» Biyografi

Katıldığı Kurs- Eğitim- Sempozyum- Kongreler

1.Gazi Üniversitesi 2. Ulusal Öğrenci Kongresi, 'Kök Hücre Yeni Bir Umut' sözlü sunum 1.lik ödülü, Ekim 2011

2.5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Poster Sunumu- Spinal Anestezi sonrası Üriner Reatnsiyon Olgusu) Kasım 2016, Antalya

3.Doğu Karadeniz Acil Tıp Günleri Kış Sempozyumu, Temel USG kursu Şubat 2017, Trabzon

4.12. Acil Tıp Asistan Sempozyumu (Sözlü Sunum- Kardiyak Arrestte CPR sonlandırma kriterleri) Mayıs 2017, Adana

5.Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Eğitimi Sertifika Programı Kasım-Aralık 2018, Edirne

6.Prof. Dr. Oğuz Güç 11. Yaz Okulu, Haziran 2019, Ankara

7.Klinik Toksikoloji Kursu 3-4 Ekim 2019, Edirne
 

8.25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 4-7 Kasım 2019, Kuşadası Aydın

9. 4th WG meeting- Final status of WG activities within the MuTaLig COST Action- Ege University, İzmir Turkey, March 5th-6th 2020

» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Beiza CHATZİSALİ, Tolga GAŞ, Hilmi KILGIN, Kübra Duvan AYDEMİR, Dilşat ERÜMİT, Ruhan Deniz TOPUZ, Ahmet ULUGÖL CANNABINOID RECEPTORS ARE NOT INVOLVED IN ANTINOCICEPTION INDUCED BY SYSTEMIC DICLOFENAC IN MICE / Sayfalar : 1-4P (Şubat 2020)