» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • OSMANOĞLU, A., & GİRİT YILDIZ, D. (2023). Examining How Prospective Mathematics Teachers Instructional Visions Align with Their Responding Practices Through Scripting Tasks. International Journal of Science and Mathematics Education, https://dx.doi.org/10.1007/s10763-023-10435-1 (Aralık 2023)
 • Girit-Yildiz, D. & Ulusoy, F. (2023). Investigating how prospective mathematics teachers prepare history integrated lesson plans with assessing historical elements in mathematics textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education. https://dx.doi.org/10.1007/s10763-023-10375-w (Mayıs 2023)
 • Girit Yildiz, D., Osmanoglu, A. & Gundogdu Alayli, F. (2023). Providing a video-case-based professional development environment for prospective mathematics teachers to notice students’ misconceptions in measurement. Journal of Mathematics Teacher Education, 26(2), 179 - 209, https://doi.org/10.1007/s10857-021-09525-0 (Nisan 2023)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Girit Yıldız, D. & Durmaz, B. (2023). Pre-service mathematics teachers’ attention to tasks’ affordances while analyzing and designing tasks. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 1228–1244. (Ekim 2023)
 • GÜNDOĞDU ALAYLI, D. & GİRİT YILDIZ, D. (2023). Investigation of pre-service middle school mathematics teachers mathematical knowledge for teaching relations in triangles Ortaokul matematik öğretmen adaylarının üçgenlere ilişkin bağıntıları öğretmek için matematik bilgilerinin incelenmesi , Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 818–879. (Ağustos 2023)
 • Girit Yıldız, D. (2023). Prospective Mathematics Teachers’ Task Modifications Utilizing Their Knowledge of Pattern Generalization. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 16(3), 596-616. (Temmuz 2023)
 • Girit Yildiz, D., & Durmaz, B. (2021). A Gifted High School Student’s Generalization Strategies of Linear and Nonlinear Patterns via Gauss’s Approach. Journal for the Education of the Gifted, 44(1), 56–80. https://doi.org/10.1177/0162353220978295 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0162353220978295 (Mart 2021)
 • Girit-Yildiz, D. & Akyüz, D. (2020). Mathematical knowledge of two middle school mathematics teachers in planning and teaching pattern generalization. Elementary Education Online, 19(4), 2098-2117. doi:10.17051/ilkonline.2020.763457 (Eylül 2020)
 • Girit Yıldız, D. & Akyüz, D. (2019). Examining two middle school mathematics teachers’ knowledge for teaching manipulation of algebraic expressions during lesson planning and instruction. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(3), 588-616. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/50604/487243 (Aralık 2019)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Farklı Sınıf Seviyelerindeki Ortaokul Öğrencilerinde Cebirsel Düşünme: Örüntülerde Genelleme Hakkındaki Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(2), 243-272. (Aralık 2016)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Pre-Service middle school mathematics teachers’ understanding of students’ knowledge: Location of decimal numbers on a number line. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology, 4(2), 84-100.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • GİRİT YILDIZ, D., UYANIK, S., & GÜNDOĞDU ALAYLI, F. (2023). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının kavramsal anlamalarının dinamik geometri yazılımı ve argümantasyonla geliştirilmesi. Presented at the 6.Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu, Ankara. (Ekim 2023)
 • GİRİT YILDIZ, D & OSMANOĞLU, D. (2023). Analyzing The Consistency Between The Instructional Visions and Responding Practices of Prospective Mathematics Teachers Using Scripting Tasks, presented at the International Education Congress, Ankara. (Eylül 2023)
 • GİRİT YILDIZ, D. & OSMANOĞLU, A. (2023). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Cebir Öğretimine İlişkin Öğrenmelerinin Senaryo Tamamlama Uygulamaları Üzerinden İncelenmesi,” presented at the ERPA International Science and Mathematics Education Congress, Balıkesir. (Eylül 2023)
 • OKUMUŞ, S. & GİRİT YILDIZ, D. (2023). Ordering multiple adjectives for naming special prisms and pyramids in the Turkish mathematics language the case of Ada, presented at the Thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 2013), Budapeşte. (Temmuz 2023)
 • Girit Yıldız, D. & Müftüoğlu, E. (2023). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının olasılık öğrenme alanına ilişkin öğrenci düşünmesini fark etme becerilerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa. (Mayıs 2023)
 • Uyanık S., Girit-Yıldız D., Gündoğdu-Alaylı, F. (2022). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Faaliyetleri İhtiyaçlarının Belirlenmesi, XV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale-TÜRKIYE. (Eylül 2022)
 • Girit Yıldız, D. & Durmaz, B. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Dinamik Geometri Yazılımı (GeoGebra) Entegreli Ders Planlarının İncelenmesi. Paper presented at 5th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium. Antalya, Türkiye. (Ekim 2021)
 • Gündoğdu- Alaylı, F. & Girit-Yıldız, D. (2018). Investigation of middle school preservice mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching relations of triangles. 13th Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye. (Eylül 2018)
 • Soyak, Ö. & Girit Yıldız, D. & (2018). Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Productive Noticing of Misconceptions in/during Lesson Planning. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy. (Eylül 2018)
 • Girit Yıldız, D. & Ulusoy, F. (2018). Prospective middle school mathematics teachers’ perceptions about using of history of mathematics in mathematics education. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy. (Eylül 2018)
 • Çetin, Ş., Durmaz, B. & Girit, D. (2018). Matematiksel yılmazlık/dayanıklılık ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Çınkır, Ş. (Ed.) içinde. Vth International Eurasian Educational Research Congress Bildiri Kitabı (s. 875-881), Antalya, Türkiye: Anı Yayıncılık. (Mayıs 2018)
