» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Savran D., Tuna G., Macit F., Daş R., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Taşınmaz Kültür Envanterinin Hazırlanması, Kırklareli İli Örneği”, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, Cilt.8, No.1, pp.147-158, 2017.
 • Sazak Ş., Savran D., Three Dimensional Digital Terrain Model Approach For The Projection of Urban Silhoutte, The Case of Edirne”, Procedia Social and Behavioral Sciences Elsevier, Conservation of Architectural Heritage, CAH, pp.26-238,2015.
 • Güner Y., Savran D., “Edirne ve Çevresindeki Su Kemerleri: Tespit, Lokalizasyon ve Koruma Önerileri”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt.3, No.5 pp.117-139, 2013.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Karakaya Aytin, B., Çay, R.D., Savran, D., 2021. Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımının Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Üzerinden Değerlendirilmesi (Nisan 2021)
 • Savran D., Tuna G., “Effects Of Speed And Measurement Variance On The Accuracy Of Mobile Robot Localisation”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena, BULGARIA, June 30 – July 9, 2018, pp.
 • Savran D., Tuna G., “Automatic Positioning Of Mobile 3D Laser Scanners Equipped With Wireless Interfaces For Automatic Map Merging”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena, BULGARIA, June 30 – July 9, 2018, pp.
 • Kabakan M., Savran D., Tuna G., “Performance Comparison Of The Iteravite Least Squares And The Extended Kalman Filtering For GPS-Based Positioning Systems”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena, BULGARIA, June 30 – July 9, 2018, pp.
 • Savran D., Daş R., Tuna G., “Determining The Location And Size of Future Generating Plants Via Long-Term Electiricity Load Forecasting”, 7th. International Conference on Advanced Technologies, Antalya, TURKEY, April 28 – May 1, 2018, pp.627-630.
 • Savran D., Yavuz H. B., Tuna G., “Kazı-Dolgu Hacimlerinin Hesaplanmasında Mobil Ridar Kullanımı Örneği, B.A.E”, International Conference on Research in Education and Science, Kuşadası, TÜRKİYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.761-764.
 • Eker D., Savran D., Tuna G., “Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Konumlandırma Problemi ve Konumlandırma Algoritmalarının İncelenmesi”, International Conference on Research in Education and Science, Kuşadası, TÜRKİYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.753-758.
 • Savran D., Tuna G., “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Eko-Turizm Kent Modellemeleri Istırancalar (Yıldız Dağları) Örneği”, International Conference on Research in Education and Science, Kuşadası, TÜRKİYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.700-703.
 • Savran D., Tuna G., Kabakan M., “Eski Osmanlı Su Yolunun Güzergâhının Jeodezik ve Robotik Yöntemlerle Değerlendirilmesi”, International Conference on Research in Education and Science, Kuşadası, TÜRKİYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.696-699.
 • Tuna G., Savran D., Kabakan M., “Evaluation of Neural Network Based Prediction Techniques for Water Quality Assessment for Smart Cities”, III. International Conference Engineering And Natural Science, Budapest, HUNGARY, 3-7 May 2017, pp.28-33.
 • Tuna G., Savran D., “Route Assessment of Underground Tunnels Using Mobile Robots”, III. International Conference Engineering And Natural Science, Budapest, HUNGARY, 3-7 May 2017, pp.34-37.
 • İnce H., Puyan M. S., Erdem, N., Savran D., “Determination Of The Qiblah Direction in Closed Areas By Parallel Direction Method”, International Scientific Conference On Applied Sciences, Antalya, TURKEY, 27-30 September 2016, pp.14-19.
 • Yılmaz, G.B., Balkaya, Ç., Zülfikar C., Kaya M.A., Dönmez S., Savran, D., “Electrical Resistivity Tomography Survey to Assist The Landscape Project At The Macedonia Campus Area, Edirne,NW Turkey”, International Scientific Conference, Gabrova, BULGARIA, 18-19 November 2016, pp.I-413-I.419.
 • Arkoc, O., Savran D., “Assesment of Groundwater Quality of East Thrace, Turkey for Irrigation Purposes with The Aid of Geographical Information Systems”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM Geodesy and Mine Surveying, Albena, BULGARIA, June 28 – July 7, 2016, Book.2, Vol.3, pp.103-109.
 • Savran, D., Tuna G., “Exploration and Mapping of Ancient Underground Tunnels with A Heterogeneus Robot Team”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM Geodesy and Mine Surveying, Albena, BULGARIA, June 28 – July 7, 2016, Book.2, Vol.2, pp.297-304.
 • Savran, D., Yavuz H.B., Tuna G., “Use of Total Stations to Model Historic Buildings And Structures”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM Geodesy and Mine Surveying, Albena, BULGARIA, June 28 – July 7, 2016, Book.2, vol.2, pp.11-16.
 • Kabakan M., B., Savran D., Tuna G., “Coğrafi Bilgi Sistemlerini Kullanarak Kültür Varlıklarının Korunması, Kırklareli Örneği”, International Conference on Research in Education and Science, Bodrum, TÜRKİYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.1385-1394.
 • Yavuz H. B., Savran D., Tuna G., “Lazer Tarayıcıların Mağara Haritalama İçin Kullanımı, Ayvaini Mağarası Örneği”, International Conference on Research in Education and Science, Bodrum, TÜRKİYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.1395-1403.
 • Savran D., Tuna G., “Sayısal Arazi Modelleri Kullanılarak Edirne’nin Mimari Mirasının Korunması”, International Conference on Research in Education and Science, Bodrum, TÜRKİYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.1123-1129.
 • Yavuz H.B., Savran D., Tuna G., “Açık Maden Ocaklarını Ölçmek ve Yönetmek İçin İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı”, International Conference on Research in Education and Science, Bodrum, TÜRKİYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.1130-1137.
 • Savran D., Sazak Ş., Mühürdaroğlu A., “Kentsel Siluet Korunması Konusunda Bir Yöntem Önerisi, Edirne Selimiye Cami Önerisi” VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, TÜRKİYE, 25-26 Nisan 2013, pp.1-10.

» Verdiği Dersler

Altyapı Uygulamaları

Arazi Yönetimi

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Karayolu Tasarımı

Ölçme Bilgisi - 1

Ölçme Bilgisi - 2

Ölçme Bilgisi (Mimarlık Fakultesi)

Uzaktan Algılama

» Duyurular

14 Şubat 2021 » Staj Öğrenci Listesi..