» Biyografi

Katıldığı Kurs- Eğitim- Sempozyum- Kongreler

1.Gazi Üniversitesi 2. Ulusal Öğrenci Kongresi, Ekim 2011

2.5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress Kasım 2016, Antalya

3.Doğu Karadeniz Acil Tıp Günleri Kış Sempozyumu, Temel USG kursu Şubat 2017, Trabzon

4.12. Acil Tıp Asistan Sempozyumu Mayıs 2017, Adana

5.Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Eğitimi Sertifika Programı Kasım-Aralık 2018, Edirne

6.Prof. Dr. Oğuz Güç 11. Yaz Okulu, Haziran 2019, Ankara

7.Klinik Toksikoloji Kursu 3-4 Ekim 2019, Edirne
 

8.25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 4-7 Kasım 2019, Kuşadası Aydın

9. 4th WG meeting- Final status of WG activities within the MuTaLig COST Action- Ege University, İzmir Turkey, March 5th-6th 2020

10. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu, 26-28 Mart 2020

11. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu, 11-12 Mart 2021

» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • R.D. Topuz, M.Z. Cetinkaya, D. Erumit, K.D. Aydemir, O. Gunduz C.H. Karadag, A. Ulugol, The role of endocannabinoid system and TRPV1 receptors in the antidepressant and anxiolytic effects of dipyrone in chronic unpredictable mild stress in mice, European Journal of Pharmacology, 7, 2021 (Temmuz 2021)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Poster Sunumu- Spinal Anestezi sonrası Üriner Retansiyon Olgusu) Kasım 2016, Antalya

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Beiza CHATZİSALİ, Tolga GAŞ, Hilmi KILGIN, Kübra Duvan AYDEMİR, Dilşat ERÜMİT, Ruhan Deniz TOPUZ, Ahmet ULUGÖL CANNABINOID RECEPTORS ARE NOT INVOLVED IN ANTINOCICEPTION INDUCED BY SYSTEMIC DICLOFENAC IN MICE / Sayfalar : 1-4P (Şubat 2020)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • 12. Acil Tıp Asistan Sempozyumu (Sözlü Sunum- Kardiyak Arrestte CPR sonlandırma kriterleri) Mayıs 2017, Adana

Ödüller

  • Gazi Üniversitesi 2. Ulusal Öğrenci Kongresi, 'Kök Hücre Yeni Bir Umut' sözlü sunum 1.lik ödülü, Ekim 2011