» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Girit-Yildiz, D. & Ulusoy, F. (2023). Investigating how prospective mathematics teachers prepare history integrated lesson plans with assessing historical elements in mathematics textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education. https://dx.doi.org/10.1007/s10763-023-10375-w (Mayıs 2023)
 • Girit Yildiz, D., Osmanoglu, A. & Gundogdu Alayli, F. (2022). Providing a video-case-based professional development environment for prospective mathematics teachers to notice students’ misconceptions in measurement. Journal of Mathematics Teacher Education, https://doi.org/10.1007/s10857-021-09525-0 (Ocak 2022)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Girit Yildiz, D., & Durmaz, B. (2021). A Gifted High School Student’s Generalization Strategies of Linear and Nonlinear Patterns via Gauss’s Approach. Journal for the Education of the Gifted, 44(1), 56–80. https://doi.org/10.1177/0162353220978295 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0162353220978295 (Mart 2021)
 • Girit-Yildiz, D. & Akyüz, D. (2020). Mathematical knowledge of two middle school mathematics teachers in planning and teaching pattern generalization. Elementary Education Online, 19(4), 2098-2117. doi:10.17051/ilkonline.2020.763457 (Eylül 2020)
 • Girit Yıldız, D. & Akyüz, D. (2019). Examining two middle school mathematics teachers’ knowledge for teaching manipulation of algebraic expressions during lesson planning and instruction. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(3), 588-616. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/50604/487243 (Aralık 2019)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Farklı Sınıf Seviyelerindeki Ortaokul Öğrencilerinde Cebirsel Düşünme: Örüntülerde Genelleme Hakkındaki Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(2), 243-272. (Aralık 2016)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Pre-Service middle school mathematics teachers’ understanding of students’ knowledge: Location of decimal numbers on a number line. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology, 4(2), 84-100.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Girit Yıldız, D. & Müftüoğlu, E. (2023). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının olasılık öğrenme alanına ilişkin öğrenci düşünmesini fark etme becerilerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa. (Mayıs 2023)
 • Uyanık S., Girit-Yıldız D., Gündoğdu-Alaylı, F. (2022). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Faaliyetleri İhtiyaçlarının Belirlenmesi, XV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale-TÜRKIYE. (Eylül 2022)
 • Girit Yıldız, D. & Durmaz, B. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Dinamik Geometri Yazılımı (GeoGebra) Entegreli Ders Planlarının İncelenmesi. Paper presented at 5th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium. Antalya, Türkiye. (Ekim 2021)
 • Gündoğdu- Alaylı, F. & Girit-Yıldız, D. (2018). Investigation of middle school preservice mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching relations of triangles. 13th Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye. (Eylül 2018)
 • Soyak, Ö. & Girit Yıldız, D. & (2018). Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Productive Noticing of Misconceptions in/during Lesson Planning. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy. (Eylül 2018)
 • Girit Yıldız, D. & Ulusoy, F. (2018). Prospective middle school mathematics teachers’ perceptions about using of history of mathematics in mathematics education. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy. (Eylül 2018)
 • Çetin, Ş., Durmaz, B. & Girit, D. (2018). Matematiksel yılmazlık/dayanıklılık ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Çınkır, Ş. (Ed.) içinde. Vth International Eurasian Educational Research Congress Bildiri Kitabı (s. 875-881), Antalya, Türkiye: Anı Yayıncılık. (Mayıs 2018)
 • Durmaz, B., Çetin, Ş. & Girit, D. (2018). Geometrik yaratıcılık ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Vth International Eurasian Educational Research Congress Bildiri Özetleri Kitabı (s. 1654-1656), Antalya, Türkiye: Anı Yayıncılık. (Mayıs 2018)
 • Gündoğdu-Alaylı, F. & Girit, D. (2017). Evaluation of Concept Maps Related to Solids. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Girit, D. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2017). Pre-Service Middle School Mathematics Teachers’ Mathematical Knowledge For Teaching Figural Pattern Generalization. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Girit, D. & Ulusoy, F. (2017). Middle school teachers’ mathematical knowledge within the practices for teaching exponents: A Multiple case study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2017). Investigating Teaching Practices for Teaching Algebraic Expressions within a Multiple Case Study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Türkiye. (Mayıs 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Mathematical Knowledge for Teaching of Patterns: A Case Study of Middle School Mathematics Teacher. 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, Germany.
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2015). An examination of teachers’ mathematical knowledge for teaching patterns in lesson planning. ISER (International Society of Educational Research) – World Conference on Education, İstanbul, Turkey. (Haziran 2015)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2013). Students’ conceptions about decimals and connection with fractions. ECER, İstanbul. (Eylül 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gündoğdu-Alaylı, F. & Girit-Yıldız, D. (2022). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimlere İlişkin Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi. S. Maden, Ş. Dündar, & L. Vural (Eds.), Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları İçinde (ss. 135-162). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınevi. (Aralık 2022)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ulusoy, F. & Girit-Yıldız, D. (2019). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının sahip oldukları matematik tarihi bilgileri ile ilgili değişen algıları: Pedagojik deneyimlerin rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2729-2746. doi:10.24106/kefdergi.3736 (Kasım 2019)
 • Girit-Yıldız, D. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2019). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının sabit değişen şekil örüntüsü genellemesini öğretmek için matematik bilgileri. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 396-414. (Eylül 2019)
 • Yenilmez, K. & Girit, D. (2013). İlköğretim (6-8) matematik dersi öğretim programındaki yeni alt öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 385-419. (Aralık 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Girit-Yıldız, D., Osmanoğlu, A. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2018). Matematik öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını fark etme becerisi: Bir video-örnek olay çalışması. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye. (Ekim 2018)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Öğretmenlerin Cebirsel İfadelerde İşlemleri Öğretmek için Ders Planı Hazırlamadaki Matematiksel Bilgileri: Bir Durum Araştırması. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye. (Eylül 2016)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2014). Farklı sınıf seviyelerindeki ortaokul öğrencilerinin örüntülerden genelleme stratejileri. XI. UFBMEK Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye. (Eylül 2014)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2014). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının, Öğrencilerin Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde Kavramlarının ilişkisi Hakkındaki Bilgilerine Dair Düşünceleri ve Önerileri. 13.Matematik Sempozyumu, Karabük, Türkiye.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Girit, D. (2017). Öğrenme Kuramı, Müfredat ve Değerlendirme. Zuhal Yılmaz , Savaş Baştürk , Hülya Kılıç (Eds.), Lise Matematik Öğretimi - Teaching Secondary Mathematics (4.baskıdan çeviri) içinde (s. 21-49). Ankara: Nobel Akademik. (Mart 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Teaching and Teacher Education (Mart 2022)
 • Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (Aralık 2021)
 • Ahievran Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Ekim 2021)
 • Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi (Mayıs 2021)
 • Eğitim ve Bilim Dergisi (Şubat 2019)
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ekim 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Nisan 2017)
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Aralık 2016)
 • International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (Ekim 2016)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Cebir Öğretimi

Matematiğin Temelleri 1

Matematiğin Temelleri 2

Matematik Felsefesi

Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme

Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları

Matematik Tarihi

Öğretmenlik Uygulaması 1

Öğretmenlik Uygulaması 2

Sayıların Öğretimi

Topluma Hizmet Uygulamaları