» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Pre-Service middle school mathematics teachers’ understanding of students’ knowledge: Location of decimal numbers on a number line. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology, 4(2), 84-100.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Alaylı-Gündoğdu, F. & Girit, D. (2017). Evaluation of Concept Maps Related to Solids. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Girit, D. & Alaylı-Gündoğdu, F. (2017). Pre-Service Middle School Mathematics Teachers’ Mathematical Knowledge For Teaching Figural Pattern Generalization. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Girit, D. & Ulusoy, F. (2017). Middle school teachers’ mathematical knowledge within the practices for teaching exponents: A Multiple case study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2017). Investigating Teaching Practices for Teaching Algebraic Expressions within a Multiple Case Study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Mathematical Knowledge for Teaching of Patterns: A Case Study of Middle School Mathematics Teacher. 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, Germany.
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2015). An examination of teachers’ mathematical knowledge for teaching patterns in lesson planning. ISER (International Society of Educational Research) – World Conference on Education, İstanbul, Turkey. (Haziran 2015)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2013). Students’ conceptions about decimals and connection with fractions. ECER, İstanbul. (Eylül 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Farklı Sınıf Seviyelerindeki Ortaokul Öğrencilerinde Cebirsel Düşünme: Örüntülerde Genelleme Hakkındaki Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(2), 243-272. (Aralık 2016)
 • Yenilmez, K. & Girit, D. (2013). İlköğretim (6-8) matematik dersi öğretim programındaki yeni alt öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 385-419. (Aralık 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Öğretmenlerin Cebirsel İfadelerde İşlemleri Öğretmek için Ders Planı Hazırlamadaki Matematiksel Bilgileri: Bir Durum Araştırması. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye. (Eylül 2016)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2014). Farklı sınıf seviyelerindeki ortaokul öğrencilerinin örüntülerden genelleme stratejileri. XI. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye. (Eylül 2014)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2014). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının, Öğrencilerin Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde Kavramlarının ilişkisi Hakkındaki Bilgilerine Dair Düşünceleri ve Önerileri. 13.Matematik Sempozyumu, Karabük, Türkiye.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Girit, D. (2017). Öğrenme Kuramı, Müfredat ve Değerlendirme. Zuhal Yılmaz , Savaş Baştürk , Hülya Kılıç (Eds.), Lise Matematik Öğretimi - Teaching Secondary Mathematics (4.baskıdan çeviri) içinde (s. 21-49). Ankara: Nobel Akademik. (Mart 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ekim 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan 2017)
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Aralık 2016)
 • International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology