.2022110401 (Aralık 2022)
 • Anaokulu Çocuklarının Teknolojik Alet Kullanımı, Ebeveynlerinin Tutum ve Davranışları H Yıldız, S Öztora, HN Dağdeviren Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 26 (3), 108-115 (Eylül 2022)
  1
  ATIF
 • Quality Indicators for Chronic Diseases in Primary Care A Caylan, B Paspal, HN Dagdeviren Eurasian Journal of Family Medicine 11 (3), 143-150 (Eylül 2022)
 • Anti-Vaccination and Its Growing Importance S Oztora, GB Gokcen, HN Dagdeviren Eurasian Journal of Family Medicine 11 (3), 151-156 (Eylül 2022)
 • The Relationship and Distinctions Between Editors and Reviewers S Oztora, HN Dagdeviren Eurasian Journal of Family Medicine 11 (2), 87-90 (Haziran 2022)
 • Dagdeviren HN, Oztora S, Caylan A, Sezer O. The first ten years with Edirne red. Euras J Fam Med 2021;10(4):227-8. doi:10.33880/ejfm.2021100409. (Aralık 2021)
 • Sezer Ö, Akbaş Ataş C, Dağdeviren HN. The prevalence and associated factors of elderly abuse: a cross-sectional study. Konuralp Medical Journal 2021;13(3):570-5. (Eylül 2021)
 • Sezer Ö, Devran D, Dağdeviren HN. Yaşlılarda kronik ağrı durumu ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg. 2021;25(3):76-83. (Eylül 2021)
 • Bardakci M, Oztora S, Dagdeviren HN. The reliability and validity analysis of the Turkish version of the Test To Assess The Psychological Dependence On Smoking. Euras J Fam Med 2021;10(2):100-6. doi:10.33880/ejfm.2021100208. (Haziran 2021)
 • Erten R, Öztora S, Dağdeviren HN. Sağlık kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2019;23(2):52-63. doi: 10.15511/tahd.19.00252 (Haziran 2019) (Haziran 2019)
  1
  ATIF
 • Merve Ünal, Hamdi Nezih Dağdeviren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Euras J Fam Med 2019;8(1):1-9. https://doi.org/10.33880/ejfm.2019080101 (Mart 2019)
  3
  ATIF
 • Dağlar N, Dağdeviren HN. Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında fitoterapinin yeri. Euras J Fam Med 2018;7(3):73-7. (Aralık 2018)
 • Çiftetepe Öztürk D, HN Dağdeviren. Hekimlik Pratiğinde Etkili İletişimin Yeri. Euras J Fam Med 2018;7(2):41-6. (Ağustos 2018)
 • Birinci basamakta hasta memnuniyeti ve hekim is doyumu ile iliskisi Patient satisfaction in primary care and the relationship with physicians' job satisfaction By: Turgu, S.; Caylan, A.; Dagdeviren, H. N.; et al. Turk Aile Hek Derg. ‏ Volume: ‏ 22 Pages: ‏ 78-91 (Haziran 2018)
  3
  ATIF
 • Şengüzel E, Öztora S, HN Dağdeviren. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. Euras J Fam Med 2018;7(1):14-18 (Nisan 2018)
  3
  ATIF
 • M. PEKER, S. ÖZTORA, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Internal Reliability of Turkish Version of Night Eating Questionnaire in General Adult Population, EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE, vol. 5, no. 3, pp. 109-112, EDIRNE-TÜRKIYE, 12, 2016
  1
  ATIF
 • S. ÖZTORA, N. NAYIR, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Knowledge On Sexuality And Prevalence Of Female Sexual Dysfunction A Population Study, Eurasian journal of family medicine, vol. 5, no. 2, pp. 75-80, EDIRNE-TÜRKIYE, 8, 2016
 • K. YAYLA, A. ÇAYLAN, S. ÖZTORA, E. C. ÇEÇEN, C. A. YILMAZ, N. H. DAGDEVIREN, Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure, EURASINA JOURNAL OF FAMILY MEDICINE, vol. 5, no. 1, pp. 20-24, EDIRNE-TÜRKIYE, 4, 2016
  1
  ATIF
 • Çetinbaş A, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer Ö. 2014. Internal reliability analysis of the Turkish version of the quality of life scale for persons with fertility problems. Eurasian Journal of Family Medicine 3:105–110 (Aralık 2014)
  1
  ATIF
 • Akturk Z. ve N. Dagdeviren, “Equip: Recent quality-related developments in the Turkish health sector” European Journal of General Practice, 2011 00:1-2. DOI:10.3109/13814788.2010.550612 (Ocak 2011)
 • O. MARGARET, D. ANDRE, Z. AKTÜRK, B. M. J. ORTIZ, N. H. DAGDEVIREN, G. ELWYN, M. ADRIAN, M. MURTONEN, S. MARIANNE, S. PER, T. DANI, T. JANECKE, Dealing with uncertainty in general practice an essential skill for the general practitioner, Quality in primary care, vol. 19, no. 3, pp. 175-181, Londra-INGILTERE, 6, 2011
  90
  ATIF
 • Sexual activity among Turkish adolescents: Once more the distinguished male. Nezih Dagdeviren, Turan Set, Zekeriya Akturk. International Journal of Adolescent Medicine and Health; 2008, 20:431-9.
  3
  ATIF
 • Lionis C, Dagdeviren N, Merkouris BP, Caylan A, Symeonidis A, Topsever P, Karotsis A, Batikas A ve M. Ungan, “Greek-Turkish collaboration in general practice/family medicine: an example of country-to-country collaboration”, Eur J Gen Pract. 2005 Sep-Dec;11(3-4):131-2. (Eylül 2005)
 • Sahin E.M., Ozer C., Dagdeviren N. ve Z. Akturk, “Physicians smoke as much as their patients in Turkey”, Middle-east Journal of Family Medicine 5(3); http://mejfm.com/journal/May%202005/PhysiciansSmoke.htm adresinden 15.09.2010 tarihinde erişilmiştir (2005). (Mayıs 2005)
  1
  ATIF
 • N. H. DAGDEVIREN, Z. AKTÜRK, T. SET, C. ÖZER, S. MISTIK, B. DURMUS, I. ÜNLÜOGLU, ECG interpretation skills of family physicians: A comparison with internists and untrained physicians, Middle East Journal Of Family Medicine, vol. 3, no. 1, pp. 5-10, 11, 2005
  1
  ATIF
 • Akturk Z., Dagdeviren N., Ozer C. ve A. Dalkilic, “Physıcal Actıvıty Patterns of Turkısh Adolescents: Influence of Some Socıal Factors”, Middle-east Journal of Family Medicine 5, http://www.mejfm.com/journal/ MEJFM%20May%202004/ Excercise1.htm- adresinden 15.05.2004 tarihinde erişilmiştir (2004). (Mayıs 2004)
 • Set T., Dagdeviren N., Akturk Z. ve C. Özer, “More Than "Just Another Conversion Reaction!" A Case of Hyperventilation Syndrome”, Middle-east Journal of Family Medicine 5, http://www.mejfm.com/journal/ MEJFM%20Feb %202004/Hyperventilation1.htm - adresinden 15.05.2004 tarihinde erişilmiştir (2004). (Mayıs 2004)
 • Ozer C., Akturk Z., Dagdeviren N. ve E.M. Sahin, “Reducıng Parental Expectatıons for Antıbıotıcs in Chıldren Under Treatment for Respıratory Tract Symptoms”, Middle-east Journal of Family Medicine 5, http://www.globalfamilydoctor.com/mejfm-journal/jan04/reducing_parental _expectations_1.htm – adresinden 15.05.2004 tarihinde erişilmiştir (2004) (Mayıs 2004)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 21th International Eastern Mediterranian Family Medicine Congress. Edirne Merkezinde Doğum Sonrası Bakım Hizmetlerinin Durumu Ve Aile Hekimlerinin Yeri - Fatma Kılıç, H. Nezih Dağdeviren (Mayıs 2022)
 • Nadir Bir Göz Bulgusu: Heterokromi Özge Kaya, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. Poster Presentations / 11. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book, 208 (Mart 2022)
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Etmenler- İlk Sonuçlar Müge Meriç, Hamdi Nezih Dağdeviren. Oral Presentations / 11. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book, 175 (Mart 2022)
 • Aile Hekimlerinin Meslek Hastalıkları Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Mart 2022)
 • Coronaphobia in healthcare workers: A cross- sectional study from a university hospital (Mart 2022)
 • Özge Kaya, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. Bir olgu ile birinci basamakta ön tanı çeşitliliğinin önemi. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 343. (Mart 2021)
 • Büşra Yaprak, Ayşe Caylan, Hamdi Nezih Dağdeviren. IThe effect of health literacy on awareness of the primary care services in patients applying to the tertiary health care. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 124. (Mart 2021)
 • Duygu Ortanca, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Investigation of Healthy Lifestyle Behaviors of Last Grade Students at Trakya University. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 123. (Mart 2021)
 • Fatih İlşad Akın, Hamdi Nezih Dağdeviren. Factors affecting weight control in patients with type II diabetes mellitus. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 114. (Mart 2021)
 • Damla Yılmaz, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. Evalution of the physical activity and eating behavior among high school students in Edirne city center. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 113. (Mart 2021)
 • Oğuz Yaprak, Hamdi Nezih Dağdeviren. Evaluation of leisure time management of students taking health-related undergraduate education. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 112. (Mart 2021)
 • Furkan Tamin, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Evaluation of breast cancer risk and awareness of women between 20-40 years in Edirne city center. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 111. (Mart 2021)
 • Esma Seda Ozguzar, Hamdi Nezih Dağdeviren. Do Rotations Meet the Needs of National Residency Curriculum of Family Medicine in Trakya University. 10. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book: 110. (Mart 2021)
 • Edirne İl Merkezindeki Anaokulu Çocuğu Annelerinin Ev Kazaları Hakkındaki Tutumlarının Değerlendirilmesi (Eylül 2020)
 • Kısa Mesafe Koşusunda Sekonder Miyokart Enfarktüsü Gelişen Maratoncu: Olgu Sunumu Özge Kuday1, Çağlar Kaya2, H. Nezih Dağdeviren1 (Eylül 2020)
 • First Department's journey into the future İlk Anabilim Dalı'nın geleceğe yolculuğu Chairperson: Serdar Öztora Speaker: H. Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Ebeveynlerin, Çocuklarının Beden Kitle İndeksini Algılama Durumu Mustafa Karaman, Serdar Öztora, H. Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Parental Attitude of the Kindergarten Students' Parents Towards Rational Medicine Usage in Edirne City Center Cüneyit Coşkun1, Önder Sezer2, Hamdi Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Çocukların Alışkanlıkları Ebeveynlerine Ne Kadar Benziyor? Mustafa Karaman, Serdar Öztora, H. Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • PFAPA Sendromu Tanısı Konan Üç Vakanın E- Nabız Bilgileriyle Birlikte Değerlendirilmesi: Gereksiz Antibiyotik Kullanımından Daha Fazlası Mahmut Özmen1, Ayşe Çaylan1, Hamdi Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Hayatımda Egzersize Yer Var Mı? Züleyha Güler Memi1, Serdar Öztora2, Hamdi Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Nereden Çıktı Bu Baş Ağrısı! Züleyha Güler Memi1, Fatih İlşad Akın1, İpek Güngör Doğan2, Serdar Öztora1, Hamdi Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Zuleyha Guler Memi, Serdar Öztora, Ayse Çaylan, Hamdi Nezih Dagdeviren, Önder Sezer. Clinical method in family medicine: a patient’s experiences-based on whom? Abstracts / Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 3). doi:10.33880/ejfm.201908Suppl3: 40. (Kasım 2019)
 • Akgun S, Sezer O, Dagdeviren HN. The prevalence of social phobia and affecting factors in Trakya University Faculty of Medicine students. 24thWoncaeurope Conference, June 26-29, Bratislava, Book of Abstracts: 431-432. (Haziran 2019)
 • Dagdeviren HN, Ciftetepe Ozturk D, Caylan A. The Effect of Communication Skills of Family Physicians on Patient Satisfaction in Edirne City Center, Turkey. 24thWoncaeurope Conference, June 26-29, Bratislava, Book of Abstracts: 416-417. (Haziran 2019)
 • Oztora S, Yuksel HH, Dagdeviren HN. Orthorexia Nervosa pendency in the mothers of kindergarten children.. 24thWoncaeurope Conference, June 26-29, Bratislava, Book of Abstracts: 678-679. (Haziran 2019)
 • Dagdeviren HN, Unal M, Sezer O. The knowledge levels of most known complementary and alternative medicine methods among adults between the ages of 20-64 living in Edirne city center. 24thWoncaeurope Conference, June 26-29, Bratislava, Book of Abstracts: 864-865. (Haziran 2019)
 • Semra Selime Uçar, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. Birinci Basamakta Görülen Subkonjonktival Hemoraji Vakası. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey: 962. (Nisan 2019)
 • Seyide Tetik, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. Elektrolit Bozukluklarının Önemini Anlatan İlginç Bir Vaka. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey: 954. (Nisan 2019)
 • Latife Yazgan, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. İstismar doktorun kaderi mi? Poster Presentations / Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1). doi:10.33880/ejfm.201908Suppl1: 84. (Mart 2019)
 • Merve Nur Bilici Atik, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Edirne il merkezindeki yaşlı popülasyonun yaşam tarzı ve alışkanlıkları. Poster Presentations / Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1). doi:10.33880/ejfm.201908Suppl1: 76. (Mart 2019)
 • Uyar AA, Sezer O, Dagdeviren HN, S Öztora. Evaluation of Alchohol Use in Trakya University Research Assistants.Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Daglar N, Öztora S, HN Dagdeviren.The Knowledge on Medicinal Plants Among Medical Students. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Ciftetepe Ozturk D, Öztora S, Caylan A, HN Dagdeviren. Evaluation of Patinet Satisfaction in Primary Care, Edirne, Turkey. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Dagdeviren HN, Sahin E, Caylan A, Öztora S. Effect of Preresidency Work Experiences of Doctors on Choosing Residency Program. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Ozdemir S, Öztora S, Daglar N, HN Dagdeviren. Investigation of Attitidude Toward Exercise among Faculty Members of Trakya University. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Yuksel HH, Öztora S, HN Dagdeviren. Obesity Prevalance in the Kindergarten Students in Edirne City Centre. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Erbaş F, Caylan A, HN Dagdeviren. Evaluation of Mood Disorders in Fathers after the Birth of a Child. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Günay M, Caylan A, HN Dagdeviren. The Social Media Addiction Level of the Students at Health Related Faculties. Wonca World Congress of Family Physicians. Seul, Güney Kore: 17-21.10.2018: "http://www.wonca2018.com/member/index.kin?gubun=8&subtab=1&event=1" adresinden 20.11.2018 tarihinde erişilmiştir. (Ekim 2018)
