» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Dorsal Versus Ventral Dartos Flap to Prevent Fistula Formation in Tubularized Incised Plate Urethroplasty for Hypospadias (Temmuz 2022)
 • Can serum Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin and Kidney Injury Molecule-1 help in decision making for surgery in antenatally dedected hydronephrosis, Journal of Pediatric Urology, vol. 17, no. 1, 2021
 • A Diagnostic Dilemma for the Pediatrician:Radiolucent Tracheobronchial Foreign Body (Kasım 2017)
  3
  ATIF
 • Effectiveness of endoscopic balloon dilatation in grade 2a and 2b esophageal burns in children (Mart 2017)
  1
  ATIF
 • A Diagnostic Dilemma for the Pediatrician Radiolucent Tracheobronchial Foreign Body
 • Ergenlerin tehlikeli oyuncakları:Havalı silahlar (Eylül 2016)
 • Primer vezikoüreteral reflülü çocukların tedavisinde iki farklı ajanın sonuçları (Mayıs 2016)
  6
  ATIF
 • Çocukta üriner taşın alışılmadık bir komplikasyonu: Renal pelvisin spontan rüptürü ve taşın retroperitona migrasyonu (Mart 2016)
  2
  ATIF
 • Barsak iskemi reperfüzyonunun uyardığı diyafram kasılma bozukluğu:Yenidoğan sıçanlarda elektrofizyolojik ve ultrasitriktürel bir çalışma (Mart 2016)
 • Doğumsal laringomukosel: Yenidoğanda solunum yolunun nadir bir nedeni. (Mayıs 2015)
 • Çocukluk çağı böbrek kistlerinin nedir bir nedeni:Renal hücreli karsinomun Xp11.2 translokasyonu (Ocak 2015)
  1
  ATIF
 • Piyokalikozis: İki komplike hidrokalikozis olgusu (Temmuz 2014)
 • Challenging diagnosis between intussusception and necrotizing enterocolitis in premature infants (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Prematüre infantlarda invajinasyon ve nekrotizan enterokolit arasında tanı zorluğu (Ocak 2014)
 • Serebral palside üst üriner sistem bozukluğunun mesane disfonksiyonu ile ilişkisi (Ekim 2013)
  8
  ATIF
 • Relationships among vesicoureteric reflux, urinary tract infection and renal injury in children with non-neurogenic lower urinary tract dysfunction (Aralık 2011)
  3
  ATIF
 • Meningomyeloselli çocuklarda pelvik taban tonusu ürodinamik parametreleri etkiler (Ekim 2011)
 • İnkomplet çift sistemde alt pol pelvi üreterik bileşke tıkanıklıklarının tedavisinde piyeloüreterostomi. (Aralık 2010)
  2
  ATIF
 • Caudal anestezide Ropivacaine adjuvan olarak magnesyum eklenmesi postoperatif ağrı kontrolünü iyileştirirmi? (Şubat 2007)
 • Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında trapidilin etkisi (Ekim 2006)
  1
  ATIF
 • Yanıkta oksidatif organ hasarına karşı trapidilin koruyucu etkisi (Kasım 2005)
  1
  ATIF
 • Splenektomi yapılmış ratlarda sepsis kolon anostomozu iyileşmesini bozarmı. (Ekim 2005)
 • Poly (adp-ribose) sentaz inhibisyonu yanık hasarı sonrası oksidatif ve nitrozatif organ hasarını azaltır. (Haziran 2005)
 • Çocuklarda masif üst gastrointetinal kanamanın nadir bir nedeni:Dilafoy lezyonu (Mayıs 2005)
 • Testiküler reperfüzyon hasarında ipsilateral ve kontrlateral testisler üzerine selenyumun koruyucu etkisi (Nisan 2005)
  1
  ATIF
 • Çekal bağlama ve delme ile oluşturulan sepsis modelinde diyafram kası fonksiyonu üzerine alanil glutaminin koruyucu etkisi (Ocak 2005)
  1
  ATIF
 • Protective effect of trapidil against oxidative organ damage in burn injury
 • Yanık hasarı sonrası N asetil sisteinin barsakta oksitadif stress ve bakteriyel translokasyona etkisi. (Aralık 2004)
  3
  ATIF
 • Yanık hasarı sonrası poly (ADP-riboz) sentaz inhibisyonunun intestinal mukoza bariuerindeki rolü (Aralık 2004)
 • Konjenital vasküler bant anomalisine eşlik eden ileal atrezi: Patogenes üzerine gözlemler (Aralık 2003)
 • İskemik ön koşullama ratlarda intestinal epitelial apoptozisi azaltır (Haziran 2003)
  1
  ATIF
 • Çekal bağlama ve delme ile oluşturulan sepsis modelindeki apoptotik akciğer hasarında N asetil sisteinin koruyucu etkisi (Nisan 2003)
  55
  ATIF
 • İntestinal psödoobstrüksiyonun segmental rezeksiyonla tedavisi (Nisan 2003)
 • İntestinal iskemik ön koşullama barsağı korur ve bakteriyel translokasyonu azaltır (Kasım 2002)
  10
  ATIF
 • Selenyum ön tedavisi ratlarda intestinal iskemi reperfüzyon modelinde bakteriyel translokasyonu önler (Ağustos 2002)
  5
  ATIF
 • Menstrial akım hematometrayı dışlarmı: Anorektal malformasyonla ortaya çıkan nadir bir uterus anomalisi (Nisan 2002)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Effective predictors for surgical decision in antenatal hydronephrosis: a prospective multiparameter analysis (Aralık 2017)
  1
  ATIF
 • Effective predictors for surgical decision in antenatal hydronephrosis: a prospective multiparameter analysis (Eylül 2017)
 • Unusual complication of a urinary stone in a child: spontaneous rupture of the renal pelvis with the migration of calculus into the retroperitoneum (Mart 2016)
 • Kasık fıtığı olan bir hastada kasık kanalındaki testisin torsiyonu: Tanısı zor bir vaka (Aralık 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • AVLAN DINÇER, Çocuk Ürolojisi, US Akademi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özofagus, duodenum ve anal atrezi birlikteliği görülen yenidoğana cerrahi yaklaşım (Ocak 2018)
 • Testiste Kitle ile ortaya çıkan nöroblastom olgusu (Ocak 2018)
 • Pediatrik Ürolojide Klinisyenin Nükleer Tıptan Beklentileri (Ocak 2017)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 35. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ (Ekim 2017)
 • Peduro Videokamp 2016 (4-5 Haziran 2016) (Haziran 2016)
 • Pediatrik Ürolojide Klinisyenin Nükleer Tıptan Beklentileri (Ekim 2015)

