» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Tuncay, D., Yagar, H. Decolorization of Reactive Blue-19 textile dye by Boletus edulis laccase immobilized onto rice husks. Int. J. Environ. Sci. Technol. 17, 3177–3188 (2020). https://doi.org/10.1007/s13762-020-02641-z (Haziran 2020)
 • Tuncay, D., Yagar, H., Comparison of Polyphenol Oxidases Prepared From Different Parts of Artichoke (Cynara Scolymus L.), International Journal of Food Properties, 14(4): 809-821 (2011). (Haziran 2011)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Selen Isbilir S, Tuncay D. “A Study on Bioactive Content, Antioxidant Activity, and α-Amylase Inhibition of Black Rice Grown in Turkey.” European International Journal of Science and Technology, 3(7), 51-60, 2014.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • YAĞAR HÜLYA,ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,GÜLER GÜLNAZ,DURMAZ TOLGAHAN,TUNCAY DİDEM (2015). Laccase Biosensor Based On Gce Modified With Gold Nanoparticles For Bisphenol-A. 4th International Bio-Sensing Technology Conference Lizbon, Portugal. (Poster)(Yayın No:1775320)
 • Tuncay, D., Yagar, H., Reactive Blue-19 Decolorization by the Immobilized Boletus Edulis Laccase onto Modified Rice Husks, Bio Enginneering Conference (BIO ENG'14), İstanbul/Türkiye, 2014.
 • Leventer D., Yagar H., Investigation of some properties and purification of polyphenol oxidase from artichoke, National Scientific Conference with International Participitation Under The Headings 20 Years Union of Sciences in Bulgaria Branch Smolyan, Chemistry, Physics and Astronomy, 912.
 • Yagar, H., Leventer, D., Electrophoresis and Purification with the Chromatographic Techniques of Artichoke Polyphenol Oxidase, Plovdiv University, Paisii Hilendarski Branch Smolyan International Scientific Conference under the Heading Science, Education and Time As Our Concern, Smolyan, BULGARİSTAN.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tuncay D., Ozcan HM, Yagar H, Etanol tayini İçin Boletus edulis doku homojenatı temelli yeni bir amperometrik biyosensör, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21 (6), 1266~1277, 2017, 10.16984/saufenbilder.271304 (Aralık 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tuncay, D., Yagar, H., Ayçiçek Sapı Üzerine İmmobilize Edilen Boletus Edulis Lakkazı ile Tekstil Atık Sularının Renklerinin Giderilmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale-Türkiye, 2015.
 • Tuncay D., Selen İşbilir Ş., “Siyah ve Beyaz Pirincin Alfa-amilaz İnhibitör Etkisinin İncelenmesi” Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 2012.
 • Selen İşbilir Ş., Tuncay D. “İpsala Ovasında Yetiştirilen Siyah Pirincin (Orzya sativa L.) Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi” Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 2012.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Fenolik Madde Tayini İçin Lakkaz Temelli Amperometrik Bir Biyosensör Geliştirilmesi ve Gıda Analizinde Kullanımı
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Giyim Atölyesinin Giydirilmesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Trakya Bölgesi’nde Yetişen Boletus edulis Mantarından İzole Edilen Lakkaz Enziminin Çeşitli Desteklere İmmobilizasyonu ve Tekstil Atık Sularındaki Boyarmaddelerin Renksizleştirilmesinde Kullanılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Enginar Polifenol Oksidazının Saflaştırılması ve Bazı Elektroforetik Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Biyokimya

Biyopolimerler ve Biomateryaller

Ekoloji ve Çevre Bilimi

Fizik

Kimya

Kimya I

Kimya II

Makinelerle Terbiye İşlemleri

Mesleki Kimya

Proje Teknikleri

Tekstil Endüstrisi Kimyasalları ve Enzimleri

Tekstil Kimyası

Tekstil Mamüllerine Apre İşlemleri

Tekstil Teknolojisi