 • Seda Demirbüken, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. DİYABET HASTANIZI GERÇEKTEN TANIYOR MUSUNUZ?. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 10 – 13 May 2018, Adana: 305. (Mayıs 2018)
 • Çetinbaş A, HN Dagdeviren. Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne Başvuran Kadınlarda Yaşam Kalitesi. 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi; 21-25.3.2018, Edirne:268-74. (Mart 2018)
 • Yüksel HH, Öztora S, HN Dağdeviren. Edirne İl Merkezi’ndeki Anasınıfı Öğrencilerinin Vücut Kitle İndeksleri ve Annelerinin Vücut Kitle İndeksleri Arasındaki İlişki. 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21-25.3.2018, Edirne:302-4. (Mart 2018)
 • Başoğlu MA, Sezer Ö, HN Dağdeviren. Edirne merkezindeki üreme çağındaki kadınlarda Siberkondri'nin psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi – ilk bulgular. 7th International Trakya Family Medicine Congress, 21-25.3.2018, Edirne:353-5. (Mart 2018)
 • HN Dagdeviren. Kronik Hastada Bakımın Koordinasyonu. 7. International Trakya Family Medicine Congress; 21-25.3.2018, Edirne:35-36. (Mart 2018)
 • Ö. MENGI, N. H. DAGDEVIREN, Evaluation of Eating Habits In Trakya University Athletes, Trakya Üniversiteler Birligi 1. Uluslararasi Saglik Bilimleri Kongresi (Aralık 2017)
 • Mengi Ö., CEMALI, Ö. N. H. DAGDEVIREN, The relationship between perceived stress and performance in athletes., WONCA ASIAPASIFIC REGIONAL CONFERENCE 2017-WONCAAPRC 2017, PATTAYA-TAYLAND (Kasım 2017)
 • Ö. CEMALI, Ö. MENGI, N. H. DAGDEVIREN, Quality of Life and Related Factors Among Elderly People, Wonca APRC WOnca Asiapasific Regional Conference, pp. 195-195, Pattaya-TAYLAND (Kasım 2017)
 • S. ÇALIS, N. H. DAGDEVIREN, COMPARISON OF IMMUNIZATION PRACTICES BEFORE ANDAFTER THE IMPLEMENTATION OF FAMILY MEDICINE INEDIRNE, WONCAAPRC Wonca Asiapasific Regional Conference, pp. 212-212, Pattaya-TAYLAND (Kasım 2017)
 • Ö. SEZER, C. A. AKBAS, N. H. DAGDEVIREN, IS IT POSSIBLE TO PREVENT DEMENTIA?, WONCA APRC WOnca asiapasific Regional Conference, pp. 306-306, Pattaya-TAYLAND (Kasım 2017)
 • Ö. MENGI, N. H. DAGDEVIREN, ÜNIVERSITEDE ÖGRENIM GÖREN LISANSLI SPORCULARDA BESIN DESTEK ÜRÜNÜ KULLANIMININ DEGERLENDIRILMESI, Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararsi Saglik Bilimleri Kongresi (Ekim 2017)
 • S. ÖZTORA, M. PEKER, N. H. DAGDEVIREN, Evaluation of night eating syndrome in medical and health sciences students, Woncaeurope2017, pp. 484-, Prag-ÇEK CUMHURIYETI (Haziran 2017)
 • A. ÇAYLAN, A. ÇETINBAS, N. H. DAGDEVIREN, Healthy habit: is it becoming an unhealthy obsession, Woncaeurope2017, pp. 1370-, Prag-ÇEK CUMHURIYETI (Haziran 2017)
 • I. VATANSEVER, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Evaluation of work related strain levels in trainees working in hospital, Woncaeurope2017, pp. 1368-, Prag-ÇEK CUMHURIYETI (Haziran 2017)
 • A. ÇAYLAN, K. YAYLA, N. H. DAGDEVIREN, Health literacy and the effecting factors, Woncaeurope2017, pp. 1369-, Prag-ÇEK CUMHURIYETI (Haziran 2017)
 • N. H. DAGDEVIREN, Aile Hekimligi Gözüyle Hipertansiyona Bakis, 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • A. ÇETINBAS, S. ERDEM, N. H. DAGDEVIREN, Üniversite Ögrencilerinde Stres Faktörü Ve Beslenme Durumunun Irritable Barsak Sendromu Belirtilerinin Görülme Sikligi Üzerine Etkisi, 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 382-382, Adana-TÜRKIYE (Mayıs 2017)
 • C. ARIKAN, S. ÇALIS, N. H. DAGDEVIREN, Yasli Bireylerde Dental Bakim, TAHEK 2017, pp. 67-67, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • S. ÇALIS, C. ARIKAN, M. GÜNAY, N. H. DAGDEVIREN, Aile Hekimligi Pratiginde Pediatrik Yas Grubu Rutin Kontrolünde Unutulmamasi Gereken Bir Antite: Hemanjiomlar, TAHEK 2017, pp. 68-68, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • A. ÇETINBAS, S. S. DOGAN, N. H. DAGDEVIREN, Osteoporoz ve Beslenme, TAHEK 2017, pp. 69-69, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • M. GÜNAY, S. ÇALIS, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Aile Hekimligi Anabilim Dali’nda Görevli Olan Arastirma Görevlilerinde Sosyal Medya Bagimlilik Düzeyi, TAHEK 2017, pp. 70-70, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • C. A. AKBAS, Ö. SEZER, N. H. DAGDEVIREN, 65 Yas ve Üzerindeki Hastalarda Istismar Ihtimali ve Etkileyen Faktörler, TAHEK2017, pp. 23-23, Edirne-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • A. ÇETINBAS, Z. DEMIREL, E. H. GENÇOGLU, N. H. DAGDEVIREN, Saglik Bilimleri Fakültesi Ögrencilerinde Duygusal Yeme ve Beden Algisi Iliskisi, TAHEK 2017, pp. 32-32, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • S. ÇALIS, M. GÜNAY, B. ILTER, N. H. DAGDEVIREN, Edirne-Kirklareli-Tekirdag Illerindeki 5 Yas Alti Çocuk Ölüm Hizinin Lineer Yaklasim Modellemesi Ile Tahmini, TAHEK 2017, pp. 55-55, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • E. E. YALÇIN, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Saglik Tarihinde Edirne’xxnin Öncü Rolü, TAHEK 2017, pp. 65-65, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • A. ÇETINBAS, Ö. GÜR, N. H. DAGDEVIREN, Kronik Böbrek Hastaliginin Anemi, D Vitamini ve Hipertansiyon ile Iliskisi ve Beslenme Önerileri, TAHEK 2017, pp. 66-66, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • S. ÇALIS, C. ARIKAN, N. H. DAGDEVIREN, 18/02/2017 Tarihinde Güncellenen Saglik Uygulama Tebligine Göre Aile Hekimligi Uzmanlarinin Ilaç Kullanim Raporu Çikartabilecekleri Ilaçlar, TAHEK 2017, pp. 67-67, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • A. ÇETINBAS, E. ALTUN, N. H. DAGDEVIREN, Menopoz Döneminde Bireylerin Beslenme Durumlari ve Osteoporozla Iliskisi, TAHEK 2017, pp. 67-68, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • M. OBUZ, S. ÖZTORA, Z. KIYUNAT, N. H. DAGDEVIREN, Yardimci Saglik Personelinde Gündüz Uykululuk Durumu Degerlendirilmesi, 6. International Trakya Family Medicine Congress, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • E. SENGÜZEL, S. ÖZTORA, K. YAYLA, N. H. DAGDEVIREN, Yale Yeme Bagimliligi Ölçegi’nin Türkçe Versiyonunun Iç Güvenilirlik Analizi, 6. International Trakya Family Medicine Congress, EDIRNE-TÜRKIYE (Mart 2017)
 • S. GÜLER, A. ÇAYLAN, N. F. TURAN, N. H. DAGDEVIREN, Y. ÇELIK, The prevalence of restless legs syndrome in Edirne and it’xxs districts: concomitant comorbid conditions and secondary compllications, 3rd congress of the european academy of neurology, pp. 298-298, Amsterdam-HOLLANDA
 • Ö. SEZER, A. ÇAYLAN, S. Ü. KIRAY, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, AGRI YÖNETIMI DOKTOR IÇIN BASLANGIÇ NOKTASI, 5th International Trakya Family Medicine Congress, pp. 109-
 • Ö. Ö. ÖNDER, A. ÇAYLAN, Z. KIYUNAT, K. YAYLA, N. H. DAGDEVIREN, SAGLIGIN KORUNMASI VE TEDAVIDE YENI BIR INTEGRATIF YÖNTEM ANDULASYON TERAPISI, 5th International Trakya Family Medicine Congress, pp. 110-