Editörlük / Yayınlama

 • Balkan Medical Journal
 • Balkan Medical Journal
 • Balkan Medikal Journal

Yapılan Hakemlikler

 • A PROSPECTIVE ANALYSIS OF NEUROGENIC BLADDER WITH HIGH-RISK BLADDER PATTERN (HRBP) THAT UNDERWENT IN UTERO MYELOMENINGOCELE SURGERY (Mayıs 2017)
 • RENAL OUTCOMES OF CYSTINURIA IN A SINGLE CENTER AND REVIEW OF THE LITERATURE (Mart 2017)
 • Doç Dr. Keramettin Uğur Özkan Profesörlük ataması jüri üyeliği
 • Tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu ve negatif voiding sistoürethrografili çocuklarda PIC ve redo_PIC sistografi (Balkan Medical Journal) (Aralık 2016)
 • Üreteriçerisinde kırılmış beslenme tüpü olan infantın yönetimi (Balkan Medical Journal) (Mayıs 2016)
 • Doğumsal prepubik sinüs: Nadir bir antite (Balkan Medical Journal) (Nisan 2016)
 • Farklı tekniklerle proksimal hipospadias onarımı: 20 yıllık tecrübe (Balkan Medical Journal) (Mart 2016)
 • Spontan renal kalisiel rüptüre bağlı akut karın ağrısı:Klinik görünüm, tanı ve tevdavi (Balkan Medical Journal) (Mart 2016)