» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çeviri Eğitimindeki Öğrenme Çıktılarının Bologna Süreci Açısından Değerlendirilmesi (Temmuz 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN ÇEVİRİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2015)
 • GÜLER (GÖNENÇ), Emel; KUMLU, Dolunay: “The Use of Computer Technology in Foreign Language Education” ; “Educational Policies of European Union” konulu Uluslararası Bilimsel Konferans; 18 Mayıs 2006; Stara Zagora Üniversitesi, Yambol, BULGARİSTAN (Mayıs 2006)
 • TÜTÜNİŞ, Birsen; KUMLU, Dolunay: “On Line Content-based Academic Writing” ; “Reflectıng on Insights from ELT Research Conference” konulu 4. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı; 26-28 Mayıs 2005; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE (Mayıs 2005)
 • KUMLU, Dolunay; SOYSALAN, Işık: “The Problems Afflicting English Teachers in Vocational High Schools in Turkey” ; “Reflectıng on Insights from ELT Research Conference” konulu 4. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı; 26-28 Mayıs 2005; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE (Mayıs 2005)
 • TÜTÜNİŞ, Birsen; KUMLU, Dolunay: “How Do EFL Teachers Handle the Cultural Elements in the Coursebooks”; 2004/International ELT-Conference, 3-5 Eylül 2004 İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE (Eylül 2004)
 • KUMLU, Dolunay: “Teenagers and Their Use of Language”; “Theory and Practice of TESOL” konulu III. International ELT Conference, 11-13 Haziran 2004 Trakya Üniversitesi, Edirne, TÜRKİYE (Haziran 2004)
 • TÜTÜNİŞ, Birsen; KUMLU, Dolunay: “Dealing with Student’s Problems in Foreign Language Culture Teaching”; International ELT Conference, 10-12 Ekim 2003, Başkent Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE (Ekim 2003)
 • ERDEM, Nur; KUMLU, Dolunay: “How to Teach Young Learners”; “Theory and Practice of TESOL” konulu II. International ELT Conference, 20-22 Haziran 2003 Trakya Üniversitesi, Edirne, TÜRKİYE (Haziran 2003)
 • TÜTÜNİŞ, Birsen; KUMLU, Dolunay; ERDEM, Nur: “Foreign Language Teaching Settings as a Means of Cultural Transmission”; International ELTC-2003 Conference 17-18 Nisan 2003 Işık Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE (Nisan 2003)
 • TÜTÜNİŞ, Birsen; KUMLU, Dolunay: “How Do We Teach Culture”; International ELT Conference, 11-13 Ekim 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE (Ekim 2002)
 • ŞİRİN, Esra; KUMLU, Dolunay: “Learning to Speak by Speaking”; I. International Balkan-ELT Conference 14-16 Haziran 2002 Trakya Üniversitesi, Edirne, TÜRKİYE (Haziran 2002)
 • KUMLU, Dolunay; ŞİRİN, Esra: “Learning How to Teach Vocabulary”; I. International Balkan-ELT Conference 14-16 Haziran 2002 Trakya Üniversitesi, Edirne, TÜRKİYE (Haziran 2002)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İLERİ YAZMA DERSİNİN ÇEVRİM İÇİ VE YÜZ YÜZE EĞİTİM MODELLERİ ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA (Kasım 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • KUMLU, Dolunay: “Diagnosis: Translational Paralysis Caused By Neglecting Textual Analysis”, VIII. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2008; İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE (Mayıs 2008)

Diğer

 • "Kitap Tanıtımı-Bibliografya, Cilt I" Yazarlar: "Lindita Xhanari (Latifi), Urtis Harri, Adriatik Derjaj, Jonida İlhan" (Aralık 2017)

» Verdiği Dersler

Çevirmenlik Mesleği

Özel Alan Çevirisi

Uygulamalı Sözlü Çeviri

Uzmanlık Alanı ve Çevirisi