 • N. H. DAGDEVIREN, AIle Hekimliginde Güncel Durum, 5th International Trakya Family Medicine Congress
 • N. H. DAGDEVIREN, HYPERTENSION MANAGEMENT IN FAMILY PRACTICE, KAHEKON2016-5th International Black Sea Family Medicine Congress, BATUM-GÜRCISTAN
 • A. ÇAYLAN, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Z. KIYUNAT, The Evaluation Of The Effects Of Sleep Quality On Fatigue In People Aged Between 20 64 Years In Edirne, 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil., RIO DE JANEIRO-BREZILYA
 • A. ÇAYLAN, F. TAYMEZ, N. H. DAGDEVIREN, S. ÖZTORA, THE IMPACT OF PREGNANCY ON MOTHER S HEALTH AND QUALITY OF LIFE, WONCA WORLD 2016, RIO DE JANEIRO-BREZILYA
 • S. ÖZTORA, G. NEPESOVA, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Drug utilization without consulting a doctor in Edirne a population study, WONCA Europe Conference 2016. Copenhagen, Denmark. 15-18 June 2016, KOPENHAG-DANIMARKA
 • Ö. TOP, S. ÖZTORA, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda egitim düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisinin degerlendirilmesi, 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 200-201, ADANA-TÜRKIYE
 • M. PEKER, I. VATANSEVER, S. ÖZTORA, Z. KIYUNAT, N. H. DAGDEVIREN, Fitoterapi Tibbi Bitkilerle Tedavi, 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 117-118
 • Z. KIYUNAT, A. ÇETINBAS, S. ÖZTORA, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, Saglik bi li mleri fakültesi kiz ögrenci leri nde premenstrüel sendrom sikligi ve bas agrisi i li ski si, 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey., pp. 191-192, ADANA-TÜRKIYE
 • S. Ü. KIRAY, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Zika Virüs Bilinmeyenler Ve Merak Edilenler, 5th international Trakya Family Medicine Congress, pp. 68-
 • A. A. UYAR, Ö. SEZER, S. ÖZTORA, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, PROFESYONEL BIR BISIKLETÇIDE ASEMPTOMIK PULMONER HIPERTANSIYON, 5th International Trakya Family Medicine, pp. 105-106
 • Z. KIYUNAT, A. ÇAYLAN, A. ÇETINBAS, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, ERISKIN POPÜLASYONDA UYKU KALITESININ DEGERLENDIRILMESI, 5th International Trakya Family Medicine Congress, pp. 107-
 • Z. KIYUNAT, A. ÇETINBAS, S. ÖZTORA, A. ÇAYLAN, N. H. DAGDEVIREN, MENSTRÜEL MIGREN, 5th International Trakya Family Medicine Congress, pp. 107-108
 • A. ÇETINBAS, Z. KIYUNAT, A. ÇAYLAN, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, YASLILARDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI, 5th INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, pp. 108-
 • N. H. DAGDEVIREN, N. NAYIR, DO MORE EDUCATED PEOPLE HAVE LESSSEXUAL DYSFUNCTIONS A POPULATIONSTUDY, WAS 2015 22nd Congress of the World Association for Sexual Health, vol. 12, no. 5, pp. 341-341, singapur-SINGAPUR
 • N. H. DAGDEVIREN, A. ÇETINBAS, QUALITY OF LIFE AMONG WOMENREFERRED TO TRAKYA UNIVERSITYCENTRE FOR ASSISTED REPRODUCTIVETECHNIQUES, WAS 2015 22nd Congress of the World Association for Sexual Health, vol. 12, no. 5, pp. 360-360, singapur-SINGAPUR

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Tanıda Hasta Güvenliği: Bakıp da Göremediklerimiz Prof. Dr. Nezih DAĞDEVİREN Uluslararası Sağlıkta Kalite Kongresi, 13-17 Aralık 2022, Antalya (Aralık 2022)
 • 21th International Eastern Mediterranian Family Medicine Congress. COVID-19 Pandemisi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nezih Dağdeviren (Mayıs 2022)
 • 21th International Eastern Mediterranian Family Medicine Congress Organization Committee Member (Mayıs 2022)
 • Panel: Remobilizing after confinement (TR) Location: Main Hall Occupational adaptations to a new environment - Hamdi Nezih Dağdeviren. 11th ınternational Trakya Family Medicine Congress (Mart 2022)
 • Plenary Session: Recovering the quality of life in postpandemic era (EN) Hamdi Nezih Dağdeviren (Chairperson). 11th ınternational Trakya Family Medicine Congress (Mart 2022)
 • Workshop by EJFM: Academic writing from idea to paper Hamdi Nezih Dağdeviren Serdar Öztora Ayşe Çaylan Önder Sezer. 11th International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2022)
 • Kongre Başkanı- 11. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2022)
 • Panel: Remobilizing after confinement (TR) Location: Main Hall Prof. Dr. Dilek Toprak (Chairperson) Traveling in new world - Prof. Dr. Ayşe Çaylan Social involvement to a new life - Prof. Dr. Serdar Öztora Occupational adaptations to a new environment - Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Mart 2022)
 • Plenary Session: Recovering the quality of life in postpandemic era (Mart 2022)
 • Workshop by EJFM: Academic writing from idea to paper Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren Prof. Dr. Serdar Öztora Prof. Dr. Ayşe Çaylan Assist. Prof. Dr. Önder Sezer (Mart 2022)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- Oturum Başkanı- 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 20th – 23rd MAY 2021 (Mayıs 2021)
 • Oturum Başkanı- 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 20th – 23rd MAY 2021 (Mayıs 2021)
 • 10th International Trakya Family Medicine Congress 25 - 27 March 2021, Online, Edirne, Turkey Session Chair- Adaptation of family health centres to the pandemic: how it is managed countrywise (Mart 2021)
 • 10th International Trakya Family Medicine Congress 25 - 27 March 2021, Online, Edirne, Turkey 25.03.2021 Opening Ceremony Opening speech as Congress Chair (Mart 2021)
 • 10th International Trakya Family Medicine Congress 25 - 27 March 2021, Online, Edirne, Turkey Congress Chair (Mart 2021)
 • Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nezih Dağdeviren Prof. Dr. Ertan Mert Interdisciplinary Approach in Family Medicine: Theory vs. Practice Prof. Dr. Radost Asenova (Eylül 2020)
 • 19th Eastern Mediterranean Family Medicine Congress-Düzenleme Kurulu Üyesi (Eylül 2020)
 • 9. International Trakya Family Medicine Congress Chair-Hamdi Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Opening Ceremony (Açılış Töreni) H. Nezih Dagdeviren (Congress Chair) Esra Saatci (President of TAHUD) Mehmet Ungan (President of WONCA Europe) Ahmet Muzaffer Demir (Dean of Trakya University School of Medicine) Ali Cengiz Kalkan (Health Director of Edirne) Erhan Tabakoglu (Rector of Trakya University) (Mart 2020)
 • Active ageing in the ageing world Location: Hall A (Yaşlanan dünyada aktif yaşlanma) Chairperson: Süleyman Görpelioğlu Speaker: H. Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • Evolution of Family Doctor beyond ages Location: Hall A (Aile Hekimi'nin çağlar ötesi evrimi) Chairperson: H. Nezih Dağdeviren Speaker: Süleyman Görpelioğlu (Mart 2020)
 • 6th Conference of the Association GP/FM SEE Congress Chair (Kasım 2019)
 • 6th Conference of the Association GP/FM SEEFuture of Family Medicine in Balkan Region from WONCA perspective Moderator: Nezih Dağdeviren Speaker: Mehmet Ungan (Kasım 2019)