 • Durmaz, B., Çetin, Ş. & Girit, D. (2018). Geometrik yaratıcılık ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Vth International Eurasian Educational Research Congress Bildiri Özetleri Kitabı (s. 1654-1656), Antalya, Türkiye: Anı Yayıncılık. (Mayıs 2018)
 • Gündoğdu-Alaylı, F. & Girit, D. (2017). Evaluation of Concept Maps Related to Solids. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Girit, D. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2017). Pre-Service Middle School Mathematics Teachers’ Mathematical Knowledge For Teaching Figural Pattern Generalization. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Girit, D. & Ulusoy, F. (2017). Middle school teachers’ mathematical knowledge within the practices for teaching exponents: A Multiple case study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2017). Investigating Teaching Practices for Teaching Algebraic Expressions within a Multiple Case Study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Mathematical Knowledge for Teaching of Patterns: A Case Study of Middle School Mathematics Teacher. 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, Germany.
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2015). An examination of teachers’ mathematical knowledge for teaching patterns in lesson planning. ISER (International Society of Educational Research) – World Conference on Education, İstanbul, Turkey. (Haziran 2015)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2013). Students’ conceptions about decimals and connection with fractions. ECER, İstanbul. (Eylül 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GİRİT YILDIZ, D. (2023). Investigating Prospective Mathematics Teachers’ Noticing Skills in Task Analysis, (Eds) A. KABADAYI & M., ERASLAN, Conceptual Change Theories and Practice Examples in Education içinde, Livre de Lyon, 97 -114. (Ekim 2023)
 • Gündoğdu-Alaylı, F. & Girit-Yıldız, D. (2022). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimlere İlişkin Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi. S. Maden, Ş. Dündar, & L. Vural (Eds.), Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları İçinde (ss. 135-162). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınevi. (Aralık 2022)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GİRİT YILDIZ, D., & OSMANOĞLU, A. (2023). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Senaryo Tamamlama Uygulamaları Üzerinden Cebir Öğretimine İlişkin Öğrenmeleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), 14(2), 1458–1488. (Aralık 2023)
 • Ulusoy, F. & Girit-Yıldız, D. (2019). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının sahip oldukları matematik tarihi bilgileri ile ilgili değişen algıları: Pedagojik deneyimlerin rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2729-2746. doi:10.24106/kefdergi.3736 (Kasım 2019)
 • Girit-Yıldız, D. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2019). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının sabit değişen şekil örüntüsü genellemesini öğretmek için matematik bilgileri. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 396-414. (Eylül 2019)
 • Yenilmez, K. & Girit, D. (2013). İlköğretim (6-8) matematik dersi öğretim programındaki yeni alt öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 385-419. (Aralık 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GÜNDOĞDU ALAYLI, F., GİRİT YILDIZ, D., & AYDOĞDU, M. Z. (2023). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Problem Çözme Sürecine Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Presented at the 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2023), Kars. (Eylül 2023)
 • Girit-Yıldız, D., Osmanoğlu, A. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2018). Matematik öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını fark etme becerisi: Bir video-örnek olay çalışması. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye. (Ekim 2018)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Öğretmenlerin Cebirsel İfadelerde İşlemleri Öğretmek için Ders Planı Hazırlamadaki Matematiksel Bilgileri: Bir Durum Araştırması. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye. (Eylül 2016)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2014). Farklı sınıf seviyelerindeki ortaokul öğrencilerinin örüntülerden genelleme stratejileri. XI. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye. (Eylül 2014)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2014). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının, Öğrencilerin Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde Kavramlarının ilişkisi Hakkındaki Bilgilerine Dair Düşünceleri ve Önerileri. 13.Matematik Sempozyumu, Karabük, Türkiye.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Girit, D. (2017). Öğrenme Kuramı, Müfredat ve Değerlendirme. Zuhal Yılmaz , Savaş Baştürk , Hülya Kılıç (Eds.), Lise Matematik Öğretimi - Teaching Secondary Mathematics (4.baskıdan çeviri) içinde (s. 21-49). Ankara: Nobel Akademik. (Mart 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Teaching and Teacher Education (Mart 2022)
 • Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (Aralık 2021)
 • Ahievran Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Ekim 2021)
 • Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi (Mayıs 2021)
 • Eğitim ve Bilim Dergisi (Şubat 2019)
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ekim 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan 2017)
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Aralık 2016)
 • International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (Ekim 2016)

Ödüller

 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (Aralık 2023)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Cebir Öğretimi

Matematiğin Temelleri 1

Matematiğin Temelleri 2

Matematik Felsefesi

Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme

Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları

Matematik Tarihi

Öğretmenlik Uygulaması 1

Öğretmenlik Uygulaması 2

Sayıların Öğretimi

Topluma Hizmet Uygulamaları