» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doruk Kondakcı D., Yorgancı M., Creating Basic Life Support Application Awareness with Theater, Journal of Awareness, 5(3), 349-360. E-ISSN 2149-6544. (Temmuz 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Doruk Kondakcı D., Mandıracıoğlu A., Hemşirelik Öğrencilerinin Alzheimer Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Sözlü Bildiri) (Aralık 2021)
 • Doruk Kondakcı D., Afetlerin Alzheimer Hastaları Üzerindeki Etkisine Genel Bakış, I. Uluslararası 6. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Sözlü Bildiri (Haziran 2021)
 • Doruk Kondakcı D., Alzheimer Hastalığı Tanısı Olan Birey ve Kültürün Etkisi, II. International Conference on Different Aspect of Health, Özet Bildiri (Sözlü Bildiri). (Mayıs 2021)
 • Doruk Kondakcı D. Geriatri Hemşireliği Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Yaşlı Sağlığı Hakkındaki Görüşleri, 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Sözlü Bildiri) (Ocak 2021)
 • Doruk Kondakcı D., Keser G., Kılavuz A., Savaş E.S., Mandıracıoğlu A., Akçiçek S.F., Yaşlı Bireyin Dinapeni Durumunun Belirlenmesi ve Fonksiyonel Durumu İle İlişkisinin İncelenmesi, 2. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (International Medical Congress of Izmir Democracy University – IMCIDU), Tam Metin Bildiri Kitabı ss.601-604 (Sözlü Bildiri) (Aralık 2020)
 • Doruk Kondakcı D., Covid-19 ve Sarkopeni İlişkisinin Yaşlı Sağlığı Üzerine Etkileri, International Conference on Different Aspect of Health, Özet Bildiri Kitabı, ss.170-171 (Sözlü Bildiri) (Kasım 2020)
 • Doruk Kondakcı D., Yaşlı Düşmelerini Önlemede Kullanılan Giyilebilir Teknolojik Araçların Gelişiminin Literatür Değerlendirmesi International Congress of Health Science (ICHES-IDU 2020) (Sözlü Bildiri) (Haziran 2020)
 • Doruk Kondakcı D. Kültürel Yeterlilik ve Simülasyon Eğitimi, 2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Poster Bildiri) (Ekim 2019)
 • Doruk Kondakcı D., Sağlık Bakımında Kültürel Yeterlilik, 2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Poster Bildiri) (Ekim 2019)
 • Eyi S., Doruk Kondakcı D., Farklı Coğrafik Bölgelerden Gelen Hemşirelik Öğrencilerinin Kullandıkları Geleneksel Sağlık Uygulamalarının Karşılaştırılması, 2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Poster Bildiri) (Ekim 2019)
 • Doruk Kondakcı D. İleri Yaş Bireyler ve Doğal Afetler, 3. Uluslararası 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu (Poster Bildiri) (Şubat 2019)
 • Doruk Kondakcı D. Yaşlılar ve Giyilebilir Teknoloji, 3. Uluslararası 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu (Poster Bildiri) (Şubat 2019)
 • Doruk Kondakcı D., Kılavuz A., Yaşlılıkta Teknolojik Gelişim, 1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, ss.458-459, İstanbul (Sözlü Bildiri) (Aralık 2018)
 • Kondakcı D., Savaş S., Kılavuz A., Saraç F., Akçiçek F., The Functional Autonomy Measurement System in Relation with Dynapenia in Elderly Patients, 11th Congress of EUGMS, 16 - 18 September, Oslo, Norway, 2015 (P-225, European Geriatric Medicine, Vol:6, nS1, pages:91-92, septembre 2015). ISSN:1878-7649. (Poster Presentations) (Eylül 2015)
 • Özer F.G., Karamanoğlu A., Yavuz M., Azak A., Doruk D., İleri S., Selçuk G., Gülşen B., Gündüz A., Gürsoy A., Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarda Basınç Yarası Görülme Sıklığı, 4. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı, ss.264-264, Gaziantep (Poster Bildiri) (Eylül 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doruk Kondakcı D., Yaşlılıkta Güncel Sorunlar: Afetlerin Yaşlılar Üzerindeki Etkisi (Bölüm 13), Yaşlanan Toplumlarda Güncel Yaşlılık Konuları, 1. Baskı, Efe Akademi Yayınları, Editör: Pekesen M., ISSN: 978-625-8065-20-6, E-ISBN: 978-625-8065-21-3. (Aralık 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doruk Kondakcı D., Kılavuz A., Geriatrik Bireylerde Düşme Riskinin Değerlendirilmesi, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), 13(1), 56-63. e-ISSN:1308-5816. (Haziran 2020)
  3
  ATIF
 • Doruk D., Narcı A., Korkmaz M., Koltuksuz U., Özkaraca E., Korozif Madde Cinsinin ve Hasta Yaşının Özofagus Yanığının Derecesi Üzerine Etkisi, Kocatepe Tıp Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, 9-14, Eylül 2007. ISSN:1302-4612, e-ISSN: 2149-7869. (Eylül 2007)
  10
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Acil Durum Erişilebilirliği: Standart Ölçütlerinin Geliştirilmesi Çevrimiçi Çalıştayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı (Aralık 2021)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doruk Kondakcı D., “Yaşlılıkta Sarkopeni ve Dinapeni”, Hemşirelik ve İnovasyon, Ed. Sevil Ü., Bozkurt Ö.D., Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 1. Baskı, ss.319-332 (Aralık 2018)