 • 6th Conference of the Association GP/FM SEE Opening Ceremony Prof. Dr. Nezih Dağdeviren - Conference Chair Prof. Dr. Esra Saatçı - President, TAHUD Prim. Dr. Ljubin Sukriev - President, AGPFMSEE Prof. Dr. Mehmet Ungan - President, WONCA Europe Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir - Dean, Trakya University School of Medicine Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu - Rector, Trakya University (Kasım 2019)
 • Didem Kaya, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. 1Diyabetes Mellitus Tanısı Almış Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerinde İlaç Doz Ayarlanmasının Önemi. 8th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey: 916 (Nisan 2019)
 • Büşra Yaprak, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. İdiyopatik Hirsutizm Vakasında İnsülin Direnci. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey: 900. (Nisan 2019)
 • Didem Kaya, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Hekimliği İntörnlük Diliminin Öğrenciler Üzerine Etkisi – İlk Sonuçlar. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey: 150. (Nisan 2019)
 • Edirne İl Merkezindeki Bir Anaokulunda Aile Fonksiyonelliğinin Değerlendirilmesi Fatma Güçlü Saltık, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey:145. (Nisan 2019)
 • Oturum Başkanı Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Quaternary prevention for family physicians Prof. Dr. Mahasti Alizadeh Artificial Intelligence and its role in medicine Prof. Dr. Samira Abbasgholizadeh Rahimi; 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey (Nisan 2019)
 • Düzenleme kurulu üyesi- 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 25 – 28 April, 2019 – Adana Divan Hotel, Turkey (Nisan 2019)
 • Residents' Forum on family medicine training Serbest Forum: Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi Chair: H. Nezih Dağdeviren, Dilek Toprak (Mart 2019)
 • Being the family's physician (TR) Ailenin Hekimi olmak Speaker: Süleyman Görpelioğlu Chair: H. Nezih Dağdeviren (Mart 2019)
 • Yeşim Konuş, Süleyman Konu. ş, Hamdi Nezih Dağdeviren. Psöriazisin nadir bir alt tipi : palmoplantar psöriazis olgusu. Poster Presentations / Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1). doi:10.33880/ejfm.201908Suppl1:93. (Mart 2019)
 • Merve Ünal, Hamdi Nezih Dağdeviren. Edirne il merkezinde yaşayan 20-64 yaş arası yetişkinler arasında en çok bilinen geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri ve bilgi düzeyleri. Poster Presentations / Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1). doi:10.33880/ejfm.201908Suppl1: 76. (Mart 2019)
 • Ayşe Tunç, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Edirne il merkezinde tercih edilen aile planlaması yöntemleri. Poster Presentations / Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1). doi:10.33880/ejfm.201908Suppl1: 75. (Mart 2019)
 • Uğur Aktaş, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. Tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme çeşitliliğinin araştırılması – Trakya Üniversitesi örneği. Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1). doi:10.33880/ejfm.201908Suppl1:32 (Mart 2019)
 • Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi TAHEK 2019 Kongre Başkanı (Mart 2019)
 • Organizing Committee Member, International Mediterranean Family Medicine Congress, 31 May, 3 June 2018 Barcelona (Haziran 2018)
 • Oturum Başkanı, 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 12 mayıs 2018, Adana (Mayıs 2018)
 • Oturum Başkanı, 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 mayıs 2018, Adana (Mayıs 2018)
 • 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 mayıs 2018, Adana (Mayıs 2018)
 • Panelist; Nezih Dağdeviren Coordination of care of the chronic patient; 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21 Mart 2018 (Mart 2018)
 • Oturum Başkan; 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 24 Mart 2018 (Mart 2018)
 • Açılış Paneli Başkan; 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21 Mart 2018 (Mart 2018)
 • 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 21-25 Mart 2018 (Mart 2018)
 • Birinci Basamakta Kalite Artırıcı Yöntemler ve İnovatif Çözümler, 10-13 Ocak 2018 Antalya (Ocak 2018)
 • Bilim Kurulu, 7. Uluslararası Sağllıkta Performans ve Kalite Kongresinde ocak2018 (Ocak 2018)
 • Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress Advisory commitee (Aralık 2017)
 • 6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Düzenleme kurulu (Eylül 2017)
 • Woncaeurope2017 Panel: Prevention and Health Promotion Co-chair (Haziran 2017)
 • Woncaeurope2017 Panel Co-chair Research in General Practice (Haziran 2017)
 • 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi düzenleme kurulu (Mayıs 2017)
 • Plenary Chairperson Speaker 10:45-11:15 COFFEE BREAK 11:15-12:00 Panel Chairperson Speakers 12:00-14:00 LUNCH BREAK Chairperson Speakers TAHEK 2017 Panel Active Ageing and Family Medicine Chairpersons Nezih Dağdeviren - Hristo Dipchikov (Mart 2017)
 • Tahek2017 PANEL Age Friendly City Chairperson 18.03.2017 THURSDAY Prof. Nezih Dağdeviren (Mart 2017)
 • 6. Uluslararası Trakya Aİle Hekimliği Kongresi başkan (Mart 2017)
 • 9. International Trakya Family Medicine Congress

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Z. AKTÜRK, T. SET, K. TASTAN, N. H. DAGDEVIREN, M. E. SAHIN, C. ÖZER, World Book of Family Medicine, Uluslararasi, Bölüm: The role of family medicine in undergraduate medical education, Basim Türü: Basili, pp. 21-24, SLOVENYA-ljubljana, ISBN978-961-281-983-5, CIP, 20151. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Erten R., Öztora S. Dağdeviren HN. "Sağlık kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Ders 2019; 23,2:52-63. (Haziran 2019)
  3
  ATIF
 • Sezer Ö, HN Dağdeviren. Mezuniyet Öncesi Eğitimde Kırsal Hekimlik. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2018;9(4):241-4 (Ağustos 2018)
 • Z. KIYUNAT, N. H. DAGDEVIREN, Hasta Merkezli Yaklasim, Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics, vol. 8, no. 2, pp. 89-92, 4, 2017
 • T. SET, N. H. DAGDEVIREN, Z. AKTÜRK, Ergenlerde cinsellik, GENEL TIP DERGISI, vol. 16, no. 3, pp. 137-141, -TÜRKIYE, 3, 2006
  43
  ATIF
 • Birinci basamak için beck depresyon tarama ölçeği’nin türkçe çevriminin geçerlik ve güvenirliği Z Aktürk, N Dağdeviren, M Türe, C Tuğlu. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 9 (3), 117-122 (Temmuz 2005)
  37
  ATIF
 • C Özer, EM Şahin, Z Aktürk, N Dağdeviren. Klinik beceri eğitiminde standardizasyon çabası Tıp Eğitimi Dünyası 8: 26 29 (Ocak 2002)
  1
  ATIF
 • Aktürk Z., Dağdeviren N., Şahin E.M., Özer C., Yaman H., Göktaş O., Filiz T.M., Topsever P., Onganer E., Aydın S., Yarış F. ve İ. Maraş, "Hastalar Hekimleri Değerlendiriyor:EUROPEP Ölçeği," DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 16, 153-160, 2002.
  8
  ATIF
 • Birinci basamakta hasta eğitimi C Özer, EM Şahin, N Dağdeviren, Z Aktürk. sted 2002;11 (1). 11-14.
