» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ildız,G.İ.,Tezel,D.(2018)An Investigation of Studies In Turkey on Attitudes Toward Disabled Persons. Journal of The International Scientific Researches.3(2) (Haziran 2018)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yılmaz,Ş.Taş,M.Tezel,D.Teachers' Knowledge About Hearing Loss 14.th International Balkan Congress for Education and Science. Ohrid. North Macedonia (Eylül 2019)
 • Tezel,D.Taş M.Yılmaz,Ş.Parental Perception About Learning Difficulties. 14.th International Balkan Congress for Education and Science. Ohrid, North Macedonia (Eylül 2019)
 • Yılmaz,Z.H., Tezel,D.(2018)Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara Sosyal Beceri Öğretiminde Kullanılan Güç Kartı Stratejisi ile Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi. 13. International Balkan Education and Science Congress.Edirne (Eylül 2018)
 • Yılmaz,Ş. Taş,M. Tezel, D.(2018) Are Teachers Prepared for Students with Speech and/or Language Difficulties. 13.International Balkan Education and Science Congress.Edirne (Eylül 2018)
 • Fazlıoğlu,Y.,Tokgöz, N.S.,Tezel,D. Ilgaz, G.,Tezcan,S.(2018)Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Mutluluk ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi. 13. International Balkan Education and Science Congress. Edirne (Eylül 2018)
 • Tezel D.,Çetrez İşcan G.,Ünal B.Ö. (2017). Children’s Opinions About Disability. 12th International Balkan Education and Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3942546) (Ekim 2017)
 • Yılmaz Ş.,Taş M.,Tezel D.(2017). Elevated Depressive Symptoms in Mothers of Children with Delayed Speech Language. 12th International Balkan Education and Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3942342)
 • Yılmaz Ş.,Tezel D.,Taş M. (2016). Mistakes Frequently Made by Mothers of Children with Speech Language Problems. 11.International Balkan Education and Science Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:2918617) (Ekim 2016)
 • Tezel D., Yılmaz Ş. (2016). Contextual Language Variation of Toddlers. 11.Internatıonal Balkan Education and Science Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:2918609) 3. (Ekim 2016)
 • Başar Şenyılmaz P.,Yılmaz Ş.,Taş M.,Tezel D.(2015). Developmental Coordination Disorder in Children with Speech Language Problems. X..International Balkan Congress on Education and Science (Özet Bildiri/)(Yayın No:2918550) (Eylül 2015)
 • Yılmaz Ş., Fazlıoğlu Y., Tezel, D, (2015). Television Releated Opinions and Television Viewing Routines of Parents Concerned About Their Child s Speech Language Development. X. Internatıonal Balkan Congress on Education and Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın No:2918534) (Eylül 2015)
 • Tezel D.,Fazlıoğlu Y.,Yılmaz Ş,Taş M.(2015). Communicative Intentions In Early Childhood. X International Balkan Congress on Education and Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın No:2918528 (Eylül 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Fazlıoğlu Y.,Yılmaz Ş., Tezel D. (2015). Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Öykülerde Metafor ve İroni Kullanımı The Use of Metaphor and Ironiy in Storybooks for Preschoolers. 4. Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (/)(Yayın No:2918432) (Eylül 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Görme Yetersizliği Olan Küçük Çocuklar Özel Gereksinimleri Olan Küçük Çocuklar-Erken Çocuklukta Özel Eğitim.(Ed:D.Tezel, Ş.Yılmaz Nobel Akademik Yayıncılık (Mart 2021)
 • Yilmaz Ş.,Taş M.,Tezel.D.(2017) Dil-Konuşma Sorunlarıyla İlkokula Başlayan Çocuklar. Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 Balkan Educational Studies Trakya Üniversitesi Yayın, Editör:Prof. Dr. Hikmet Asutay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 627, ISBN:978-975-374-213-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3631434)
 • Tezel, D. (2017). Yetişkin Zihinsel Engelli Bireylerle İlgili Çalışmalar. Balkan Eğitim Araştırmaları. Balkan Educational Studies .Trakya Üniversitesi Yayın, Editör:Prof. Dr. Hikmet Asutay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 637, ISBN:978-975-374-213-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3631310)
 • Yılmaz Ş.,Tezel D.,Taş M.(2016) Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar ve Ailelerin Yaşamında Kitabın Yeri. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Peace Culture in Child and Youth Literatüre. Trakya Üniversitesi Yayınları, Ed: Asutay Hikmet, Yılmaz Didem, Duran Baytar Sema, Gürel Sare,Ünal Zekiye Hande, Öztürk Tuncay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1140, ISBN:978-975-374-191-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2918658) (Kasım 2016)
 • Yılmaz Ş., Tezel D. (2016) Okul Öncesi Öykülerin Kişilik Özelliklerine Yapılan Atıflar Açısından İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Peace Culture in Child and Youth Literature, Trakya Üniversitesi Yayınları, Editör:Asutay Hikmet,Yılmaz Didem,Duran Baytar Sema,Gürel Sare,Ünal Zekiye Hande,Öztürk Tuncay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1140, ISBN:978-975-374-191-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2918667) (Kasım 2016)
 • Fazlıoğlu Y.,Tezel D.,Canarslan H. (2016) Aile Yaşam Dinamiği, Engelli Çocuğu Olan Aileleri Anlamak. Pelikan yayıncılık, Editör:Baran Gülen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 403, ISBN:605-9029-69-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2918370)
 • Tezel D.,Ercan Z.G. (2014)Mother-Baby Interaction. Ed: Y. Fazlıoğlu, R. Robbins , I am Here…Try to Understand Me (s. 131-156). Bulgaria: St. Kliment Ohridski University Press. ISBN 978-954-07-3683-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yilmaz,Ş.,Taş,M.Tezel,D.(2018)Dil ve Konuşma Sorunu Olan Çocukların Annelerinde Depresif Belirtiler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 8(50) (Eylül 2018)
 • Canarslan H., Tezel D. (2005)Trakya Üniversitesi Engelli Çocuklar Merkezindeki Çocuklarda Özürlü Kimlik Kartı Kullanımı. Toplum ve Sosyal Hizmet. Cilt 16, Sayı 1,45-60 (Nisan 2005)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tezel D.(2009)Bir Aile Olmak. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Y. Fazlıoğlu (ed), Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi (s. 63-82). İstanbul: Kriter. ISBN 978-605-5863-22-7. (Ekim 2009)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Engelli Bireylerin Kaynaştırılmasına İlişkin Lise Öğrencilerinin Tutumları: Prizren Örneği (Haziran 2019)

Editörlük / Yayınlama

 • Özel Gereksinimleri Olan Küçük Çocuklar. Erken Çocuklukta Özel Eğitim. Nobel Yayıncılık (Mart 2021)

» Verdiği Dersler

(YL)Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Erken Müdahale Programları

Görme Yetersizliğinde Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği

İşitme ve Görme Yetersizliği

Öğretmenlik Uygulaması-I

Öğretmenlik Uygulaması-II

Özel Eğitim

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

Özel Eğitimde Aile Eğitimi

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

ZY'de Yetişkinliğe Geçiş