Editörlük / Yayınlama

 • Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi (AYAB)/Journal of Emergency Aid and Disaster Science (JEADS) (Yayın ve Danışma Kurulu Üyesi) (Aralık 2020)

Yapılan Hakemlikler

 • International Journal of Academic Medicine and Pharmacy (Hakem) (Haziran 2022)
 • African Educational Research Journal (Hakem) (Şubat 2021)
 • Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi (AYAB)/Journal of Emergency Aid and Disaster Science (JEADS) (Hakem) (Ocak 2021)
 • 1002-Tübitak Hızlı Destek Proje Değerlendirmesi (Hakem) (Ekim 2020)

Projeler

 • Online Marketing Tools For VET Students, Erasmus+ Projesi (Proje Ortakları: Fransa, İtalya, Romanya, Bulgaristan) (Katılımcı) (Ekim 2018)
 • Siz Küçükken Biz Büyürken (Danışman) (Ekim 2018)
 • 4006-Tübitak Bilim Şenliği (Danışman) (Haziran 2018)
 • Transcultural Nursing Project, Erasmus+ Projesi (Proje Ortakları: Çek Cumhuriyeti, İspanya, Danimarka, Güney Kıbrıs, İsrail) (Araştırmacı) (Nisan 2018)

Ödüller

 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Geriatrik Rehabilitasyonda Multidisipliner Bakış Açısı Çevrimiçi Sempozyumuna Bilimsel Katkıdan Dolayı (Teşekkür Belgesi) (Mart 2022)
 • 2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresine Bilimsel Katkıdan Dolayı (Teşekkür Belgesi) (Kasım 2019)
 • "Siz Küçükken Biz Büyürken" Projesine Bilimsel Katkıdan Dolayı (Teşekkür Belgesi) (Mayıs 2019)
 • 1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresine Bilimsel Katkıdan Dolayı (Teşekkür Belgesi) (Aralık 2018)

Diğer

 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Geriatrik Rehabilitasyonda Multidisipliner Bakış Açısı Çevrimiçi Sempozyumu (Davetli Konuşmacı) (Mart 2022)
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi AYAY Bölümü Etkinliği (Temel ve İleri Yaşam Desteği, Temel EKG Eğitimi) (Mart 2022)
 • 2. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi (Oturum Başkanı) (Kasım 2019)
 • 1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi (Oturum Başkanı) (Aralık 2018)