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Üniversite Öğrencilerinin Nargile Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Değerlendirmesi İbrahim Savaş, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Poster Bildiriler / 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi - Kongre Kitabı:86 (Ekim 2022)
 • Sağlık Okuryazarlığında Kuşak Çatışması Gözde Betül Gökçen, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Poster Bildiriler / 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi - Kongre Kitabı:86 (Ekim 2022)
 • Tip 2 Diyabet Hastalarının Glisemik Kontrol Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Aslı Erten1, Önder Sezer2, Hamdi Nezih Dağdeviren. Sözel Bildiriler / 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi - Kongre Kitabı, 22. (Ekim 2022)
 • Güney B, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Doktorların Vitamin Reçeteleme Durumlarının Değerlendirilmesi - Trakya Üniversitesi Örneği. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Kitabı, 2021:80. (Kasım 2021) (Kasım 2021)
 • Bardakcı M, Öztora S, Dağdeviren HN. Sigaranın Psikolojik Bağımlılığını Değerlendirme Ölçeğinin (SPBDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021) (Kasım 2021)
 • Alparslan ÖO, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinde Egzersizde Benlik Sunumu ve Etkileyen Faktörler. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021) (Kasım 2021)
 • Kaya Ö, Öztora S, Dağdeviren HN. Romatoid Artrit Eli. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021) (Kasım 2021)
 • Buse Çevik, Önder Sezer, Hamdi Nezih Dağdeviren. ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIKLARINA OLGU SUNUMU İLE YAKLAŞIM. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara: 121. (Ekim 2019)
 • Aysen Ersoy Alkan, Hamdi Nezih Dağdeviren. TIP FAKÜLTESİNDE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ YORGUN MU DEPRESİF Mİ? 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara: 119-120. (Ekim 2019)
 • Mehmet Karadon, Hamdi Nezih Dağdeviren. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDEKİ HEKİMLERİN ORGAN BAĞIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARI- ÖN ÇALIŞMA. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara: 84. (Ekim 2019)
 • Fatma Güçlü Saltik, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE AYRILIK ANKSİYETESİ. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara: 80. (Ekim 2019)
 • Özlem Elçi Gördağ, Hamdi Nezih Dağdeviren. ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKILLI TELEFONSUZ YAŞAYABİLİR Mİ?- ÖN SONUÇLAR 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim 2 Kasım 2019: 74. (Ekim 2019)
 • Özdemir Ş, Öztora S, HN Dagdeviren. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27.10.2018, Ankara: 23 (Ekim 2018)
 • Tetik S, Sezer Ö, HN Dağdeviren. Gençlerimizi Bekleyen Yeni Tehlike: Siber Zorbalık. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27.10.2018, Ankara: 95. (Ekim 2018)
 • Güçlü Saltık F, Karaman M, Öztora S, HN Dağdeviren. Sessiz Salgın: D Vİtamini Eksikliği. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27.10.2018, Ankara: 81. (Ekim 2018)
 • Uyar E, Öztora S, HN Dagdeviren. Edirne il Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Aİle İçi Şiddet Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi; 25-27.10.2018 Ankara:22. (Ekim 2018)
 • Çiftetepe Öztürk D, HN Dağdeviren. Birinci Basamak Aile Hekimlerinde İletişim Becerileri. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi; 25-27.10.2018 Ankara:21. (Ekim 2018)
 • Ö. G. ELÇI, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Birinci Basamak Nomofobiyi Ne Kadar Taniyor?, 16. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi, ANKARA-TÜRKIYE (Ekim 2017)
 • E. UYAR, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Biyopsikososyal yaklasim: Psöriazis bir olgu sunumu, 11. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA-TÜRKIYE (Eylül 2017)
 • H. H. YÜKSEL, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, El-ayak-agiz hastaligi sonrasi gelisen onikomadezis: Olgu sunumu, 11. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA-TÜRKIYE (Eylül 2017)
 • M. OBUZ, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Yardimci saglik personelinde uyku kalitesinin degerlendirilmesi., 11. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA-TÜRKIYE (Eylül 2017)
 • S. ÇALIS, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Edirne-Kirklareli-Tekirdag illeri bebek ölüm hizlarinin lineer yaklasim modellemesi ile tahmini, 11. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA-TÜRKIYE (Eylül 2017)
 • E. SENGÜZEL, S. ÖZTORA, N. H. DAGDEVIREN, Lise ögrencilerinde obezite sikligi ve degerlendirilmesi, 11. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA-TÜRKIYE (Eylül 2017)
 • A. ÇETINBAS, T. AKTOZ, Z. KIYUNAT, Y. ÖZDEMIR, H. I. ATAKAN, N. H. DAGDEVIREN, Dogurganlik Sorunu Yasayan Kisiler Için Hayat Kalitesi Ölçegi nin Erkek Hastalarda Iç Güvenilirlik Analizi Ön Sonuçlar, 15. ULUSAL AILE HEKIMLIGI KONGRESI, pp. 43-, ANKARA-TÜRKIYE

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • DAĞDEVİREN HN. KONFERANS. 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü, Trakya Universitesi Uzunköprü MYO, Edirne (Aralık 2022)
 • ÇALIŞTAY: Asistan Eğitiminde Güncelleme Gerekli mi? Moderatörler: Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, Prof. Dr. Pemra C. Ünalan, Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, Doç. Dr. Ümit Aydoğan (Ekim 2022)
 • KONFERANS: Mecburiyet mi Yoksa Yeni Paradigma mı? "Low Tech-More Touch" vs "More Tech-No Touch" Konuşmacı: Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Ekim 2022)
 • ÇALIŞTAY: Akademik Yükselmede Nitelik vs Nicelik Mode ratörler: Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren. 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANkara (Ekim 2022)
 • 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: EQUIP- Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren 12.11.2021 (Kasım 2021)
 • 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi: Mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitimi - Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren 12.11.2021 (Kasım 2021)
 • Konferans: Aile Hekimliği ve Hipertansiyon; 1. Ulusal Trakya Üniversitesi Tıp Günleri, Davetli konuşmacı: 18.12.2019 (Aralık 2019)
 • 1. Ulusal Trakya Üniversitesi Tıp Günleri Düzenleme Kurulu üyesi, 18.12.2019 (Aralık 2019)
 • 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi AİLE HEKİMLİĞİNDE AKADEMİK İLERLEME KRİTERLERİ Oturum Başkanı H. Nezih Dağdeviren (Ekim 2019)
 • 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara Düzenleme Kurulu Üyesi (Ekim 2019)
 • 13. Aile Hekimliği Güz Okulu; Oturum BaşkanıBoşanma Nedir? Kimler Boşanır? Kimler Boşanmaz? Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nezih Dağdeviren (Ekim 2019)
 • 13. Aile Hekimliği Güz Okulu; Davetli konuşma. Uluslararası Standartlar Işığında Dünyada Aile Hekimliğinin Güncel Durumu- Eğitim (Ekim 2019)
 • Konferans, 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018. (Ekim 2018)
