» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, M., (2017) "Yüksek Konut Yapılarında İç Ortam Kalitesinin İncelenmesi", MEGARON, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, DOI: 10.5505/megaron.2017.07830, ISSN: 1309-6915, Cilt: 12, Sayı: 2, s: 213-227. (Haziran 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Mevcut Yüksek Yapıların Enerji Verimliliği İçin Bir Çözüm: Retrofit", Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (UHMFD), Şubat-Mart-Nisan 2017, Sayı: 9, ISSN: 2148-4783, s: 1-25. (Nisan 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mıhlayanlar, E., Aydın, D., Investigation of Edirne Ekmekçizade Ahmet Pasha Caravanserai in Terms of Refunctioning, European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), October 19-22, 2017, Prague, Czech Republic, pp:52-64 (Ekim 2017)
 • Umaroğulları, F., Aydın, D., Yılmaz Erten, Ş., "Bir Komşuluk Birimi Olarak Kat Bahçelerinin Sürdürülebilirliği", X. International Sinan Symposium, 27-28 Nisan 2017, Edirne, ISBN:978-975-374-208-5, s: 311-318. (Nisan 2017)
 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Yükselen Yeni Yaşam Alanlarında Komşuluk İlişkilerinin İncelenmesi", X. International Sinan Symposium, 27-28 Nisan 2017, Edirne, ISBN:978-975-374-208-5, s: 223-230. (Nisan 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Mimarlık Eğitiminde Yüksek Yapı Kavramının Yeri ve Önemi", II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi , 28 Eylül - 01 Ekim 2017, Antalya, Özet Bildiriler Kitabı, s. 35-36. (Eylül 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "Yüksek Yapı Derslerinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi", Sosyo Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, Ed.: İzzet Yüksek, Handan Güler İplikçi, IJOPEC Publication Limited, ISBN: 978-1-912503-19-3, Londra, İngiltere, s: 197-219. (Aralık 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özdemir, D., Aydın, D., "Fikirtepe'de 'Piyasanın Görünmez Eli'ne Kamu Sektörünün Görünür Müdahalesi", Mimarlık Dergisi, Mayıs - Haziran 2016, Sayı: 389, s: 53-58. (Mayıs 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Aydın, D., Mıhlayanlar, E., "19.yy'dan 21.yy'a Yüksek Yapı Kavramının Tarihsel Gelişimi", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 15-16 Mayıs 2017, Edirne, s: 3. (Mayıs 2017)

Projeler

 • TÜBAP - 2014/102 "Eğitim Yapılarında İç Ortam Konfor Şartlarının Araştırılması"_ Araştırmacı (Eylül 2016)

Ödüller

 • Prosteel 2012 Çelik Yapı Tasarımı, "Modüler Otobüs Terminali Tasarımı", Üçüncülük Ödülü, 2012 (Yazganarıkan Y., Aydın D., Süner A. S.) (Nisan 2012)
 • Akçansa Betonik Fikirler Yarışması, "Yeşil Modül Tasarımı", Shortlisted, 2011 (Yazganarıkan Y., Aydın D., Süner A. S.). (Nisan 2011)

Diğer

 • II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi'nde sergilenen "2016-2017 Bahar Yarıyılı Uygulama Projeleri Örnek Çalışmaları" başlıklı sergi (Eylül 2017)
 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği (Nisan 2017)
 • X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Sempozyum Sekreterliği Üyesi (Nisan 2017)
 • Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Haftası Etkinlikleri içerisinde yer alan "ÇAĞDAŞ STRÜKTÜRLER VE DETAYLARI" konulu sergi (Ekim 2016)
 • Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dönem Sonu Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "ÇAĞDAŞ STRÜKTÜRLER VE DETAYLARI" konulu sergi (Mayıs 2016)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen "3D WORKSHOP" isimli workshop çalışması (Şubat 2016)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Democritus Üniversitesi Mimarlık Bölümü işbirliğiyle “GEÇMİŞİ TARAMAK-SCANNING THE PAST” 3 BOYUTLU DİJİTAL BELGELEME ATÖLYESİ isimli uluslararası workshop çalışması (Haziran 2015)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle ‘ENGELSİZ EDİRNE’ başlıklı workshop çalışması (Haziran 2015)
 • 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği (Nisan 2015)
 • Manavgat Belediyesi için "Kent Girişi Tasarım Objesi" Tasarımı _ Süral Kavşağı, Manavgat-Antalya (Aralık 2014)

» Duyurular

12 Aralık 2017 » GÜZ'17 - Yapı Fiziği Dersi Dönem Sonu Ödev Formatı