» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doruk Kondakcı D., Yorgancı M., Creating Basic Life Support Application Awareness with Theater, Journal of Awareness, 5(3), 349-360. E-ISSN 2149-6544. (Temmuz 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Doruk Kondakcı D., Afetlerin Alzheimer Hastaları Üzerindeki Etkisine Genel Bakış, I. Uluslararası 6. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Sözlü Bildiri (Haziran 2021)
 • Doruk Kondakcı D., The Impact of Individual and Culture with a Diagnosis of Alzheimer’s Disease, II. International Conference on Different Aspect of Health, Özet Bildiri (Sözlü Bildiri). (Mayıs 2021)
 • Doruk Kondakcı D., Keser G., Kılavuz A., Savaş E.S., Mandıracıoğlu A., Akçiçek S.F., Yaşlı Bireyin Dinapeni Durumunun Belirlenmesi ve Fonksiyonel Durumu İle İlişkisinin İncelenmesi, 2. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (International Medical Congress of Izmir Democracy University – IMCIDU), Tam Metin Bildiri Kitabı ss.601-604 (Sözlü Bildiri) (Aralık 2020)
 • Doruk Kondakcı D., Covid-19 ve Sarkopeni İlişkisinin Yaşlı Sağlığı Üzerine Etkileri, International Conference on Different Aspect of Health, Özet Bildiri Kitabı, ss.170-171 (Sözlü Bildiri) (Kasım 2020)
 • Doruk Kondakcı D., Kılavuz A., Yaşlılıkta Teknolojik Gelişim, 1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, ss.458-459, İstanbul (Sözlü Bildiri) (Aralık 2018)
 • Kondakcı D., Savaş S., Kılavuz A., Saraç F., Akçiçek F., The Functional Autonomy Measurement System in Relation with Dynapenia in Elderly Patients, 11th Congress of EUGMS, 16 - 18 September, Oslo, Norway, 2015 (P-225, European Geriatric Medicine, Vol:6, nS1, pages:91-92, septembre 2015). ISSN:1878-7649. (Poster Presentations) (Eylül 2015)
 • Özer F.G., Karamanoğlu A., Yavuz M., Azak A., Doruk D., İleri S., Selçuk G., Gülşen B., Gündüz A., Gürsoy A., Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarda Basınç Yarası Görülme Sıklığı, 4. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı, ss.264-264, Gaziantep (Poster Bildiri) (Eylül 2007)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doruk Kondakcı D., Kılavuz A., Geriatrik Bireylerde Düşme Riskinin Değerlendirilmesi, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), 13(1), 56-63. e-ISSN:1308-5816. (Haziran 2020)
 • Doruk D., Narcı A., Korkmaz M., Koltuksuz U., Özkaraca E., Korozif Madde Cinsinin ve Hasta Yaşının Özofagus Yanığının Derecesi Üzerine Etkisi, Kocatepe Tıp Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, 9-14, Eylül 2007. ISSN:1302-4612, e-ISSN: 2149-7869. (Eylül 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doruk Kondakcı D., “Yaşlılıkta Sarkopeni ve Dinapeni”, Hemşirelik ve İnovasyon, Ed. Sevil Ü., Bozkurt Ö.D., Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 1. Baskı, ss.319-332 (Aralık 2018)

Editörlük / Yayınlama

 • Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi (AYAB)/Journal of Emergency Aid and Disaster Science (JEADS), Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi (Aralık 2020)

Yapılan Hakemlikler

 • African Educational Research Journal, Makale Hakemliği (Şubat 2021)
 • Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi (AYAB)/Journal of Emergency Aid and Disaster Science (JEADS), Hakem (Ocak 2021)
 • 1002-Tübitak Hızlı Destek Proje Değerlendirmesi, Hakem (Ekim 2020)

Projeler

 • Online Marketing Tools For VET Students, Erasmus+ Projesi (Proje Ortakları: Fransa, İtalya, Romanya, Bulgaristan), Katılımcı (Ekim 2018)
 • Siz Küçükken Biz Büyürken, Danışman (Ekim 2018)
 • 4006-Tübitak Bilim Şenliği, Danışman (Haziran 2018)
 • Transcultural Nursing Project, Erasmus+ Projesi (Proje Ortakları: Çek Cumhuriyeti, İspanya, Danimarka, Güney Kıbrıs, İsrail), Araştırmacı (Nisan 2018)

Diğer

 • 2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, Oturum Başkanı (Kasım 2019)
 • 1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, Oturum Başkanı (Aralık 2018)

» Verdiği Dersler

Geriatri Hemşireliği (2019-2020) (2020-2021)

iç Hastalıkları Hemşireliği (2019-2020)