 • Panel Başkanı, 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018. (Ekim 2018)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi, 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018. (Mayıs 2018)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Birinci Basamakta Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Yaklaşım ve Korunma Approach To Sexually Transmitted Diseases in Primary Care and Protection Binnur TAĞTEKİN SEZER, H. Nezih DAĞDEVİREN Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği - Özel Konular, BİRİNCİ BASAMAKTA CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞINA YAKLAŞIM; Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE (Editör); Ankara 2020 (Eylül 2020)
 • Çetinbaş A, Dağdeviren HN. "Emzirmenin başarılı olmasına etki eden faktörler."Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel, Editör Prof. Dr. Berrin Telatar, Ankara, 1. Baskı: 66-68. (Şubat 2019)
 • Çeviri. Rakel ER. "Aile Hekimi". Rakel RE, Rakel D. Aile Hekimliği. 9. Baskı'da, Ankara, 2019; 3-8. (Ocak 2019)
 • Bölüm çeviri editörü. Rakel ER. "Aile Hekimi". Rakel RE, Rakel D. Aile Hekimliği. 9. Baskı'da, Ankara, 2018. (Aralık 2018)
 • H. Nezih DAGDEVIREN, Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastaliklari, Ulusal, Bölüm: Sitma, Basim Türü: Basili, pp. 296-407, TÜRKIYE-Izmir, ISBN78-605-60196-2-3, Argun, 20151. Basim

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Edirne merkezinde doğum sonrası bakım hizmetlerinin durumu ve aile hekimlerinin yeri Postpartum care in Edirne city center and the role of family physicians _ Fatma Kılıç (Kasım 2021)
 • Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi araştırma görevlilerinin osteoporoz hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Evaluation of the knowledge on osteoporosis among residents working in Trakya University scool of Medicine - Hatice Başar (Ekim 2021)
 • Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında kilo kontrolü ve etkileyen faktörler Factors affecting weight control in patients with type ii diabetes mellitus - Fatih İlşad Akın (Eylül 2021)
 • Sağlık alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin boş zaman yönetimlerinin değerlendirilmesi Evaluation of leisure time management of students taking health-related undergraduate education - Oğuz Yaprak (Mayıs 2021)
 • Dr. Özlem Elçi Gördağ. Trakya Üniversitesi araştırma görevlilerinde homofobi ve nomofobiyi etkileyen faktörlerin araştırılması - Uzmanlık Tezi (Ocak 2020)
 • Dr. Ayşen Ersoy Alkan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlilerinde kronik yorgunluk sendromu sıklığı ve etkileyen faktörler Uzmanlık Tezi (Ocak 2020)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Personelinin Organ-doku Bağışı Hakkındaki bilgi ve Düşünceler Mehmet Karadon (Kasım 2019)
 • Edirne il merkezinde yaşayan 20-64 yaş arası yetişkinlerin geleneksel ve tamamlayıcı tedavi hakkında bilgi düzeyleri ve kullanım durumları- Merve Ünal (Nisan 2019)
 • Çetinbaş A. Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi'ne Başvuran Kadınlarda Yaşam Kalitesi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Tez Yöneticisi Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren, T.C. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne; 2014. (Mayıs 2014)
  2
  ATIF

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gençlerde uyku hijyeninin yaşam kalitesine etkisi-Sema Aykol, Sağlık Kurumları Yönetimi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (Mart 2019)

Editörlük / Yayınlama

 • Ankara Medical Journal Editorial Advisory Board (Aralık 2022)
 • The Anatolian Journal of Family Medicine Yayın Kurulu üyesi (International Scientific Advisory Board Member (Aralık 2022)
 • Konuralp Medical Journal International Editorial Member (Aralık 2022)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Editorial Board (Aralık 2022)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Mart 2022)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Editorial Board (Aralık 2021)
 • Konuralp Medical Journal International Editorial Member (Ekim 2021)
 • The Anatolian Journal of Family Medicine Yayın Kurulu üyesi (International Scientific Advisory Board) (Ekim 2021)
 • Ankara Medical Journal Editorial Advisory Board (Eylül 2021)
 • Eurasian Journal of Family Medicine Editor in Chief (Mart 2021)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Editorial Board (Nisan 2020)
 • Konuralp Tıp Dergisi Uluslararası Editör üye (Nisan 2020)
 • Ankara Medical Journal Editorial Advisory Board üyesi (Mart 2020)
 • EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 9 • YEAR 2020 • MARCH • NUMBER 1 ISSN: 2147-3161 Editor-in-Chief H. Nezih Dağdeviren (Mart 2020)
 • International Scientific Advisory Board üyesi; The Anatolian Journal of Family Medicine (Nisan 2019)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Editorial Board Üyesi (Mart 2019)
 • Ankara Medical Journal- Editorial danışma kurulu (Mart 2019)
 • Konuralp tıp dergisi Uluslararası Editöryel Üye (Mart 2019)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Baş Editör (Mart 2019)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2018/4 (Aralık 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine2018/3 (Aralık 2018)
 • Ankara Medical Journal, 2018/4 (Ekim 2018)
 • Konuralp Medical Journal, 2018/3 (Ekim 2018)
 • Turkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2018/4 (Ekim 2018)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2018/3 (Eylül 2018)
 • Yazı hakemliği DIPEPTIDYL PEPTIDASE-4 INHIBITORS ARE EFFECTIVE AND SAFE IN THE LONG TERM: A REAL-LIFE STUDY WITH MEDIAN 72 WEEKS FOLLOW UP Original Article [Aug 27, 2018] (Post Revision Check) Journal: Bakırköy Medical Journal (Ağustos 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine2018/2 (Ağustos 2018)
 • Yayın Hakemliği. The Unmet Needs of Home Healthcare Patients.18 July 2018 10:08 (GMT +2) EJFM (Temmuz 2018)
 • Ankara Medical Journal, 2018/3 (Temmuz 2018)
 • Trükiye Aile Hekimliği Dergisi, 2018/3 (Temmuz 2018)
 • Konuralp Medical Journal, 2018/2 (Haziran 2018)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2018/2 (Haziran 2018)
 • Yayın hakemliği: Visceral Leishmaniasis in children in Southern Turkey: Evaluation of clinical and laboratory findings and Liposomal Amphotericin B Treatment Original Article [Apr 12, 2018] Journal: Bakırköy Tıp Dergisi (Nisan 2018)
 • Ankara Medical Journal, 2018/2 (Nisan 2018)
 • Turkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2018/2 (Nisan 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine2018/1 (Nisan 2018)
 • Konuralp Medical Journal, 2018/1 (Mart 2018)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2018/1 (Mart 2018)
 • Ankara Medical Journal, 2018/1 (Ocak 2018)
 • Türk Aile Hekimliği Dergisi, 2018/1 (Ocak 2018)
 • Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care Board member (Aralık 2017)
 • Bakırköy tıp dergisi danışma kurulu üyesi (Aralık 2017)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2017)
 • Türk Aile Hekimliği Dergisi Ulusal Bilimsel Danışma Kurulu (Ekim 2017)
 • Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care Board member (Eylül 2017)
 • Konuralp tıp dergisi danışma kurulu üyesi (Eylül 2017)
 • Bakırköy tıp dergisi danışma kurulu üyesi (Eylül 2017)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Ağustos 2017)
 • Türk Aile Hekimliği Dergisi Ulusal Bilimsel Danışma Kurulu (Temmuz 2017)
 • Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care Board member (Haziran 2017)
 • Bakırköy tıp dergisi danışma kurulu üyesi (Haziran 2017)
