» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Akhan Hacer,Eryener Doğan Building Integrated Solar Air Heating With Waste Heat Utilization. Energy Conversion And Management, 157, 136-145 (Şubat 2018)
 • Eryener Doğan,Kuşçu Hilmi Hybrid Transpired Solar Collector Updraft Tower. Solar Energy, 159, 561-571 (Ocak 2018)
 • Bokor Balázs,Akhan Hacer,Eryener Doğan,Kajtár László. Theoretical And Experimental Analysis On The Passive Cooling Effect Of Transpired Solar Collectors. Energy And Buildings, 156, 109-120 (Eylül 2017)
 • Eryener Doğan,Hollick John,Kuşçu Hilmi (2017). Thermal Performance Of A Transpired Solar Collector Updraft Tower. Energy Conversion And Management, 142(1), 286-295 (Mart 2017)
 • Eryener D., ‘Thermoeconomic optimization of baffle spacing for shell and tube heat exchangers’, Energy Conservation and Management, cilt 47, Issue 11–12, sayfalar 1478–1489. (Mayıs 2006)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Can A., Buyruk E., Eryener D.,“Exergoeconomic Analysis of Condenser Type Heat Exchangers” Exergy- an International Journal 2 , Editions scientifiques et medicales Elservier SAS- pp. 113-118, PII: S 1164-0235(01)00051-6, ELSEVIER 23, Rue Linois. 75724 Paris cedex 15- France. (Şubat 2002)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Can A., Eryener D., Buyruk E.,“Determination of Operating Conditions For a Counter Flow Heat Exchanger By Using the Combination of the First and Second Law” Proceedings of the fourth International Thermal Energy Congress, Session 6: HEAT EXCHANGERS & REACTORS II, pp. 170-175, 8 –12 July 2001, Altınyunus, Çeşme – İzmir – TURKEY. (Haziran 2001)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Can A., Eryener D., Gürecar M.,' Üretime Entegre Edilmiş Çevre Koruma '' Ekoloji Çevre Dergisi, sayı 10 s. 17 - 20, Ocak - Şubat – Mart 1994, İZMİR. ( Prof .Dr.-Ing. Helmut CREMER, Zeitschrift VDI Magazin Februar 1993'ten çeviri ) (Mart 1994)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Eryener D., Akhan H., “Theoritical and Experimental Investigation of Perforated Solar Air Collector Coupled to a Capillary Radiant Heating System”,9th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics,16-18 July 2012, Malta. (Temmuz 2012)
 • Eryener D., Akhan H., Havalı Güneş Kollektorlerinde Isı Geri Kazanımının Termo-Ekonomik Analizi” , 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 24-27 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas, (Haziran 2009)
 • Can A., Karaçavuş B., Eryener D.,"Hava / Hava Prensibine Göre Çalışan Isı Pompası ile Deneysel Bir Çalışma'' II. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Tebliğleri s.143 - 152 İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası İ.T.Ü. 6-7 Ocak, İSTANBUL, 1997. (Ocak 1997)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Havalı Güneş Toplayıcıları İle Su Isıtma - Şükrü Emre Karakoç (Ocak 2010)
 • Güneş Enerjili Bir Stirling Motoru Tasarımı ve İmalatı - Hacer Akhan (Mayıs 2006)

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ödeneği tarafından desteklenen, “Güneş Enerjili Bir Stirling Motoru Tasarımı ve İmalatı” konulu Yüksek Lisans türü araştırma projesinde danışman (TÜBAP-753, 12.07.2006-12.01.2007) (Ocak 2006)

» Verdiği Dersler

Enerji Üretim Sistemleri

Güneş Enerjisi ile Hava Isıtma

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

» Duyurular

21 Şubat 2022 » Proje Dersi Toplantısı