» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Trakya Üniversitesi Engelli Çocuklar Merkezindeki Çocuklarda Özürlü Kimlik Kartı Kullanımı. Toplum ve Sosyal Hizmet. Cilt 16, Sayı 1,45-60 (Nisan 2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mistakes Frequently Made by Mothers of Children with Speech Language Problems. 11. International Balkan Education and Science Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:2918617) (Ekim 2016)
 • Contextual Language Variation of Toddlers. X International Balkan Congress on Education and Sciences. Ohrid. Macedonia (Ekim 2016)
 • Developmental Coordination Disorder in Children with Speech-Language Problems. X. Internatıonal Education and Sciences Congress, Ohrid, Macedonia. (Eylül 2015)
 • Television Releated Opinions and Television Viewing Routines of Parents Concerned About Their Child’s Speech- Language Development X. Internatıonal Education and Sciences Congress, Ohrid, Macedonia. (Eylül 2015)
 • Communicative Intentions In Early Childhood. X. Internatıonal Education and Sciences Congress, Ohrid, Macedonia. (Eylül 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The Use of Metaphor and Ironiy in Storybooks for Preschoolers 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye (Eylül 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dil ve Konuşma Sorunlarıyla İlkokula Başlayan Çocuklar Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 Balkan Educational Studies - 2017 Trakya Üniversitesi Yayın No: 188 Trakya University Publication No: 188 ISBN: 978-975-374-213-9
 • Yetişkin Zihinsel Engelli Bireylerle İlgili Çalışmalar. Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 Balkan Educational Studies - 2017 Trakya Üniversitesi Yayın No: 188 Trakya University Publication No: 188 ISBN: 978-975-374-213-9
 • Aile Yasam Dinamigi, Bölüm adı:(Engelli Çocugu Olan Aileleri Anlamak) (2016).Pelikan yayıncılık, Editör:Baran Gülen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 403, ISBN:605-9029-69-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2918370)
 • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barıs Kültürü Peace Culture in Child and Youth Literature, Bölüm adı:(Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar ve Ailelerin Yasamında Kitabın Yeri) Sayı 1140, ISBN:978-975-374-191-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2918658)
 • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barıs Kültürü Peace Culture in Child and Youth Literature, Bölüm adı:(Okul Öncesi Öykülerin Kisilik Özelliklerine Yapılan Atıflar Açısından Incelenmesi) Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1140, ISBN:978-975-374-191-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2918667)
 • Mother-Baby Interaction.Y. Fazlıoğlu, R. Robbins (eds), I am Here…Try to Understand Me (s. 131-156). Bulgaria: St. Kliment Ohridski University Press. ISBN 978-954-07-3683-9.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bir Aile Olmak. Erken Çocukluk Gelişimi ve EğitimiY. Fazlıoğlu (ed), Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi (s. 63-82). İstanbul: Kriter. ISBN 978-605-5863-22-7. (Ekim 2009)

» Verdiği Dersler

Aile Eğitimi ve Rehberliği

Görme Yetersizliğinde Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği

İşitme ve Görme Yetersizliği

Özel Eğitim

Psikoloji