 • Konuralp tıp dergisi danışma kurulu üyesi (Mayıs 2017)
 • Türk Aile Hekimliği Dergisi Ulusal Bilimsel Danışma Kurulu (Nisan 2017)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Nisan 2017)
 • Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care Board member (Mart 2017)
 • Bakırköy tıp dergisi danışma kurulu üyesi (Mart 2017)
 • Yayın hakemliği: Study of Thyroid Function Indices (T3, T4, a-Tpo, Tg, a-Tg) During Hepatitis B in Khoy City, Iran, before Alpha-Interferon Therapy Original Article [Jan 14, 2018] Journal: Bakırköy Medical Journal (Ocak 2017)
 • Konuralp tıp dergisi danışma kurulu üyesi (Ocak 2017)
 • Türk Aile Hekimliği Dergisi Ulusal Bilimsel Danışma Kurulu (Ocak 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Remziye Nur Eke Doçent atama (SBÜ Antalya EAH) (Ekim 2022)
 • Engin Burak Selçuk Prof. Atama (İnönü Ü. Tıp Fak) (Şubat 2022)
 • Nilüfer Emre Doçentlik sınav jürisi (Ocak 2022)
 • Doç. Dr. Mehmet Kayhan İnönü Üniv. Atama jürisi (Kasım 2021)
 • Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Aydın Sakarya Üniv. Atama Jüri Üyeliği (Temmuz 2021)
 • Doç. Dr. İsmail Kasım Doçentlik sınavı Jüri üyeliği (Mayıs 2021)
 • Doç. Dr. Mehmet Kayhan Abant İzzet Baysal Üniv. Atama jürisi (Şubat 2021)
 • Prof. Dr. Yasemin Çayır Atatürk Üniv Atama jürisi (Şubat 2021)
 • Prof. Dr. Berrin Telatar profesör ataması (Şubat 2021)
 • Doç. Dr. Sabahat Gücük Doçent atama jüri üyesi (Temmuz 2019)
 • Doç. Dr. Esra Meltem koç Doçentlik sınavı jüri üyesi (Mayıs 2019)
 • İstinye Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ferda Kaya Zaman atama jürisi (Aralık 2018)
 • Prof. Dr. Müge Alvur Profesör Atama Jüri üyesi- Kocaeli Üniversitesi (Haziran 2018)
 • Prof. Dr. Berrin Telatar Profesör Jüri Üyesi- İstanbul Bilim Üniversitesi (Mart 2018)
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan Profesör Atama Jüri Üyesi- Trakya Üniversitesi (Ocak 2018)
 • Prof. Dr. Serdar Öztora Profesör Atama Jüri Üyesi- Trakya Üniversitesi (Ocak 2018)
 • Hatice Tuba Akbayram Yrd. Doç. Dr. Atama Raporu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak (Kasım 2017)
 • Dilek Toprak Profesör atama Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mayıs 2017)
 • Mehmet Kayhan Yrd. Doç. Dr. Atama Bolu İzzet Baysal Uni Tıp Fak. Aile He Atama (Mayıs 2017)
 • Hakan Gülmez Doçentlik dosya raporu (Nisan 2017)
 • Can Öner Doçentlik dosyası raporu (Nisan 2017)
 • Hamit Sırrı Keten Doçentlik Sözlü sınav Jüri Üyeliği (Mart 2017)
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN İNHALER KULLANIM BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Turk Aile Hek Derg Hakemlik
 • HBV, HCV and HIV seroprevalance in northhern Cyprus: 4 years experiency of university hospital. Bakırköy tıp Dergisi Hakemlik
 • Assessment of handover efficiency of intensive care nurses. Bakırköy tıp dergisi hakemlik
 • Sigara Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması: Edirne'nin Keşan ve İpsala İlçelerinde Bir Araştırma

Projeler

 • Edirne il merkezinde yaşayan 20-64 yaş arası yetişkinlerin geleneksel ve tamamlayıcı tedavi hakkında bilgi düzeyleri ve kullanım durumları (Temmuz 2019)
 • Aile Hekimlerinin İletişim Becerilerinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi (Edirne il merkezi örneği) (Ekim 2018)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Edirne Il Merkezindeki Yasli Bireylerde Beslenme Durumu ve Etkileyen Faktörler TUBAP 2105 233, yaslilarda beslenme durumu yasam kalitesi ve etkileyen faktörlerin ortaya konmasini ve sonuçlara göre iyilestirici müdahalelerin belirlenmesini hedefleyen bir saha çalismasidir, Baslangiç Tarihi: 08.12.2015, Bitis Tarihi : 09.02.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi (Şubat 2017)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kesan Saglik Yüksekokulu Hemsirelik Bölümü Ögrencilerinin Egitimi Için Kurulan Mesleki Beceri Laboratuvarinin Gelistirilmesi, Baslangiç Tarihi: 22.02.2016, Bitis Tarihi : 22.02.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi (Şubat 2017)
 • Kalkinma Bakanligi, Edirne Aktif Yaslanma Merkezi, TC Kalkinma Bakanligi tarafindan desteklenen proje ile Ülkemizin yas ortalamasi en yüksek sehirlerinden olan Edirne de bireylere yaslanma sürecini aktif ve saglikli yasamalari için önemli ve ülkede ilk olan bir merkez kazandirilmis olup projenin Yasli Dostu Sehir vizyonuna hizmet etmesi ve yasli bireylerin yasam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmistir , Baslangiç Tarihi: 01.09.2014, Bitis Tarihi : 01.06.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, BESLENME VE DIYETETIK BÖLÜMÜ ÖGRENCILERININ EGITIMDE BESLENME ILKELERI VE ANTROPOMETRIK ÖLÇÜM LABORATUARININ ÖNEM, Baslangiç Tarihi: 19.08.2013, Bitis Tarihi : 17.03.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Üniversite Ögretim Üyelerine Yönelik Egitici Egitimi Kiti Gelistirilmesi, Bu proje ile yetiskin egitimi için kullanilabilecek bir egitim kiti gelistirilmesi ve ögretim elemanlarinin kisisel gelisim egitimlerinde kullanilmasi hedeflenmis gelistirilen kit ile 2015 yilinda ilk yetiskin egitimi basariyla tamamlanmistir , Baslangiç Tarihi: 07.03.2011, Bitis Tarihi : 27.01.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Ödüller

 • 21 Ulusal Aile Hekimliği Kongresi en iyi sözel bildiri ikincilik ödülü (Ekim 2022)
 • Sözel Bildiri 1. ödülü Özlem Elçi Gördağ, Hamdi Nezih Dağdeviren. ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKILLI TELEFONSUZ YAŞAYABİLİR Mİ?- ÖN SONUÇLAR 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim 2 Kasım 2019: 74. (Ekim 2019)
 • Sözel bildiri 3. ödülü Fatma Güçlü Saltik, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE AYRILIK ANKSİYETESİ. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara: 80. (Ekim 2019)
 • Lokman Hekim Başarı ve Onur Ödülü; 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aİle Hekimliği Kongresi, 2018 (Mayıs 2018)
 • En iyi sözel bildiri üçüncülük Ödülü, En iyi sözel bildiri üçüncülük Ödülü ”Üniversite ögrencilerinde stres faktörü ve beslenme durumunun irriteble bagisak sendromu belirtilerinin görülme sikligi üzerine etkisi” Ayça Çetinbas, Sarya Erdem, H. Nezih Dagdeviren, Yil: 2017, 16. Uluslararasi Dogu Akdeniz Aile Hekimligi Kongresi
 • En iyi Bildiri ikincilik ödülü, ”Saglik Bilimleri Fakültesi Ögrencilerinde Duygusal Yeme ve Beden Algisi Iliskisi” Ayça Çetinbas, Zekiye Demirel, H Ezgi Gençoglu, H Nezih Dagdeviren, Yil: 2017, 6th International Trakya Family Medicine Congress
 • En iyi Bildiri Üçüncülük Ödülü, ”65 Yas üzeri hastalarda istismar ihtimali ve etkileyen faktörler” Ceyda Akbas Atas, Önder Sezer, H Nezih Dagdeviren, Yil: 2017, 6th International Trakya Family Medicine Congress
 • Sözel Bildiri Üçüncülük, ”Birinci Basamak Nomofobiyi Ne Kadar Taniyor” Özlem Elçi Gördag, Serdar Öztora, H Nezih Dagdeviren, Yil: 2017, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlik Dernegi 16. ulusal aile hekimligi kongresi
 • Sözel Bildiri Ikincilik Ödülü, ”Lise Ögrencilerinde Obesite Sikligi ve Degerlendirilmesi” Esra Sengüzel, Serdar Öztora, H Nezih Dagdeviren, Yil: 2017, TAHEV 11. Aile Hekimligi Güz Okulu
 • Ulusal Kongre Bildiri Ikinciligi, Yil: 2016, Türkiye AIle Hekimleri Uzmanlik Dernegi
 • Ulusal Kongre Poster ikinciligi, Yil: 2016, Türkiye AIle Hekimleri Uzmanlik Dernegi

Diğer

 • H indeksi:7 (Aralık 2022)
 • H indeksi:7 (Aralık 2021)
 • H indeksi = 7 (Aralık 2019)